background
BOTTLED WATER >> กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มบรรจุขวด
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2559-2565 1
 Market Summary 
     ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
7
     วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST
7
          – P-Political / Lagal
          – E-Economic
          – S-Social
          – T-Tecnology
 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
     สิงห์ ปี 2559-2565
12
     คริสตัล ปี 2559-2565
16
     เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ปี 2559-2565
22
 มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ปี 2561-2565 27
 ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ปี 2561-2565 27
 แนวโน้ม 29
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
น้ำดื่มบรรจุขวด คลิ๊ก 29
19/11/65
600
กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มบรรจุขวด

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำดื่ม วิเคราะห์ตลาดน้ำดื่ม วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำดื่ม วิเคราะห์น้ำดื่ม ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่ม มูลค่าตลาดน้ำดื่ม วิเคราะห์swotน้ำดื่ม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำดื่ม วิเคราะห์stpน้ำดื่ม วิเคราะห์5forcesน้ำดื่ม วิเคราะห์KSFน้ำดื่ม วิเคราะห์PESTน้ำดื่ม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำดื่ม     

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์swotน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์stpน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์5forcesน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์KSFน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์PESTน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #แนวโน้มตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำดื่มบรรจุขวด #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำดื่มบรรจุขวดล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด #พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด #กลุ่มเป้าหมายน้ำดื่มบรรจุขวด #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำดื่มบรรจุขวด #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด #กลยุทธ์น้ำดื่มบรรจุขวด #จุดเด่นของน้ำดื่มบรรจุขวด

 

กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มบรรจุขวด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

C2 ชู Jackson Wang  ร่วมลดปัญหาโลกร้อน

C2 ชู Jackson Wang  ร่วมลดปัญหาโลกร้อน โดยบริษัท ซี ดริ้ง จำกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวด C2 จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหม่ที่เตรียมจะเข้าแข่งขันในตลาดโดยใช้กลยุทธ์ Green Marketing ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกประเภท PET ใส

นอกจากนี้การออกแบบฉลากและโลโก้ของC2ยังเลือกใช้เทคนิคพิเศษด้วยการยิงเลเซอร์บาร์โค้ดลงไปบนฝา จึงไม่ต้องมีฉลากและฝาที่ไม่มีการสกรีนทำให้สามารถรีไซเคิลขวดน้ำดื่มได้แบบ 100% ซึ่งเป็นรายแรกในไทย โดยบรรจุภัณฑ์นี้ได้รับการยอมรับจากสถาบันการออกแบบทั่วโลกกว่า 11 รางวัล ทั้งยังเพิ่มกิมมิคด้วยเรื่องเล่าของสัตว์จากการปั๊มนูนบนบรรจุภัณฑ์

และเพื่อให้เสียงของการรณรงค์ลดโลกร้อนครั้งนี้สามารถดึงดูดความสนใจและมีพลังมากพอในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นวงกว้างได้เลือก Jackson Wang ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลต่อโลกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ C2 ให้เกิดการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น และมองว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะแบรนด์ C2 สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

www.mktinfoonline.com/index.php/cm05/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm574/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm575/

#mktinfoonline #ข้อมูลการตลาด #กลยุทธ์การตลาด #สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม #มูลค่าตลาดน้ำดื่มปี2565 #ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มปี2565 #กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มสิงห์ #กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มคริสตัล

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS