background
JUICE >> กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม (ตลาดรวม)
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2559-2561 1
 Market Summary  4
     PEST
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2559-2561
     ทิปโก้ 6
     มาลี 7
     มินิเมด 9
     ดีโด้ 10
     อีฟ 11
     ไบเล่ 12
     ยูนิฟ 13
 มูลค่าตลาด ปี 2557-2561 14
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2557-2561 15
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2559-2561
     ผลิตภัณฑ์ 19
     ราคา  23
     ช่องทางจัดจำหน่าย  32
     การส่งเสริมการตลาด   32
 แนวโน้ม 49
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
น้ำผลไม้พร้อมดื่ม  คลิ๊ก 49
30/12/61
600
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์swotน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์stpน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์5forcesน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์KSFน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์PESTน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #มูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #ส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #แนวโน้มตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำผลไม้พร้อมดื่มล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #พฤติกรรมการบริโภคน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #กลุ่มเป้าหมายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม #กลยุทธ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม #จุดเด่นของน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

Functional Juice

เมื่อลูกค้า “เมิน” น้ำผลไม้แบบเดิมๆ

โดยภาพรวมของตลาดน้ำผลไม้ในปีที่ผ่านมา เติบโตเพียง 7% คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 13,865 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สูงนัก ดังนั้นการกระตุ้นตลาดเพื่อเพิ่มระดับการขยายตัว จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนโดยการขับเคลื่อนของแบรนด์ใหญ่ในขณะนี้มุ่งไปที่การสร้างจุดขายใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังจำเป็นที่ต้องตามติดกระแสสุขภาพกันอย่างเข้มข้นต่อไป

“ความงาม” โจทย์ใหม่ในตลาดน้ำผลไม้

ฟังก์ชั่นนอล ดริ๊งค์ เป็นเซกเม้นต์ที่เข้ามาปูทางสำหรับการตอบโจทย์ด้านความสวยงามในตลาดเครื่องดื่ม ซึ่งพบว่าระยะหลังตลาดค่อนข้างนิ่ง หลายแบรนด์ถอนตัวออกจากตลาด ทว่าความต้องการด้านความงามถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มในเครื่องดื่มประเภทอื่นมากขึ้น

ล่าสุดน้ำผลไม้ทิปโก้นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดจุดขายพัฒนาเป็น “ทิปโก้ พลัส คอลลาเจน” โดยวางตำแหน่งเป็นน้ำผลไม้ 100%  เพื่อสุขภาพ ซึ่งการเป็นน้ำผลไม้แท้ที่มีวิตามินสูงจะช่วยให้คอลลาเจนดูดซึมเข้าร่างกาย และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผิวพรรณสวยสดใส ดูอ่อนกว่าวัย ด้วยการนำเอาคอลลาเจนเปปไทด์ ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคอลลาเจนทั่วไป มารวมไว้ในน้ำผลไม้แท้

สำหรับทิปโก้ พลัส คอลลาเจน เป็นครั้งแรกของทิปโก้ที่นำเสนอจุดขายผ่านเรื่องความสวยงามด้วยคุณสมบัติในการดูแลผิวพรรณ จากเดิมที่มุ่งด้านสุขภาพมาตลอด โดยมี 3 รสชาติด้วยกันคือ ส้ม ทับทิม และอโลเวรา กำหนดราคาเฉลี่ยสูงกว่าทิปโก้ 100% ปกติราว 10%  โดยขนาด 200 มล. ราคา 20 บาท และขนาด 1 ลิตร ราคา 79 บาท

ขณะที่การโฟกัสกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ห่วงใยสุขภาพและผิวพรรณ โดยจะสื่อสารผ่านกิจกรรมและแคมเปญการตลาดภายใต้แนวคิด “ดื่มแล้วยัง / ดื่มแล้ว Young” ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

อย่างไรก็ตามการตอบโจทย์ด้านผิวพรรณในตลาดน้ำผลไม้พบว่าก่อนหน้านี้แบรนด์มาลีได้สร้างซับแบรนด์ “มาลี เฮลติพลัส (MALEE Healti Plus)” เข้ามาปูทางตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการสร้างจุดขาย “ผิวชุ่มชื่น” ผ่านสูตรน้ำผลไม้ 20% + น้ำแร่ 80% ซึ่งเป็นน้ำแร่ร้อนคุณภาพจากเทือกเขาหินแกรนิตอายุกว่า 75 ล้านปี ระดับความลึกใต้พื้นดินกว่า 3,000 เมตรที่มีแร่ธาตุที่ผิวต้องการมากมาย อาทิเช่น ซิลิก้า ที่ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระและฟลูออไรด์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน  ทำให้ผิวดูชุ่มชื่นจากภายในสู่ภายนอก

มาลี เฮลติพลัส เน้นกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-24 ปี วัยทำงาน และเหล่านักศึกษา ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลผิวพรรณและสุขภาพ ซึ่งยังเป็นช่องว่างทางการตลาดของมาลีที่มาจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดูสูงวัย โดยเลือกจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับน้ำผลไม้แท้ 100% จึงจัดอยู่ในเซกเม้นต์พรีเมี่ยม

มาลี เฮลติพลัส เริ่มวางตลาดด้วย 3 สูตร อะเซโรล่าเชอร์รี่, ส้มยูสุ และแบล็คเคอร์แรนท์ ปี 2558 เพิ่มมาลี เฮลติพลัส อีก 2 รสชาติ เลมอนไลม์ที่เพิ่มคุณค่าด้วยสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาว เพื่อให้สอดรับกับกระแสของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพที่เข้มข้นมากขึ้นและน้ำมะเขือเทศผสมน้ำแร่ ขนาด 330 มิลลิลิตร ราคา 25 บาท

การเดินเกมด้วยการสร้างจุดขายใหม่ในตลาดน้ำผลไม้เป้าหมายน่าจะอยู่ที่การกระตุ้นการขยายตัวเชิงมูลค่าซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก ด้วยการเจาะตลาดไปที่กลุ่มพรีเมียมซึ่งกำลังซื้อยังดี ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ความต้องการได้มากกว่าเรื่องสุขภาพ แต่จับกระแสเรื่องความสวยงามของผิวพรรณเข้ามาผนวกรวม

เป็นการต่อยอดจากกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลดริ๊งค์ที่เข้ามาสร้างการรับรู้ไว้ชัดเจน ทว่าด้วยการให้ผลลัพธ์ที่ช้า และส่วนใหญ่ขาดการทำตลาดต่อเนื่อง ระยะหลังตลาดนี้จึงค่อนข้างนิ่ง  ขณะที่น้ำผลไม้ได้แต้มต่อในเรื่องการตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ การเข้ามา Cross segmentation จึงเป็นโอกาสที่น่าจับตามอง

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS