background
COFFEE >> กลยุทธ์การตลาด กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดกาแฟพร้อมดื่มตราเนสกาแฟ
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2561-2565
3
 Brand Analysis  5
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 8-9
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
เนสกาแฟ คลิีก 9
25/09/65
350
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ

เล่าเรื่อง “เนสกาแฟ กับเกมที่ “ยังไม่ชนะ”

การขึ้นเป็น ผู้นำ ใน #ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม ยังเป็นความท้าทายของเนสกาแฟมาอย่างยาวนาน

ทั้งๆที่ศักดิ์ศรีเนสกาแฟ มีแต้มต่อเป็นอย่างมาก ไม่ว่าชื่อชั้นของแบรนด์ ที่อยู่ในระดับ Global Brand หรือการมีฐานการผลิตกาแฟอันแข็งแกร่ง  ที่สำคคัญคือครองตลาดกาแฟสำเร็จรูปในไทยได้เบ็ดเสร็จ

แต่ในตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟกลับยังเป็นรอง

ที่ผ่านมาเนสกาแฟพยายามเน้นการเปิดเกมรุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อหวังตีตื้นขึ้นมาให้ได้ โดยเฉพาะเซกเม้นต์ระดับแมส ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงสุด

ขณะเดียวกันได้พยายามเปิดพื้นที่ใหม่ด้วยการกระตุ้นตลาดระดับพรีเมี่ยมซึ่งยังมีช่องว่างและโอกาสอยู่โดยนำเทรนด์การดื่มกาแฟของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน จากการที่คนไทยมีประสบการณ์การใช้บริการร้านกาแฟ(Café) กันมากขึ้น ทำให้มีความรู้เรื่องกาแฟและต้องการความเป็นพรีเมี่ยมมากขึ้น

ประกอบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคที่เข้มข้นขึ้นตลอดเวลา

ปี 2562 #เนสกาแฟ จึงทำการตัวรสชาติใหม่ ”อเมริกาโน่พร้อมดื่ม “ทดลองจำหน่ายเฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

ปี 2563 เนสกาแฟขยับตัวอีกครั้งด้วยการเปิดตัว กาแฟโคลด์ บริว ขวดเพ็ท ซึ่งเป็นกาแฟสกัดเย็น ที่ใช้เวลาสกัด 6-24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้กาแฟ 1 เสิร์ฟ เท่ากับกาแฟ 16 กรัม ได้เอสเปรสโซ่ 1 แก้ว

ซึ่งเทรนด์การดื่มกาแฟโคลด์ บริวส่วนใหญ่จะมีบริการในคาเฟ่เฉพาะ(Specialty cafe) แต่เนสกาแฟนำมาพัฒนาให้ผู้บริโภคในวงกว้างได้เข้าถึงกาแฟโคลด์ บริวง่าย สะดวกและมีราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น เพียง 39 บาท และเพื่อช่วงชิงตลาดกาแฟพร้อมดื่มพรีเมี่ยม

ขณะที่ตลาดระดับแมสเนสกาแฟได้ยกเลิกการใช้กระป๋องจากเหล็กโดยเปลี่ยนเป็นกระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่งในเชิงธุรกิจแล้วมีผลต่อการลดต้นทุนโดยเฉพาะการขนส่งเพราะน้ำหนักที่เบาลงทำให้ขนส่งได้มากขึ้น และยังเป็นกระป๋องที่ให้ความเย็นเร็วขึ้นเพราะอะลูมิเนียมบางกว่ากระป๋องเหล็กแบบเดิม

นอกจากนี้เนสกาแฟยังสามารถนำประเด็นนี้มาเชื่อมโยงกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพราะกระป๋องใหม่รีไซเคิลได้100% ด้วยการหลอมเป็นกระป๋องใหม่ซ้ำได้อีก

และในกระป๋องอลูมิเนียมแนสกาแฟได้ทำการปรับปรับสูตรโดยเลือกใช้นมแท้ทดแทนครีมเทียม ซึ่งทำให้กาแฟเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีตะกอน ก่อนดื่มจึงไม่ต้องเขย่ากระป๋อง

แผนการเดินเกมแบบคู่ขนานชนิดเข้มพอๆกับรสชาติกาแฟของเนสกาแฟ แม้จะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่แท่นผู้นำตลาด แต่เชื่อว่าเนสกาแฟจะยังต้องรุกต่อเพราะตลาดกาแฟพร้อมดื่มมันใหญ่หลวงนับ หมื่นล้านบาท

#mktinfoonline #ข้อมูลการตลาด #มูลค่าตลาดกาแฟพร้อมดื่ม #วิเคราะห์ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม #ส่วนแบ่งตลาดกาแฟพร้อมดื่ม #วิเคราะห์swotเนสกาแฟ

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ

#วิเคราะห์ธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์ตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์อุตสาหกรรมกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์swotกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์stpกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์5forcesกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์KSFกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์PESTกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #หนังสือข้อมูลการตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #หนังสือกลยุทธ์การตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #หนังสือวิเคราะห์การตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #มูลค่าตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #ส่วนแบ่งตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #สถานการณ์การแข่งขันตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #แนวโน้มตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณากาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #กรณีศึกษาธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #กลุ่มเป้าหมายกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #กลยุทธ์กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ #จุดเด่นของกาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS