background
POWDER >> กลยุทธ์การตลาด แป้งฝุ่นโรยตัว
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary
     -KEY SUCCESS FACTOR
3
     -โอกาส / อุปสรรค 4
     -วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) 5
      P – Politic / Legal
      E – Economic
      S – Social
      T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2561-2565
11
 (ชุดนี้ไม่มีส่วนแบ่งตลาด)
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
     -5 Forces Model 12-15
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
แป้งฝุ่นโรยตัว คลิ๊ก 15
16/05/66
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

กลยุทธ์การตลาด แป้งฝุ่นโรยตัว

วิเคราะห์ธุรกิจแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์ตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์อุตสาหกรรมแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์แป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์swotแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์stpแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์5forcesแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์KSFแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์PESTแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว หนังสือข้อมูลการตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว หนังสือกลยุทธ์การตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว หนังสือวิเคราะห์การตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว มูลค่าตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว ส่วนแบ่งตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว สถานการณ์การแข่งขันตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว แนวโน้มตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแป้งฝุ่นโรยตัว บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแป้งฝุ่นโรยตัวล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว กรณีศึกษาธุรกิจแป้งฝุ่นโรยตัว กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งฝุ่นโรยตัว พฤติกรรมการบริโภคแป้งฝุ่นโรยตัว กลุ่มเป้าหมายแป้งฝุ่นโรยตัว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแป้งฝุ่นโรยตัว บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดแป้งฝุ่นโรยตัว กลยุทธ์แป้งฝุ่นโรยตัว จุดเด่นของแป้งฝุ่นโรยตัว

แป้งโรยตัวคืออะไร?

แป้งเป็นซิลิเกตที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ มีความมันเยิ้มเมื่อสัมผัส และมีความมันวาวเด่นชัดของเปลือกหอยมุก มีสีขาวที่มีเฉดสีต่างๆ ซึ่งเกิดจากสิ่งสกปรกที่รวมอยู่ในองค์ประกอบ (นิกเกิล แมงกานีส โครเมียม เหล็ก และอลูมิเนียม) ความเข้มของสีถูกกำหนดโดยระดับของการทำให้บริสุทธิ์ แป้งเป็นซิลิเกตที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ มีความมันเยิ้มเมื่อสัมผัสและมีประกายแวววาวที่เด่นชัด ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสิ่งสกปรกที่มีอยู่ แร่ทัลก์ประเภทต่อไปนี้มีความโดดเด่น www.mktinfoonline.com/index.php/market-16

การออกโปรดักส์ใหม่ๆ

รวมถึงตัวแป้งเย็นเองที่เติมเต็มสรรพคุณอย่างการดึงเอาสมุนไพรทานาคาหรือเพิ่มกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ลงไปถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกของผู้บริโภคและทลายกำแพงของความเป็นแป้งเย็นที่ต้องซื้อมาใช้แต่ตอนหน้าร้อนลง กลยุทธ์นี้ช่วยให้แบรนด์ตรางูเพิ่มยอดขายได้ตลอดปีอีกด้วย

แป้งฝุ่นโรยตัว หมายถึง สิ่งปรุงที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด ที่ไม่ละลายน้ำ ผสมเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ระคายผิว ซึ่งอาจแต่งกลิ่นหรือสี เพื่อใช้กับร่างกายหรือเสริมความงาม แป้งฝุ่นโรยตัวมี 2 ชนิด คือ แป้งฝุ่นโรยตัวเด็กใช้สำหรับโรยตัวเด็กแรกเกิดจนถึง 4 ปี เพื่อดูดซับความเปียกชื้นของผิวหนัง ช่วยหล่อลื่นผิวหนัง ป้องกันการระคายเคืองจากผ้าอ้อม หรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งแป้งฝุ่นเด็กจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดมากและต้องมีความปลอดภัยสูง เช่น ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทำให้ผิวหนังบวมแดง และที่สำคัญถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 คือไม่มีวัตถุห้ามใช้หรือวัตถุใดที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย ใช้สีผสมที่ถูกต้อง และไม่มีปริมาณสารปนเปื้อน ที่เกินกำหนด สำหรับแป้งฝุ่นโรยตัวทั่วไปใช้โรยตัวได้ทุกวัย ยกเว้น ทารก เด็กอ่อนและเด็กเล็ก เพื่อช่วยให้รู้สึกสดชื่นทำให้ผิวลื่น ลดความเหนียวเหนอะหนะของผิวกาย ช่วยให้รู้สึกสบายตัวหลังอาบน้ำ ลดการระคายเคือง นอกจานี้ ยังช่วยป้องกันการเสียดสีของผิวหนังกับเครื่องนุ่งห่มอีกด้วย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด แป้งฝุ่นโรยตัว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด