background
Soap & Shower Cream >> กลยุทธ์การตลาด ครีมอาบน้ำ สบู่เหลว
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดครีมอาบน้ำ / สบู่เหลว (ตลาดรวม)
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  1
 Market Summary 
     – โอกาส อุปสรรค 3
     – ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
3
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
4
       P – Politic / Legal
       E – Economic
       S – Social
       T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2564-2565 9
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2565 9
 แนวโน้ม 10
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
 ครีมอาบน้ำ  คลิ๊ก 10
20/02/2566
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

กลยุทธ์การตลาด ครีมอาบน้ำ สบู่เหลว

วิเคราะห์ธุรกิจครีมอาบน้ำ วิเคราะห์ตลาดครีมอาบน้ำ วิเคราะห์อุตสาหกรรมครีมอาบน้ำ วิเคราะห์ครีมอาบน้ำ วิเคราะห์swotครีมอาบน้ำ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคครีมอาบน้ำ วิเคราะห์stpครีมอาบน้ำ วิเคราะห์5forcesครีมอาบน้ำ วิเคราะห์KSFครีมอาบน้ำ วิเคราะห์PESTครีมอาบน้ำ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกครีมอาบน้ำ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดครีมอาบน้ำ ส่วนแบ่งตลาดครีมอาบน้ำ สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSครีมอาบน้ำ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดครีมอาบน้ำ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด

วิเคราะห์ธุรกิจสบู่เหลว วิเคราะห์ตลาดสบู่เหลว วิเคราะห์อุตสาหกรรมสบู่เหลว วิเคราะห์สบู่เหลว วิเคราะห์swotสบู่เหลว วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสบู่เหลว วิเคราะห์stpสบู่เหลว วิเคราะห์5forcesสบู่เหลว วิเคราะห์KSFสบู่เหลว วิเคราะห์PESTสบู่เหลว วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสบู่เหลว วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดสบู่เหลว ส่วนแบ่งตลาดสบู่เหลว สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสบู่เหลว วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสบู่เหลว บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด

Shower Cream เกมเจาะกลุ่มคนเมือง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันในตลาดครีมอาบน้ำถือว่ามีการแข่งขันรุนแรงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย โดยมีปัจจัยมาจากตลาดมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แบรนด์เดิมที่มีอยู่ในตลาดซึ่งมีการรุกตลาดมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่และคนในเมืองใหญ่หันมาเลือกใช้ครีมอาบน้ำมากขึ้นเพราะความสะดวกในการใช้และเก็บรักษา รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่ถูกสื่อสารถึงความทันสมัยออกมาทางสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โดยกลยุทธ์การแข่งขันหลักของตลาดครีมอาบน้ำนั้น สามารถแบ่งออกใน 3 ด้านคือ 1.การแข่งขันด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 2.การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ 3.การแข่งขันด้านส่งเสริมการขาย

ลักส์ในฐานะของแบรนด์ลีดเดอร์อันดับหนึ่งของตลาดครีมอาบน้ำในประเทศไทย เน้นการใช้กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ระดับพรีเมี่ยมผ่านการเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจในขณะนั้นๆ อาทิ “ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่”

ขณะเดียวกันก็ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์สินค้าระดับพรีเมี่ยมให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ โดยวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นสินค้าสำหรับผู้หญิงสาวรุ่นใหม่ที่มีความโรแมนติกมากขึ้น โดยเน้นคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำความสะอาดผิวและยังมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์การทำให้ผิวหอมเนียนนุ่ม โดยลักส์ยังพัฒนาสูตรครีมอาบน้ำออกมาหลายสูตรเพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคุลมอีกด้วย

ส่วนโชกุบุสซึ แม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองในตลาดครีมอาบน้ำ  เพราะมีส่วนแบ่งการตลาดรองจากแบรนด์ลีดเกอร์ แต่แบรนด์โชกุบุสซึก็ยังคงวางนโยบายทำตลาดเพื่อหวังขยายตลาดของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการเปิดตัวสินค้าสูตรใหม่ การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ภายใต้คอนเซ็ปต์เพื่อตอกย้ำแคแร็กเตอร์ของแบรนด์ในสไตล์ญี่ปุ่นเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอื่นๆ

ขณะที่แบรนด์ทเวลฟ์ พลัส ที่แตกไลน์สินค้าจากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายมาสู่ครีมอาบน้ำได้นำจุดขายสำคัญของแบรนด์ที่ลูกค้ารู้จักดีผ่านพรีเซ็นเตอร์ดารา-นักร้องเกาหลีใต้ มาต่อยอดกับครีมอาบน้ำในแคแร็กเตอร์เกาหลี โดยที่ผ่านมาการพัฒนาสูตรต่างๆได้นำลูกเล่นดังกล่าวมาเป็นจุดขาย อาทิ การพัฒนาสูตรที่ชูเรื่องสารสกัดจากดอกไม้เกาหลีมาเป็นจุดขายเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา  ผนวกกับการสื่อสารการตลาดเชิงรุกและจัดส่งเสริมการขายในด้านต่างๆของผู้ประกอบการ  ล้วนแต่ผลักดันตลาดครีมอาบน้ำได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มรุ่นใหม่และกลุ่มคนในเมืองใหญ่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด ครีมอาบน้ำ สบู่เหลว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด