background
CLOTHING >> กลยุทธ์การตลาด ชุดชั้นในสตรีวาโก้
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ชุดชั้นในสตรีวาโก้
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – ตารางรายได้ ปี 2562-2564
1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2563-2565
2
 Brand Analysis  3
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน  6-8
     – 5 Forces Model
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
วาโก้ คลิ๊ก 8
08/08/65
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชุดชั้นในสตรีวาโก้

วิเคราะห์ธุรกิจชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์swotชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์stpชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์5forcesชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์KSFชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์PESTชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ หนังสือข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ หนังสือกลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ หนังสือวิเคราะห์การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ มูลค่าตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ ส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ สถานการณ์การแข่งขันตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ แนวโน้มตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSชุดชั้นในสตรีวาโก้ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาชุดชั้นในสตรีวาโก้ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ กรณีศึกษาธุรกิจชุดชั้นในสตรีวาโก้ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีวาโก้ พฤติกรรมการบริโภคชุดชั้นในสตรีวาโก้ กลุ่มเป้าหมายชุดชั้นในสตรีวาโก้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชุดชั้นในสตรีวาโก้ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ กลยุทธ์ชุดชั้นในสตรีวาโก้ จุดเด่นของชุดชั้นในสตรีวาโก้ จุดอ่อนของชุดชั้นในสตรีวาโก้ 4Pชุดชั้นในสตรีวาโก้ ยอดขายชุดชั้นในสตรีวาโก้

วิเคราะห์ธุรกิจชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์swotชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์stpชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์5forcesชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์KSFชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์PESTชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ โฆษณาชุดชั้นในสตรีวาโก้ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดชุดชั้นในสตรีวาโก้ กรณีศึกษาธุรกิจชุดชั้นในสตรีวาโก้ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีวาโก้ พฤติกรรมการบริโภคชุดชั้นในสตรีวาโก้ กลุ่มเป้าหมายชุดชั้นในสตรีวาโก้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชุดชั้นในสตรีวาโก้ FiveForceModelชุดชั้นในสตรีวาโก้

ตลาดชุดชั้นใน

วาโก้จึงต้องปรับแผนการตลาดในช่วงที่เหลือของปี โดยเน้นที่การเพิ่มความพิถีพิถันในออกแบบบรา และขยายช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลาย หวังช่วงชิงกำลังซื้อของลูกค้าในประเทศ หลังจากรายได้ในครึ่งปีแรกของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเติบโตเพียง 7-8% เท่านั้น จากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยในประเทศที่กำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัวลง ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลัง ไอซีซีจะปรับแผนการตลาดวาโก้ โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วงชิงกำลังซื้อของลูกค้าให้หันมาซื้อชุดชั้นในคุณภาพดี และใช้ความพิถีพิถันในออกแบบสินค้าให้มากขึ้น ,ขยายช่องทางการจำหน่าย และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในให้คล่องตัวมากขึ้น หากทำตามแผนดังกล่าวมั่นใจว่า ยอดขายทั้งปีของวาโก้จะเติบโตในระดับตัวเลข2หลัก หรือมากกว่า 10% เล็กน้อย และมั่นใจว่าจะยังรักษาส่วนแบ่งของตลาดชุดชั้นในที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ที่ประมาณ 60%

ตลาดชุดชั้นในยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นตลาดระดับแมส หรือพรีเมียม ขณะที่วาโก้มีมาร์เกตแชร์อยู่ในตลาดมากกว่า 60% หลายๆ แบรนด์จึงมีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายและมีการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น และเน้นชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องแฟชั่นมากขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชุดชั้นในซึ่งจะสังเกตได้ว่าวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นส่วนใหญ่มีความกล้าในการแต่งตัวมากขึ้นและไม่ได้ต้องการชุดชั้นในตัวเรียบ หรือสีพื้นๆ อีกต่อไป แต่กลับมีความชื่นชอบชุดชั้นในที่มีความเป็นแฟชั่น มีลูกเล่น มีดีเทล สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันตามความชอบและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวได้

กุญแจความสำเร็จ

กุญแจความสำเร็จที่ทำให้แบรนด์วาโก้ยืนหยัดเป็นผู้นำตลาดชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่งเป็นเวลายาวนานมากกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งนอกจาก ‘คุณภาพของสินค้า’ แล้ว ยังมีอีกสองปัจจัยสำคัญคือ พนักงานขาย และ ช่องทางจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม

ความเชี่ยวชาญของพนักงานขายที่เรายกให้เป็น Wacoal Specialist ที่นอกจากจะวิเคราะห์สรีระได้แม่นยำแล้ว ยังรู้ถึงรายละเอียดของฟังก์ชันและคุณสมบัติของสินค้า หากคุณได้เดินเข้ามารับรองจะได้ชุดชั้นในคุณภาพดี ที่เหมาะสมกับสรีระและสไตล์ของคุณแน่นอน

ขณะที่ช่องการจัดจำหน่ายนั้น ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าวาโก้ได้หลากหลาย ทั้งช่องทางออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เคาน์เตอร์วาโก้และวาโก้ช็อป รวมถึงร้านค้าท้องถิ่นกว่า 600 ร้านทั่วประเทศ พร้อมช่องทางออนไลน์หลักๆ อาทิ www.facebook.com/wacoal.th, shopfb.wacoal.co.th, Shopee, Lazada, JD ocentral, Central Online, Robinson Online และ M Online เป็นต้น

จากการสำรวจและผลการวิจัยตลาดด้านไลฟ์สไตล์คอนเฟิร์มว่า วาโก้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่มีความเข้าใจและใกล้ชิดผู้หญิงมากที่สุด นับตั้้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะวาโก้ได้มีการปรับปรุงด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งปรับกลยุทธ์ทางการสื่อสารให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จากการที่ทางวาโก้ได้ออกแคมเปญ “Beauty Inside” เน้นในเรื่องผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน ปรากฏว่าได้รับความสำเร็จผลตอบรับดีเกินคาด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชุดชั้นในสตรีวาโก้

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด