background
FITNESS >> กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ธุรกิจฟิตเนส
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2561-2563
1
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2563
     ฟิตเนส เฟิรส์ท  6
     เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ
10
     เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง
11
 Market Summary 
     – ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KSF)
13
     – วิเคราะห์ PEST
13
       P – Politic / Legal
       E – Economic
       S – Social
       T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 18
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2558-2552 18
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2561-2563
     ผลิตภัณฑ์  20
     ราคา  24
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  26
     การส่งเสริมการตลาด  28
 แนวโน้ม 43
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ฟิตเนส คลิ๊ก 43
30/12/63
650
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส

วิเคราะห์ธุรกิจฟิตเนส วิเคราะห์ตลาดฟิตเนส วิเคราะห์อุตสาหกรรมฟิตเนส วิเคราะห์ฟิตเนส วิเคราะห์swotฟิตเนส วิเคราะห์stpฟิตเนส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคฟิตเนส วิเคราะห์5forcesฟิตเนส วิเคราะห์KSFฟิตเนส วิเคราะห์PESTฟิตเนส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกฟิตเนส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดฟิตเนส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดฟิตเนส หนังสือข้อมูลการตลาดฟิตเนส หนังสือกลยุทธ์การตลาดฟิตเนส หนังสือวิเคราะห์การตลาดฟิตเนส หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส มูลค่าตลาดฟิตเนส ส่วนแบ่งตลาดฟิตเนส สถานการณ์การแข่งขันตลาดฟิตเนส แนวโน้มตลาดฟิตเนส วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSฟิตเนส บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาฟิตเนสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดฟิตเนส กรณีศึกษาธุรกิจฟิตเนส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟิตเนส พฤติกรรมการบริโภคฟิตเนส กลุ่มเป้าหมายฟิตเนส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายฟิตเนส บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดฟิตเนส กลยุทธ์ฟิตเนส จุดเด่นของฟิตเนส จุดอ่อนของฟิตเนส 4Pฟิตเนส ยอดขายฟิตเนส

วิเคราะห์ธุรกิจฟิตเนส วิเคราะห์ตลาดฟิตเนส วิเคราะห์อุตสาหกรรมฟิตเนส วิเคราะห์ฟิตเนส วิเคราะห์swotฟิตเนส วิเคราะห์stpฟิตเนส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคฟิตเนส วิเคราะห์5forcesฟิตเนส วิเคราะห์KSFฟิตเนส วิเคราะห์PESTฟิตเนส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกฟิตเนส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดฟิตเนส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดฟิตเนส โฆษณาฟิตเนสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดฟิตเนส กรณีศึกษาธุรกิจฟิตเนส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟิตเนส พฤติกรรมการบริโภคฟิตเนส กลุ่มเป้าหมายฟิตเนส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายฟิตเนส FiveForceModelฟิตเนส

คนหันมาใส่ใจสุขภาพ-ออกกำลังกายมากขึ้น

การปรับตัวของธุรกิจฟิตเนส คือการทำคลาสเรียนทางออนไลน์ ทำคลาสเรียนกับเทรนเนอร์แบบ new normal ผ่าน virsual ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มีรายได้กลับมา และเอาตัวรอดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ไปให้ได้ โควิด-19 เป็นโอกาสที่ส่งผลให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายมากขึ้น รวมถึงเรื่องของคลาสออนไลน์ ที่เป็นทางออกในช่วงนั้น

ธุรกิจสถานที่ออกกำลังกายอย่างฟิตเนส ก็กำลังอยู่ในช่วงการเติบโต มีผู้เล่นทั้งรายเล็ก รายใหญ่ กระโดดเข้ามาร่วมแข่งขันในตลาดนี้ ทำให้ปัจจุบันในประเทศไทยมีฟิตเนสรวมกันกว่า 800 แห่ง

สถานที่ให้บริการ ก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายด้วยจำนวนสาขาที่มีมากถึง 34 สาขา เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก จึงมีการวางกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งสะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของสมาชิก ทำเลส่วนใหญ่จึงอยู่ในห้างสรรพสินค้า และแนวรถไฟฟ้า

ตลาดที่เริ่มฟื้นตัว

ภาพรวมตลาดที่เริ่มฟื้นตัว อาจมีแนวโน้มที่แบรนด์ฟิตเนสขนาดใหญ่ และสตูดิโอฟิตเนสจากต่างชาติ เข้ามาให้บริการเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อสร้างฐานเพื่อเตรียมพร้อมเติบโตไปกับตลาดที่จะฟื้นตัวหลังจากนี้ โดยกลุ่มที่น่าสนใจคือสตูดิโอฟิตเนสประเภทชกมวยเพื่อออกกำลังกายในส่วนต่าง ๆ

โจทย์ใหญ่ของธุรกิจนี้ นอกจากการแข่งขันสูงแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับโมเดลธุรกิจ และระบบการบริหารจัดการที่ต้องวางแผนอย่างดี เนื่องจากมีต้นทุนรอบด้าน เช่น ค่าเครื่องออกกำลังกาย สิ่งอำนวนความสะดวกต่างๆ ค่าสถานที่ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ประสบการณ์ที่ดีของการออกกำลังกายให้กับสมาชิก (Member Experience) เพราะธุรกิจนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมออกกำลังกาย และมีคลาส-อุปกรณ์เครื่องเล่นเท่านั้น แต่เป็นธุรกิจที่เน้นบริหารประสบการณ์ลูกค้า

ธุรกิจฟิตเนส มี Demand มาก ขณะที่ Supply ตามไม่ทัน ถึงได้มีการเปิดยิมขนาดเล็กที่เป็น Specialist ขึ้นมา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจไหน ไม่มีใครถูก หรือไม่มีใครผิด แต่คนที่ทำธุรกิจนี้ต้องชัดเจนในเรื่องโมเดลธุรกิจ และระบบ Operation เพราะธุรกิจฟิตเนสมีเรื่อง Operation เข้ามาเกี่ยวข้องสูง จะบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร ลักษณะของสมาชิก การเปิดสาขา อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยต้องมีรายได้ ครอบคลุมรายจ่ายต่างๆ ไม่ใช่แค่ด้านการตลาดอย่างเดียว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด