background
FITNESS >> กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ธุรกิจฟิตเนส
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2561-2563
1
 Market Summary  6
     – วิเคราะห์ PEST
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2563
     ฟิตเนส เฟิรส์ท  11
     เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ
14
     เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง
15
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 17
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2558-2552 18
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2561-2563
     ผลิตภัณฑ์  19
     ราคา  24
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  26
     การส่งเสริมการตลาด  28
 แนวโน้ม 43
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ฟิตเนส คลิ๊ก 43
30/12/63
650
กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส

#วิเคราะห์ธุรกิจฟิตเนส #วิเคราะห์ตลาดฟิตเนส #วิเคราะห์อุตสาหกรรมฟิตเนส #วิเคราะห์ฟิตเนส #วิเคราะห์swotฟิตเนส #วิเคราะห์stpฟิตเนส #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคฟิตเนส #วิเคราะห์5forcesฟิตเนส #วิเคราะห์KSFฟิตเนส #วิเคราะห์PESTฟิตเนส #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกฟิตเนส #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดฟิตเนส #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดฟิตเนส #หนังสือข้อมูลการตลาดฟิตเนส #หนังสือกลยุทธ์การตลาดฟิตเนส #หนังสือวิเคราะห์การตลาดฟิตเนส #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส #มูลค่าตลาดฟิตเนส #ส่วนแบ่งตลาดฟิตเนส #สถานการณ์การแข่งขันตลาดฟิตเนส #แนวโน้มตลาดฟิตเนส #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSฟิตเนส #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาฟิตเนสล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดฟิตเนส #กรณีศึกษาธุรกิจฟิตเนส #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟิตเนส #พฤติกรรมการบริโภคฟิตเนส #กลุ่มเป้าหมายฟิตเนส #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายฟิตเนส #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดฟิตเนส #กลยุทธ์ฟิตเนส #จุดเด่นของฟิตเนส

วิเคราะห์ธุรกิจฟิตเนส วิเคราะห์ตลาดฟิตเนส วิเคราะห์อุตสาหกรรมฟิตเนส วิเคราะห์ฟิตเนส วิเคราะห์swotฟิตเนส วิเคราะห์stpฟิตเนส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคฟิตเนส วิเคราะห์5forcesฟิตเนส วิเคราะห์KSFฟิตเนส วิเคราะห์PESTฟิตเนส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกฟิตเนส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดฟิตเนส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดฟิตเนส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดฟิตเนส โฆษณาฟิตเนสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดฟิตเนส กรณีศึกษาธุรกิจฟิตเนส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฟิตเนส พฤติกรรมการบริโภคฟิตเนส กลุ่มเป้าหมายฟิตเนส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายฟิตเนส

www.mktinfoonline.com/index.php/cm59/

กลยุทธ์การตลาด ฟิตเนส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS