background
SEASONING >> กลยุทธ์การตลาด ผงปรุงรส
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชนิดผงและก้อน
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary
     -โอกาส / อุปสรรค 3
     -ปัจจัยภายนอก PEST 4
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2561 7
 (ข้อมูลชุดนี้ไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาด)
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
     – 5 Forces Model 8-9
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชนิดผงและก้อน คลิ๊ก 9
30/12/61
400
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ผงปรุงรส

วิเคราะห์ธุรกิจเครื่องปรุงรส วิเคราะห์ตลาดเครื่องปรุงรส วิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส วิเคราะห์เครื่องปรุงรส วิเคราะห์swotเครื่องปรุงรส วิเคราะห์stpเครื่องปรุงรส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคเครื่องปรุงรส วิเคราะห์5forcesเครื่องปรุงรส วิเคราะห์KSFเครื่องปรุงรส วิเคราะห์PESTเครื่องปรุงรส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเครื่องปรุงรส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงรส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดเครื่องปรุงรส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเครื่องปรุงรส หนังสือข้อมูลการตลาดเครื่องปรุงรส หนังสือกลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงรส หนังสือวิเคราะห์การตลาดเครื่องปรุงรส หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงรส มูลค่าตลาดเครื่องปรุงรส ส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรส สถานการณ์การแข่งขันตลาดเครื่องปรุงรส แนวโน้มตลาดเครื่องปรุงรส วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSเครื่องปรุงรส บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาเครื่องปรุงรสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดเครื่องปรุงรส กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องปรุงรส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปรุงรส กลุ่มเป้าหมายเครื่องปรุงรส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเครื่องปรุงรส บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดเครื่องปรุงรส กลยุทธ์เครื่องปรุงรส จุดเด่นของเครื่องปรุงรส

ตลาดเครื่องปรุงรสโต

จากเมกะเทรนด์ กระแสการดูแลสุขภาพ ด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีโภชนการสูง รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ทำอาหารเองมากขึ้นในช่วงโควิด-19 ผลักดันอุตสาหกรรมอาหารหลายกลุ่มเติบโต

ข้อมูลจากศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่าปัจจุบันคนไทยบริโภคซอสและเครื่องปรุงรสเฉลี่ย 5.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตทุกปีตามเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารในไทย เป็นสินค้าที่จำหน่ายในประเทศสัดส่วน 65% และส่งออกต่างประเทศ 35%

ตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตราบเท่าที่อาหารยังเป็นปัจจัยสำคัญใน      การดำรงชีวิต เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังเช่นในปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีความเร่งรีบในชีวิตประจำวันควบคู่กับกระแสสุขภาพ แม่บ้านรุ่นใหม่จึงต้องการ    เครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณประโยชน์ ใช้งานได้สะดวก รวมถึงเครื่องปรุงรสที่ช่วยให้การปรุงอาหารใช้เวลาสั้นลง ทำให้เครื่องปรุงรสบางชนิดได้รับความนิยมลดน้อยลง ขณะที่บางชนิดเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ตลาดเครื่องปรุงรสมีแนวโน้มเติบโต

ตลาดสิ่งปรุงรสอาหารไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมอาหารไทยมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยหนุนให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเติบโตในระยะยาว โดยสินค้าส่งออกกลุ่มเครื่องปรุง เติบโตได้ดีเกือบทุกรายการ อาทิ ซอสพริก ขยายตัว 37% ซอสถั่วเหลือง ขยายตัว 27% น้ำปลา ขยายตัว 20% ผงปรุงรส ขยายตัว 11% และสิ่งปรุงรสอื่นๆ ขยายตัว 6%

ตลาดสิ่งปรุงรสอาหารไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมรสชาติอาหารไทย และมีสินค้าวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารไทยในต่างประเทศ ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นปัจจัยหนุนให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเติบโตในระยะยาว ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมของวัตถุดิบไม่ให้มีสารปนเปื้อน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีฉลากคำอธิบาย และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตอบโจทย์ด้านความสะดวกและกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

วิเคราะห์ธุรกิจผงปรุงรส วิเคราะห์ตลาดผงปรุงรส วิเคราะห์อุตสาหกรรมผงปรุงรส วิเคราะห์ผงปรุงรส วิเคราะห์swotผงปรุงรส วิเคราะห์stpผงปรุงรส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคผงปรุงรส วิเคราะห์5forcesผงปรุงรส วิเคราะห์KSFผงปรุงรส วิเคราะห์PESTผงปรุงรส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกผงปรุงรส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงปรุงรส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดผงปรุงรส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดผงปรุงรส หนังสือข้อมูลการตลาดผงปรุงรส หนังสือกลยุทธ์การตลาดผงปรุงรส หนังสือวิเคราะห์การตลาดผงปรุงรส หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงปรุงรส มูลค่าตลาดผงปรุงรส ส่วนแบ่งตลาดผงปรุงรส สถานการณ์การแข่งขันตลาดผงปรุงรส แนวโน้มตลาดผงปรุงรส วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSผงปรุงรส บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาผงปรุงรสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดผงปรุงรส กรณีศึกษาธุรกิจผงปรุงรส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผงปรุงรส พฤติกรรมการบริโภคผงปรุงรส กลุ่มเป้าหมายผงปรุงรส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผงปรุงรส บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดผงปรุงรส กลยุทธ์ผงปรุงรส จุดเด่นของผงปรุงรส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ผงปรุงรส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด