background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันปตท.
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สถานีบริการน้ำมันปตท.
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2563-2565
3
 Brand Analysis  4
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 6-7
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 8-10
     – 5 Forces Mode
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ปั๊มปตท. คลิ๊ก 10
08/11/65
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันปตท.

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. หนังสือข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. หนังสือกลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. หนังสือวิเคราะห์การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. มูลค่าตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. ส่วนแบ่งตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. สถานการณ์การแข่งขันตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. แนวโน้มตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสถานีบริการน้ำมันปตท. บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสถานีบริการน้ำมันปตท.ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปตท. กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันปตท. พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันปตท. กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันปตท. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันปตท. บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันปตท. จุดเด่นของสถานีบริการน้ำมันปตท. จุดอ่อนของสถานีบริการน้ำมันปตท. 4Pสถานีบริการน้ำมันปตท. ยอดขายสถานีบริการน้ำมันปตท.

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์สถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์swotสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์stpสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์5forcesสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์KSFสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์PESTสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. โฆษณาสถานีบริการน้ำมันปตท.ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสถานีบริการน้ำมันปตท. กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปตท. กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันปตท. พฤติกรรมการบริโภคสถานีบริการน้ำมันปตท. กลุ่มเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันปตท. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสถานีบริการน้ำมันปตท. FiveForceModelสถานีบริการน้ำมันปตท.

PTT Station / สถานีบริการน้ำมัน PTT Station

จุดเริ่มต้นของการเดินเกมการตลาดของบริษัทคือการผลิตน้ำมันไร้สารตะกั่วออกมา เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง รวมถีงการน้ำสถานีน้ำมันออกไปตั้งตามต่างจังหวัดมากขึ้น ก็ช่วยให้แบรนด์ปตท. หรือ PTT เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันที่เคยปรับปรุงไปรอบหนึ่ง ผ่านการเติมเต็มความเป็นชุมชน ภายใต้แนวคิด Living Community หรือศูนย์กลางชุมชน ที่รวมตั้งแต่สถานีบริการน้ำมัน, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านกาแฟ และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้คนระแวกนั้นได้เข้ามาใช้บริการ

ภารกิจหลักของปตท. ตั้งแต่ปี 2521 ก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ดังนั้นบทบาทในเรื่องการขุดเจาะสำรวจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการลงทุนในเรื่องการทำโรงกลั่นและการเป็น Trading company ซื้อมาขายไปก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินกันต่อไป

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

ปตท.เพิ่งมามีส่วนแบ่งการตลาดได้เป็นอันดับ 1 เมื่อประมาณปี 2535 จากนั้นก็พัฒนามาต่อเนื่องทั้งโปรดักต์ เน็ตเวิร์ค และ Business format แบ่งเป็น oil และ Non-Oil ชัดเจน ปตท.ก็พยายามใช้รีเทลมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องไลฟ์สไตล์ เลยกลายมาเป็น PTT Life Station ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย

ความแตกต่างระหว่าง กับPTT Living Community คือ จากคอนเซ็ปต์เดิม PTT Life Station คือการทำธุรกิจที่เข้าใจนักเดินทาง ก็เพิ่มเป็นเข้าใจนักเดินทางและชุมชน และพยายามดึงดีลเลอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของปตท. ในแต่ละพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบร้านค้า หรือปั๊มของตัวเองด้วย

บริษัทน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานด้านการตลาดโดยหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ให้สถานีบริการน้ำมันเป็น Platform ให้กับธุรกิจอื่นๆ สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจนอกเหนือจากการขายน้ำมัน เพื่อตอบสนองความต้องการแตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มุ่งสร้าง Living Communities เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัทน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานด้านการตลาดโดยหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ให้สถานีบริการน้ำมันเป็น Platform ให้กับธุรกิจอื่นๆ สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจนอกเหนือจากการขายน้ำมัน เพื่อตอบสนองความต้องการแตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มุ่งสร้าง Living Communities เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

พีทีที โออาร์

โออาร์ ดำเนินธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) อย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เช่า มีแบรนด์ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง เช่น “PTT Station” แบรนด์สถานีบริการน้ำมัน ที่มีสาขา 1,968 แห่งในประเทศไทย และ 329 แห่งในต่างประเทศ “Café Amazon” แบรนด์ร้านกาแฟชั้นนำของประเทศไทยที่มีจำนวน 3,168 ร้านในประเทศไทย และ 272 ร้านในต่างประเทศ  ศูนย์บริการยานยนต์ “FIT Auto” จำนวน 56 แห่งในประเทศไทย และ 4 แห่งในต่างประเทศ ร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ “7-Eleven” ในสถานีบริการ และแบรนด์ “Jiffy” จำนวนรวมกัน 1,960 ร้านในประเทศไทย และ 86 ร้านในต่างประเทศ เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ด้วยจุดแข็งและปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของ กลุ่ม ปตท. ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก มีสถานีบริการน้ำมัน “PTT Station” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความสะดวกครบครันในที่เดียว ความเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 38.9 (เมื่อพิจารณาจากปริมาณการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการในปี 2562 โดย Wood Mackenzie) การมีเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย การเดินหน้าพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ซึ่งส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และความมีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในและต่างประเทศ มีรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงในประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว อีกทั้งยังมีความสามารถในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด สถานีบริการน้ำมันปตท.

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด