background
ICECREAM >> กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมแดรี่ ควีน
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมแดรี่ ควีน
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 สถานการณ์การแข่งขัน  4
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     – เคเอฟซี
7
     – แมคโดนัลด์
7
     – โอโยกิ
8
 Market Summary 
     – SWOT 8
 การวิเคราะห์ STP 8-11
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ไอศกรีมแดรี่ ควีน คลิ๊ก 11
25/06/64
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมแดรี่ ควีน

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์ไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์swotไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์stpไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์5forcesไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์KSFไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์PESTไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน มูลค่าตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน แนวโน้มตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมแดรี่ควีน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมแดรี่ควีนล่าสุด

กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน

กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมแดรี่ควีน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมแดรี่ควีน พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมแดรี่ควีน กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมแดรี่ควีน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมแดรี่ควีน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไอศกรีมแดรี่ควีน กลยุทธ์ไอศกรีมแดรี่ควีน จุดเด่นของไอศกรีมแดรี่ควีน

อัตราการเติบโต

ของตลาดไอศกรีมในประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย รวมถึงอัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ตลาดจึงมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมในตลาดและรายใหม่ได้เติบโต

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไอศกรีมในตลาดแมสหันมาขยายตลาดโดยการเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมในตลาดในต่างจังหวัด เนื่องจากไอศกรีมในตลาดนี้ยังไม่มีผู้ครอบครองตลาดที่ชัดเจน โดยอาศัยคุณภาพ และตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางจากการทำโฆษณาผ่านสื่อหลักเข้ามาเป็นกลยุทธ์แข่งขัน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ไอศกรีมในตลาดนี้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตจาก 13,000 ล้านในปีที่ผ่านมา สู่ระดับ 13,700 ล้านบาท ในปีนี้ได้ไม่ยาก ผู้ประกอบการในตลาดประมาณการณ์ว่าวอลล์ยังเป็นผู้นำตลาดด้วยสัดส่วน 75% เท่ากับปีที่ผ่านมา รองลงมาคือเนสท์เล่ ที่ 12% และ 13% ตามลำดับ ส่วนแมกโนเลียทรงตัวอยู่ที่ 8% มาสองปีติดต่อกัน

ขณะที่ตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมเติบโตที่ระดับ 6,400 ล้านบาท ในปีที่แล้ว ส่วนปีนี้คาดว่าจะขยับมาแตะที่ 6,850 ล้านบาท ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า นอกจากกลยุทธ์การตลาดที่สร้างความแตกต่างแล้ว ปัจจัยสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของธุรกิจร้านไอศกรีมโฮมเมด คือ การบริการของพนักงาน ความเอาใจใส่ มารยาทสุภาพ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน จะมีผลต่อการเลือกบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภคมากขึ้น

ขณะที่บรรยากาศของร้าน สามารถสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้นการตกแต่งร้านต้องเน้นความแปลกใหม่และทันสมัย รวมทั้งต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะการขยายร้านในลักษณะ คีออสหรือบูธขนาดเล็ก ซึ่งการลงทุนน้อยกว่าการเปิดร้านสาขาเต็มรูปแบบ และยังสามารถเลือกทำเลที่เหมาะสมได้ง่ายกว่าด้วย

ส่วนร้านที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบนั้นก็มีการปรับหน้าร้านและเลือกทำเลในการเปิดร้านเพื่อให้เอื้อกับการขยายตลาดซื้อกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคที่เดินผ่านไปมาหรือลูกค้าจร สามารถสั่งซื้อกลับบ้านหรือเดินรับประทานได้ นอกเหนือจากการนั่งรับประทานในร้าน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมแดรี่ ควีน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด