background
MILK >> กลยุทธ์การตลาด นมผงสำหรับเด็ก
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดนมผงสำหรับเด็ก
รายละเอียด  หน้า
สถานการณ์การแข่งขัน (Market Analysis) ปี 2555-2556 1
วิเคราะห์ Market Summary (โอกาส อุปสรรค) 6
กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขัน
     ตราหมี 7
     เอนฟา 9
     ดูเม็กซ์ 10
     เอส-26 12
     ดีจี 14
มูลค่าตลาด (Market Size) ปี 2554-2558 15
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ปี 2554-2558 16
ส่วนประสมทางการตลาด
     ผลิตภัณฑ์ (Product)  18
     ราคา (Price)  22
     ช่่องทางการจัดจำหน่าย (Place)  26
     การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  27
แนวโน้ม 53
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
 นมผงสำหรับเด็ก คลิ๊ก 00
00
000
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมผงสำหรับเด็ก

#วิเคราะห์ธุรกิจนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์ตลาดนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์อุตสาหกรรมนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์นมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์swotนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์stpนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์5forcesนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์KSFนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์PESTนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด #หนังสือข้อมูลการตลาด #หนังสือกลยุทธ์การตลาด #หนังสือวิเคราะห์การตลาด #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด #มูลค่าตลาดนมผงสำหรับเด็ก #ส่วนแบ่งตลาดนมผงสำหรับเด็ก #สถานการณ์การแข่งขันตลาด #แนวโน้มตลาด #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSนมผงสำหรับเด็ก #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมผงสำหรับเด็ก #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด

#วิเคราะห์ธุรกิจนมผง #วิเคราะห์ตลาดนมผง #วิเคราะห์อุตสาหกรรมนมผง #วิเคราะห์นมผง #วิเคราะห์swotนมผง #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนมผง #วิเคราะห์stpนมผง #วิเคราะห์5forcesนมผง #วิเคราะห์KSFนมผง #วิเคราะห์PESTนมผง #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนมผง #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด #หนังสือข้อมูลการตลาด #หนังสือกลยุทธ์การตลาด #หนังสือวิเคราะห์การตลาด #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด #มูลค่าตลาดนมผง #ส่วนแบ่งตลาดนมผง #สถานการณ์การแข่งขันตลาด #แนวโน้มตลาด #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSนมผง #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมผง #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมผงสำหรับเด็ก

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

นมผง

นมผงเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ใช้ทดแทนน้ำนมแม่ ซึ่งถือเป็นอาหารที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กรองจากน้ำนมแม่ โดยนมผงเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนามานานโดยมีการฆ่าเชื้อและทำเลียนแบบน้ำนมมารดามากที่สุด รวมทั้งมีสารอาหารครบถ้วนและพอเหมาะ ทำให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี นอกจากนั้นนมผงบางชนิดยังเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ปัจจุบันตลาดนมผงในประเทศไทยมีผู้จำหน่ายหลายราย รวมทั้งมีการแข่งขันสูงและรุนแรง มีทั้งการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดนมผง

ตลาดรวมมีการแข่งขันสูงมาก จากผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงสามรายคือ ตราหมี ดูเม็กซ์และอะแลคต้า ซึ่งรวมกันก็กินส่วนแบ่งการตลาดไปแล้วกว่า 90% ซึ่งจะแข่งขันกันทุกรูปแบบทั้งการออกสินค้าใหม่ การปรับแพคเกจจิ้ง ออกนมสูตรใหม่ และการส่งเสริมกิจกรรมที่จะมีตลอดทั้งปีจากทุกค่ายเพื่อตอกย้ำแบรนด์ให้ผูบริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

ความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในตลาดพบว่า หลายรายวางเป้าหมายจะขยายตลาดนมผงระดับพรีเมี่ยมมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการนมที่มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

ส่งผลให้ตลาดนมผงระดับพรีเมียมยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มคุณพ่อคุณแม่มีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเลือกผลิตภัณฑ์นมคุณภาพให้กับลูกน้อยมากขึ้น เพื่อโภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ จนทำให้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงหันมาให้ความสำคัญต่อตลาดนมผงระดับพรีเมียม เนื่องจากเป็นตลาดที่กลุ่มเป้าหมายมีกำลังการซื้อค่อนข้างสูง การปรับราคา หรือในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่ส่งผลกระทบต่อเซกเมนต์นี้มากนัก ทำให้ผู้ประกอบการนิยมใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านการใช้พรีเซ็นเตอร์แม่และลูก โดยเน้นการสื่อสารถึงคุณสมบัติของนมผงที่ได้พัฒนาความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในด้านภูมิต้านทานมากขึ้น

อย่างไรก็ดีการที่ผู้ประกอบการในตลาดออกมาเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและการเพิ่มสารอาหารเป็นส่วนผสมของนมที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงทำให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัท      แบรนด์ บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด         ดูเม็กซ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด      ตราหมี  บริษัท มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด            มี้ดจอห์นสัน

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS