background
DETERGENT >> กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ผงซักฟอก
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  1
 Market Summary  5
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     โอโม 6
     บรีส 7
     เปา 8
     แอทแทค 9
 มูลค่าตลาด ปี 2554-2558 10
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2554-2558 11
 ส่วนประสมทางการตลาด
     ผลิตภัณฑ์ 12
     ราคา  14
     ช่องทางจัดจำหน่าย  18
     การส่งเสริมการตลาด  18
 แนวโน้ม 32
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ผงซักฟอก  คลิ๊ก 00
00/00/00
000
กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก

#วิเคราะห์ธุรกิจผงซักฟอก #วิเคราะห์ตลาดผงซักฟอก #วิเคราะห์อุตสาหกรรมผงซักฟอก #วิเคราะห์ผงซักฟอก #วิเคราะห์swotผงซักฟอก #วิเคราะห์stpผงซักฟอก #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคผงซักฟอก #วิเคราะห์5forcesผงซักฟอก #วิเคราะห์KSFผงซักฟอก #วิเคราะห์PESTผงซักฟอก #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกผงซักฟอก #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดผงซักฟอก #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดผงซักฟอก #หนังสือข้อมูลการตลาดผงซักฟอก #หนังสือกลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก #หนังสือวิเคราะห์การตลาดผงซักฟอก #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก #มูลค่าตลาดผงซักฟอก #ส่วนแบ่งตลาดผงซักฟอก #สถานการณ์การแข่งขันตลาดผงซักฟอก #แนวโน้มตลาดผงซักฟอก #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSผงซักฟอก #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาผงซักฟอกล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดผงซักฟอก #กรณีศึกษาธุรกิจผงซักฟอก #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผงซักฟอก #พฤติกรรมการบริโภคผงซักฟอก #กลุ่มเป้าหมายผงซักฟอก #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผงซักฟอก #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดผงซักฟอก #กลยุทธ์ผงซักฟอก #จุดเด่นของผงซักฟอก

วิเคราะห์ธุรกิจผงซักฟอก วิเคราะห์ตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์อุตสาหกรรมผงซักฟอก วิเคราะห์ผงซักฟอก วิเคราะห์swotผงซักฟอก วิเคราะห์stpผงซักฟอก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคผงซักฟอก วิเคราะห์5forcesผงซักฟอก วิเคราะห์KSFผงซักฟอก วิเคราะห์PESTผงซักฟอก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกผงซักฟอก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดผงซักฟอก โฆษณาผงซักฟอกล่าสุด กรณีศึกษาตลาดผงซักฟอก กรณีศึกษาธุรกิจผงซักฟอก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผงซักฟอก พฤติกรรมการบริโภคผงซักฟอก กลุ่มเป้าหมายผงซักฟอก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผงซักฟอก

www.mktinfoonline.com/index.php/cm40/

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

ตลาดผงซักฟอกของไทยโตมากกว่าร้อยละ 6…จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหนุน การผลิตผงซักฟอกของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยโครงสร้างของตลาดเป็นลักษณะของผู้ขายน้อยราย เนื่องจากการเข้าสู่ตลาดผงซักฟอกต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างตราของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค อีกทั้งการที่ต้องอาศัยการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จึงมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายจะออกผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกหลากหลายยี่ห้อที่ครอบคลุมในหลายประเภทการใช้งาน และด้วยระดับราคาที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS