background
Soap & Shower Cream >> กลยุทธ์การตลาด สบู่ก้อน
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดสบู่ก้อน
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 วิเคราะห์โอกาส / อุปสรรค 4
 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KSF)
4
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) 5
       P – Politic / Legal
       E – Economic
       S – Social
       T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2565 11
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
สบู่ก้อน คลิ๊ก 11
11/05/66
400
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

กลยุทธ์การตลาด สบู่ก้อน

วิเคราะห์ธุรกิจสบู่ก้อน วิเคราะห์ตลาดสบู่ก้อน วิเคราะห์อุตสาหกรรมสบู่ก้อน วิเคราะห์สบู่ก้อน วิเคราะห์swotสบู่ก้อน วิเคราะห์stpสบู่ก้อน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสบู่ก้อน วิเคราะห์5forcesสบู่ก้อน วิเคราะห์KSFสบู่ก้อน วิเคราะห์PESTสบู่ก้อน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสบู่ก้อน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสบู่ก้อน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดสบู่ก้อน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดสบู่ก้อน หนังสือข้อมูลการตลาดสบู่ก้อน หนังสือกลยุทธ์การตลาดสบู่ก้อน หนังสือวิเคราะห์การตลาดสบู่ก้อน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสบู่ก้อน มูลค่าตลาดสบู่ก้อน ส่วนแบ่งตลาดสบู่ก้อน สถานการณ์การแข่งขันตลาดสบู่ก้อน แนวโน้มตลาดสบู่ก้อน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสบู่ก้อน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาสบู่ก้อนล่าสุด กรณีศึกษาตลาดสบู่ก้อน กรณีศึกษาธุรกิจสบู่ก้อน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสบู่ก้อน พฤติกรรมการบริโภคสบู่ก้อน กลุ่มเป้าหมายสบู่ก้อน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสบู่ก้อน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดสบู่ก้อน กลยุทธ์สบู่ก้อน จุดเด่นของสบู่ก้อน

กรณีศึกษาตลาดสบู่ก้อน

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการล้างมือป้องกันไวรัส COVID-19 มีส่วนทำให้ยอดส่งออกสินค้าสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยมีตลาดสำคัญอย่าง ฮ่องกง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เเละอาเซียน

จากข้อมูลล่าสุดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่าการส่งออกสบู่ไทยไปต่างประเทศในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2020 พุ่งขึ้นถึง 19% โดยในปี 2019 ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวอันดับที่ 9 ของโลกมีมูลค่าส่งออกกว่า 279 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 8.6 พันล้านบาท)

สบู่ เป็นสินค้าอุปโภคที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าสิ้นเปลือง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่มีใครใช้สบู่อาบน้ำ ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้สูงวัย ล้วนแล้วแต่ต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดทิ้งสิ้น

จากภาพจะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่นั้น มีมากถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียว การลงทุนทำธุรกิจ ในกลุ่มสินค้านี้ ค่อนข้างเติบโตได้ง่าย และมีความมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำการตลาดของแต่ละแบรนด์สินค้าด้วย

สบู่เพื่อความสวยงาม มูลค่าตลาด  4,000 ล้านบาท

เช่นสบู่กลูต้า, สบู่เน้นผิวขาว, สบู่สิว เป็นต้น เป็นอีกกลุ่มที่กระแสค่อนข้างแรง และตลาดเติบโตไว ถึงแม้ว่าในปีนี้ มีอัตราการเติบโตที่ลดลง แต่ยังคงเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่มากอยู่ หากเจ้าของแบรนด์สามารถดึงส่วนครองตลาดนี้มาได้เพียง 0.1% มูลค่าถึง 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) เลยทีเดียว

การทำการตลาดจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เจ้าของแบรนด์ต้องศึกษาการตลาด โดยใช้ทุกๆ ช่องทางให้คุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางหลากหลายให้เลือกทำการโฆษณา ทั้งฟรีและเสียเงิน เริ่มแรกอาจต้องใช้ทุนในการโปรโมทพอสมควร เพิ่มให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

สบู่สมุนไพร มูลค่าตลาด  1,600 ล้านบาท

เป็นกลุ่มตลาดที่น่าจับตามอง เนื่องจากปัจุบันประชากรโลกให้ความสำคัญกับสินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีสมุนไพรที่โดดเด่นหลากหลายชนิด ทำให้สินค้าด้านสมุนไพรไทยนั้น ได้รับการยอมรับ และนำมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้มากขึ้น ผู้บริโภคสบู่จากกลุ่มต่างๆ หันมานิยมใช้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ เจ้าของแบรนด์ควรเลือกกลุ่มของลูกค้าก่อนว่า เราควรวางสินค้าไว้ในตลาดกลุ่มไหน มีเป้าหมายเพียงใด วางแผนการตลาด จัดหาแหล่งเงินทุน เพิื่อเตรียมพร้อมให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ขึ้นไป

ก่อนหน้านี้มีเซกเม้นท์ สบู่เพื่อความงาม แต่ปัจจุบันถูกกระจาย บางส่วนนำมารวมในสบู่สุมนไพร และบางส่วนอยู่ในสบู่อื่น ๆ เนื่องจากมีการแบ่งตามวัตถุดิบที่ผสมในสบู่ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีแบรนด์สบู่จากในประเทศและต่างประเทศมากมาย แต่ปัจจุบันมีการแบรนด์จำนวนน้อยลง บางแบรนด์หายไปจากตลาด สบู่ก้อนแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2490 คือ นกแก้ว จากนั้นมีบริษัทต่าง ๆ นำเข้าสบู่มาจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกของของพีแอนด์จี อย่างสบู่ไอเวอรี่  สบู่โดรฟ สบู่ลัก สบู่แคร์ สบู่วาสลีน ฯลฯ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด สบู่ก้อน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด