background
AIRLINE >> กลยุทธ์การตลาด สายการบิน นกแอร์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สายการบิน นกแอร์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis  4
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5-7
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
นกแอร์ คลิ๊ก 7
21/07/64
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นกแอร์

วิเคราะห์ธุรกิจนกแอร์ วิเคราะห์ตลาดนกแอร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมนกแอร์ วิเคราะห์นกแอร์ วิเคราะห์swotนกแอร์ วิเคราะห์stpนกแอร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนกแอร์ วิเคราะห์5forcesนกแอร์ วิเคราะห์KSFนกแอร์ วิเคราะห์PESTนกแอร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนกแอร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนกแอร์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดนกแอร์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนกแอร์ หนังสือข้อมูลการตลาดนกแอร์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดนกแอร์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดนกแอร์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนกแอร์ มูลค่าตลาดนกแอร์ ส่วนแบ่งตลาดนกแอร์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดนกแอร์ แนวโน้มตลาดนกแอร์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSนกแอร์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณานกแอร์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดนกแอร์ กรณีศึกษาธุรกิจนกแอร์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนกแอร์ พฤติกรรมการบริโภคนกแอร์ กลุ่มเป้าหมายนกแอร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนกแอร์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดนกแอร์ กลยุทธ์นกแอร์ จุดเด่นของนกแอร์ จุดอ่อนของนกแอร์ 4Pนกแอร์ ยอดขายนกแอร์

วิเคราะห์ธุรกิจนกแอร์ วิเคราะห์ตลาดนกแอร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมนกแอร์ วิเคราะห์นกแอร์ วิเคราะห์swotนกแอร์ วิเคราะห์stpนกแอร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนกแอร์ วิเคราะห์5forcesนกแอร์ วิเคราะห์KSFนกแอร์ วิเคราะห์PESTนกแอร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนกแอร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนกแอร์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดนกแอร์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนกแอร์ โฆษณานกแอร์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดนกแอร์ กรณีศึกษาธุรกิจนกแอร์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนกแอร์ พฤติกรรมการบริโภคนกแอร์ กลุ่มเป้าหมายนกแอร์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนกแอร์ FiveForceModelนกแอร์

ปรับแบรนด์ครั้งใหญ่

นกแอร์ ถือกำเนิดขึ้นบนแนวคิดของความแตกต่าง โดยเฉพาะกับการวาง Positioning ของแบรนด์ ให้มีความแตกต่างจากสายการบินราคาประหยัด แบรนด์อื่นๆ อย่างสิ้นเชิง โดยวางตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ระหว่างสายการบินที่เป็น Full Service กับสายการบินราคาประหยัด แบรนด์อื่นๆ สิ่งที่สามารถจับต้องในเรื่องของความแตกต่างในด้านการวางตำแหน่งก็คือการให้บริการ ที่นกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัด รายแรกที่มีการเสิร์ฟขนม และเครื่องดื่มบนทุกเที่ยวบินของตัวเอง

นกแอร์กำลังเร่ง Turnaround องค์กร พร้อมทั้งปรับแบรนด์ครั้งใหญ่ จาก “สายการบินต้นทุนต่ำ” (Low-cost Airline) ไปสู่การเป็น “Lifestyle Airlines” ที่ไม่เน้นแข่งราคา แต่มุ่งนำเสนอบัตรโดยสาร และการให้บริการในรูปแบบ “Segmentation by Lifestyle” เพื่อเร่งสะสางตัวเลขผลขาดทุน และเตรียมความพร้อมภายในองค์กร ก่อนที่ในปี 2562 จะเป็นปีแห่งการขยาย ทั้งเครื่องบินใหม่ และเส้นทางบิน

บริการผู้โดยสารที่ต้องเพิ่มรายได้จากการเพิ่มเครื่องบิน ที่เป็นการเพิ่มรายได้ที่มากและเร็วที่สุด สองคือ Accessories revenue / Merchandise เป็นรายได้อื่น ๆ นอกจากการขายตั๋ว ไม่ว่าจะเป็นการขายน้ำหนักกระเป๋า หรือ Package Promotion เช่น การขายตั๋วพร้อมโรงแรม การขายตั๋วพร้อมรถเช่า รวมถึง package tour ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดำน้ำ ปีนเขา หรือ Indoor activities เช่น Phuket FantaSea และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเดิมรายได้ในส่วนนี้เพียง 8% จากรายได้ทั้งหมด ขณะที่สายการบินอื่นมี 20-30% จากรายได้ทั้งหมด แม้แต่ต่างประเทศ ก็มีรายได้ส่วนนี้ถึง 30-40% จากรายได้ทั้งหมด ดังนั้น Nok Air ยังมี potential ที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจน

ฉะนั้นหนทางดีที่สุด คือ ฉีกออกไปจากสงครามราคา และหันไปสร้าง “คุณค่าแบรนด์” ด้วยการพัฒนาสินค้า-บริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ลงลึกระดับเซ็กเมนต์ นอกจากนี้วางแผนเปิด “Lifestyle Club” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเลือกสถานที่ในการเปิด

ต่อไปเราไม่ได้มองตัวเองว่าเป็น “Low-cost Airlines” แต่เราจะเป็น “Lifestyle Airlines” ที่จะเซ็กเมนต์สินค้าและบริการต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้า เหตุผลที่เราปรับ Positioning เพราะทุกวันนี้ในธุรกิจ Low-cost Airlines แข่งขันด้านราคา ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินด้วยราคาเป็นหลัก

ปรับฝูงบิน

Nok Air เช่าเครื่องบินมาจากต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าการใช้เครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่คุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงกำลังพัฒนาส่วนนี้อยู่ โดยหากเครื่องบินลำไหนที่จอดอยู่ตอนกลางคืน ก็ต้องหาทางให้เพิ่มรายได้จากเครื่องบินนั้นมากขึ้น ถ้าจะบินไปต่างประเทศจะต้องไปยังจุดหมายใดที่จะมีอุปสงค์อุปทานที่เหมาะสมโดยที่ไม่แข่งขันกันสูงมากเกินไป เช่น เมือง Guwahati (กูวาฮาติ) ประเทศอินเดีย ซึ่งบินอยู่ 4 เที่ยวต่อสัปดาห์

ต้องเหมะสมกับขนาดเครื่องบินที่ Nok Air ใช้อยู่ คือเป็นประเภทเครื่องบินขนาดกลาง หรือ narrow-body aircraft มีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 200 ที่นั่ง ซึ่งไม่ควรไปแข่งกับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ Low-cost airline อื่น ๆ ให้บริการอยู่ เพราะจะกลายเป็นปัญหาด้านต้นทุนและความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร

ปี 2565-2569  ซึ่งจะเริ่มทยอยเพิ่มทุนปี 2565 รอบแรกจำนวน 280 ล้านบาท และรอบถัดมาในปี 2566 อีกจำนวน 600 ล้านบาท และในปี2569 อีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้เป็นอำนาจผู้บริหารแผนฟื้นฟูที่จะพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องมากพอที่จะใช้ไปถึงสิ้นปีนี้   

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นกแอร์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด