background
DETERGENT >> กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอกแอทแทค
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ผงซักฟอกแอทแทค
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – TIMELINE ทางธุรกิจ ปี 2553-2566
2
 วิเคราะห์ SWOT
5
 การวิเคราะห์ STP 6-7
     – Market Segmentation  
     – Target Group  
     – Product Positioning   
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
แอทแทค คลิ๊ก 7
22/09/66
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แอทแทค

วิเคราะห์ธุรกิจแอทแทค วิเคราะห์ตลาดแอทแทค วิเคราะห์อุตสาหกรรมแอทแทค วิเคราะห์แอทแทค วิเคราะห์swotแอทแทค วิเคราะห์stpแอทแทค วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแอทแทค วิเคราะห์5forcesแอทแทค วิเคราะห์FiveForceModelแอทแทค วิเคราะห์KSFแอทแทค วิเคราะห์PESTแอทแทค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแอทแทค วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแอทแทค วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแอทแทค วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแอทแทค หนังสือข้อมูลการตลาดแอทแทค หนังสือกลยุทธ์การตลาดแอทแทค หนังสือวิเคราะห์การตลาดแอทแทค หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแอทแทค มูลค่าตลาดแอทแทค ส่วนแบ่งตลาดแอทแทค สถานการณ์การแข่งขันตลาดแอทแทค แนวโน้มตลาดแอทแทค วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแอทแทค บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแอทแทคล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแอทแทค กรณีศึกษาธุรกิจแอทแทค กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแอทแทค พฤติกรรมการบริโภคแอทแทค กลุ่มเป้าหมายแอทแทค กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแอทแทค บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอทแทค บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอทแทค รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอทแทค รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอทแทค ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอทแทค ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอทแทค การตลาดแอทแทค กลยุทธ์แอทแทค จุดเด่นของแอทแทค จุดอ่อนของแอทแทค ยอดขายแอทแทค

เจ้าของธุรกิจแอทแทค ประวัติธุรกิจแอทแทค ผลิตภัณฑ์แอทแทค ราคาแอทแทค ช่องทางการจัดจำหน่ายแอทแทค การส่งเสริมการขายแอทแทค ตลาดแอทแทคในประเทศไทย ธุรกิจแอทแทคในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจแอทแทคไทย วิเคราะห์ตลาดแอทแทคไทย วิเคราะห์4Pแอทแทค กลยุทธ์ของแอทแทค เป้าหมายแอทแทค กระบวนการผลิตแอทแทค ข้อดีข้อเสียแอทแทค แอทแทคข้อมูล ผู้ผลิตแอทแทค ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดแอทแทค วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดแอทแทค การเติบโตของธุรกิจแอทแทค ตลาดแอทแทคออนไลน์ การตลาดของแอทแทค แพลตฟอร์มขายแอทแทคออนไลน์ MarketShareตลาดแอทแทค รายละเอียดตลาดแอทแทค วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจแอทแทค งานวิจัยธุรกิจแอทแทค งานวิจัยตลาดแอทแทค สินค้าทดแทนแอทแทค ปัญหาทางการตลาดแอทแทค แอทแทคมีกี่ขนาด ประโยชน์ของแอทแทค

พฤติกรรมผู้บริโภค

เพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบและมีเวลาน้อยของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่าร้อยละ 90 นิยมแช่ผ้าด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังการซักผ้า โดยจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ในการกระบวนแช่ผ้า ซึ่งการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันจะทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เวลาจำกัด จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของการพัฒนา แอทแทค ซอฟท์ พลัส ผงซักฟอกที่ผสมผสานความโดดเด่นของประสิทธิภาพการทำความสะอาดของผงซักฟอกชนิดเข้มข้นกับน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในหนึ่งเดียว ทำให้ผู้บริโภคสามารถลดขั้นตอนในการซักผ้าลงได้ แอทแทค ซอฟท์ พลัส จึงเป็นผงซักฟอกที่สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้เวลาในการซักผ้าที่สั้นลง พร้อมให้คุณสมบัติของน้ำยาปรับผ้านุ่มในขั้นตอนเดียว ทำให้ผ้านุ่มน่าสัมผัสสวมใส่สบาย ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับนั้นไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังจะมีเวลาเหลือมากพอที่จะพักผ่อนกับครอบครัว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วย

แม้ว่าตลาดผงซักฟอกมาตรฐานจะมีอัตราการเติบโต แต่จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค 400 ครัวเรือน พบว่า 50% ของผู้บริโภคไทยมีการซักผ้าด้วยมือในปริมาณที่มากกว่าประเทศญี่ปุ่น บริษัทจึงเห็นถึงพฤติกรรมการซักผ้าของลูกค้ากลุ่มนี้ จึงได้เริ่มโครงการพิเศษขึ้น เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แอทแทค อีซี่ ด้วยสูตร อีซี่ รับส์ ภายใต้จุดขาย “ขจัดคราบสกปรกได้ง่ายกว่า ขยี้ง่าย ซักได้ลื่นมือ” เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้

กลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภค

คาโอเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงในการสื่อสารกับผู้บริโภค คือความสามารถในการสร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมในระยะยาว และการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ตรงกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีการเตรียมกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ความสำเร็จจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แอทแทค อีซี่ สูตรใหม่สูตรซักมือ ถือเป็นการสะท้อนศักยภาพและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อแอทแทค ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภค ซึ่งแอทแทค อีซี่ มีส่วนช่วยทำให้ส่วนแบ่งตลาดของผงซักฟอก แอทแทค โดยรวมเติบโตขึ้นอย่างมาก

เนื่องจากวิถีการดำเนินชิวิตและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค บริษัท คาโอ จึงให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยพยายามศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคด้วยการไปเยี่ยมเยือนเพื่อที่จะรับฟัง และได้ศึกษาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของผู้บริโภคชาวไทยถึงที่บ้าน ซึ่งจะเป็นข้อมูลอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ตามความต้องการจริงของผู้บริโภค บริษัทคาโอ มีความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่เพียงแต่ด้านประโยชน์ใช้สอย หรือประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากแต่ยังต้องสามารถช่วยปรับปรุงให้ความเป็นอยู่ของผู้บริโภคสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ดีด้วย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แอทแทค

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด