background
LUBE >> กลยุทธ์การตลาด น้ำมันเครื่องรถยนต์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด น้ำมันเครื่องรถยนต์ 
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  1
 คู่แข่งขันรายสำคัญ – คาลเท็กซ์,คาสตรอล,บางจาก,เชลล์,ปตท. 7
 Market Summary 
     – Key Success Factor (KSF)
10
     – โอกาส อุปสรรค 10
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST 11
 มูลค่าตลาด ปี 2559-2563 15
 (ชุดนี้ไม่มีส่วนแบ่งตลาด)
 สัดส่วนตลาดแบ่งตลาดประเภทเครื่องยนต์ ปี 2559-2563 16-17
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
น้ำมันเครื่องรถยนต์ คลิ๊ก 17
30/12/64
500
กลยุทธ์การตลาด น้ำมันเครื่องรถยนต์

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์ตลาดน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์น้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์swotน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์stpน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์5forcesน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์KSFน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์PESTน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำมันเครื่อง #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำมันเครื่อง #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำมันเครื่อง #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำมันเครื่อง #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำมันเครื่อง #มูลค่าตลาดน้ำมันเครื่อง #ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันเครื่อง #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำมันเครื่อง #แนวโน้มตลาดน้ำมันเครื่อง #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำมันเครื่อง #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำมันเครื่องล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำมันเครื่อง #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำมันเครื่อง #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง #พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันเครื่อง #กลุ่มเป้าหมายน้ำมันเครื่อง #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำมันเครื่อง #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำมันเครื่อง #กลยุทธ์น้ำมันเครื่อง #จุดเด่นของน้ำมันเครื่อง

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์ตลาดน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์น้ำมันเครื่อง วิเคราะห์swotน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์stpน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์5forcesน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์KSFน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์PESTน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำมันเครื่อง โฆษณาน้ำมันเครื่องล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำมันเครื่อง กรณีศึกษาธุรกิจน้ำมันเครื่อง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันเครื่อง กลุ่มเป้าหมายน้ำมันเครื่อง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำมันเครื่อง

www.mktinfoonline.com/index.php/cm541/

กลยุทธ์การตลาด น้ำมันเครื่องรถยนต์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS