background
MILK >> กลยุทธ์การตลาด นมสดพร้อมดื่มซีพี-เมจิ
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดนมสดพร้อมดื่มตราซีพี เมจิ
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2564-2565
3
 Brand Analysis  6
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 9-10
     Market Segmentation
     Target Group
     Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ซีพี เมจิ คลิ๊ก 10
29/08/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมสดพร้อมดื่มซีพี-เมจิ

วิเคราะห์ธุรกิจนมซีพีเมจิ วิเคราะห์ตลาดนมซีพีเมจิ วิเคราะห์อุตสาหกรรมนมซีพีเมจิ วิเคราะห์นมซีพีเมจิ วิเคราะห์swotนมซีพีเมจิ วิเคราะห์stpนมซีพีเมจิ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคนมซีพีเมจิ วิเคราะห์5forcesนมซีพีเมจิ วิเคราะห์KSFนมซีพีเมจิ วิเคราะห์PESTนมซีพีเมจิ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนมซีพีเมจิ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมซีพีเมจิ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดนมซีพีเมจิ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนมซีพีเมจิ หนังสือข้อมูลการตลาดนมซีพีเมจิ หนังสือกลยุทธ์การตลาดนมซีพีเมจิ หนังสือวิเคราะห์การตลาดนมซีพีเมจิ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนมซีพีเมจิ มูลค่าตลาดนมซีพีเมจิ ส่วนแบ่งตลาดนมซีพีเมจิ สถานการณ์การแข่งขันตลาดนมซีพีเมจิ แนวโน้มตลาดนมซีพีเมจิ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSนมซีพีเมจิ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณานมซีพีเมจิล่าสุด กรณีศึกษาตลาดนมซีพีเมจิ กรณีศึกษาธุรกิจนมซีพีเมจิ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมนมซีพีเมจิ พฤติกรรมการบริโภคนมซีพีเมจิ กลุ่มเป้าหมายนมซีพีเมจิ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนมซีพีเมจิ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดนมซีพีเมจิ กลยุทธ์นมซีพีเมจิ จุดเด่นของนมซีพีเมจิ

ประเภทของธุรกิจร้านกาแฟ

ซีพี-เมจิมีการศึกษาและแบ่งประเภทของธุรกิจร้านกาแฟเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ กลุ่ม ร้านกาแฟ SPECIALTY, กลุ่ม ร้านกาแฟพรีเมียม ไลฟ์สไตล์ และกลุ่ม ร้านกาแฟแบบเชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของร้านกาแฟแต่ละประเภทให้ตรงจุดยิ่งขึ้น ปัจจุบันซีพี-เมจิ มีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ถึง 6 สูตรที่มีจุดขายและความเหมาะสมกับแต่ละเมนูกาแฟนมที่แตกต่างกันไป เพื่อรองรับทุกความต้องการของทุกกลุ่มร้านกาแฟ และเรายังเห็นโอกาสขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ร้านกาแฟกลุ่มกาแฟ SPECIALTY ให้ดียิ่งขึ้น เพราะร้านกาแฟ SPECIALTY นอกจากจะรังสรรค์การสร้างประสบการณ์การดื่มกาแฟด้วยเมนูและการตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใครแล้วยังให้ความสำคัญกับการคัดสรรเมล็ดกาแฟพิเศษมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนถึงเทคนิคการชงที่นำเอารสชาติของเมล็ดกาแฟออกมาได้ดีที่สุด ดังนั้นบทบาทของนมพาสเจอร์ไรส์ต้องไม่กลบเอกลักษณ์รสชาติของเมล็ดกาแฟและเสริมให้รสชาติกาแฟแก้วนั้นกลมกล่อมยิ่งขึ้น

จากประสบการณ์การเข้าไปร่วมศึกษาและเข้าใจการใช้งานผลิตภัณฑ์นมจากบาริสต้าและวงการกาแฟมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้เรามีความเข้าใจและมีข้อมูลมากพอในการนำมาพัฒนา “เมจิ เรย์” นมพาสเจอร์ไรส์ที่พัฒนามาเพื่อการเสริมรสชาติของกาแฟ SPECIALTY ให้เด่นชัดขึ้นได้ การได้มาของรสชาติและจุดเด่นของเมจิ เรย์ นั้นเราพัฒนาจากความเข้าใจถึงโครงสร้างของเนื้อนม ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน น้ำตาลแลคโตส และแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวที่สุด ที่ช่วยเสริมเอกลักษณ์รสชาติของเมล็ดกาแฟ SPECIALTY ให้ชัดเจนและคงรสอยู่ในปากได้นานขึ้น ด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีพิเศษตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเสริมให้เมจิ เรย์มีรสชาติและให้สัมผัสเฉพาะ มีความคงที่ของรสชาติ ง่ายต่อการตีโฟม และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์นมฟังก์ชันนัล (Functional Milk)

ในฐานะที่มีจุดยืนด้านนวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง ได้เล็งเห็นถึงเทรนด์รักสุขภาพนี้มาอย่างต่อเนื่อง เรามีการพัฒนาสินค้าใหม่ของเราในแต่ละปีให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค และก้าวนำตลาดด้วยการส่งสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเราเริ่มมีการปรับพอร์ตสินค้าให้ขยายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์นมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะอย่าง หรือเรียกว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์นมฟังก์ชันนัล (Functional Milk)

งานเปิดตัวและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ “นมพาสเจอร์ไรส์เมจิ เรย์” มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งกลุ่มร้านกาแฟ SPECIALTY ที่มีชื่อเสียง เหล่าบาริสต้า ชั้นนำ สื่อมวลชน ทั้งนี้ซีพี-เมจิเองยังได้ออกบูธ CP-MEIJI COMMILKNITY พื้นที่สร้างสรรค์ที่เปิดให้คนรักกาแฟนมได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม “YOUR BEANS, WE BREW” ที่สามารถนำเมล็ดกาแฟที่ชื่นชอบมาครีเอตเมนูกาแฟนมร่วมกับนมเมจิ เรย์และนมพาสเจอร์ไรส์อีก 2 สูตรจากซีพี-เมจิ เพื่อได้ลิ้มรสถึงความหลากหลายของรสชาติกาแฟนม และค้นพบรสชาติที่ใช่ในแบบฉบับของตัวเอง

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมสดพร้อมดื่มซีพี-เมจิ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด