background
FROZEN FOOD >> กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง พรานทะเล
background
สารบัญ :  อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพรานทะเล
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis 4
    SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
พรานทะเล ดูเพิ่มเติม 6
30/12/63
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง พรานทะเล

วิเคราะห์ธุรกิจอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์ตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์อาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์swotอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์stpอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์5forcesอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์KSFอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์PESTอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล หนังสือข้อมูลการตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล หนังสือกลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล หนังสือวิเคราะห์การตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล มูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล ส่วนแบ่งตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล สถานการณ์การแข่งขันตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล แนวโน้มตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSอาหารแช่แข็งพรานทะเล บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาอาหารแช่แข็งพรานทะเลล่าสุด กรณีศึกษาตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล กรณีศึกษาธุรกิจอาหารแช่แข็งพรานทะเล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพรานทะเล พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพรานทะเล กลุ่มเป้าหมายอาหารแช่แข็งพรานทะเล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาหารแช่แข็งพรานทะเล บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดอาหารแช่แข็งพรานทะเล กลยุทธ์อาหารแช่แข็งพรานทะเล จุดเด่นของอาหารแช่แข็งพรานทะเล

แผนการรุกตลาด

แผนการรุกตลาดจากนี้ไป ในส่วนของตลาดในประเทศจะมีการแยกตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแบรนด์พีเอฟพีจะใช้เป็นแบรนด์ที่เจาะตลาดอาหารแช่แข็งระดับบน หรือระดับพรีเมี่ยม โดยจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาดเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ปัจจุบันวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภครู้จักเลือกสรรหาสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดรวมทั้งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งอาหารทะเลแช่แข็งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี ผู้บริโภคจึงได้ให้ความนิยมบริโภคอาหารทะเลแช่แข็งมากขึ้น

ให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิม อาทิกลุ่มแม่บ้านสมัยใหม่ และขยายฐานลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยการเปิดตัวสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น อาทิ เส้นก๋วยเตี่ยวอาทิ อูด้ง บะหมี่ พัฒนาเป็นเมนูอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมรับประทาน และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ จากเนื้อปลาและข้าว

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในเรื่องความสดใหม่ สะอาด เพื่อเปลี่ยนความคิดว่าอาหารทะเลแช่แข็งนั้นไม่สด ไม่สะอาด หากผู้บริโภคได้ทดลองบริโภคอาหารทะเลแช่แข็ง “พรานทะเล” แล้วจะถูกใจจนเกิดการซื้อซ้ำในที่สุด กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้านยุคใหม่อายุระหว่าง 20-45 ปี และคนรุ่นใหม่ โดยมีจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดต่างๆ เช่น บิ๊กซี่ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โฮม เฟรช มาร์ท ที่เดอะมอลล์ และ ฟู้ด ไลอ้อน

ด้านแผนตลาดบริษัทฯได้จัดทีมงานออกโรดโชว์ไปยังแหล่งชุมชนและโมเดิร์นเทรด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้จดจำแบรนด์ โดยได้ดำเนินการเดือนละประมาณ 4-5 ครั้งทั่วประเทศไทย

ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายได้เน้นให้กระจายผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีจุดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 6,000 จุด แบ่งเป็นร้านค้าเล็กในแหล่งชุมชน โมเดิร์นเทรด คอนวีเนี่ยน สโตร์ และมินิมาร์ท โดยจะทำการขยายสู่ระดับรากแก้วเพิ่มเติมอีก 1,000 จุดในสิ้นปี

เจาะรากหญ้า

มองว่าถึงเวลาขยายธุรกิจครั้งใหญ่ โดยเตรียมนำอาหารทะเลแช่แข็งเข้าไปเจาะตลาดโชห่วย หรือร้านค้าชุมชนแบบเต็มสูบตั้งแต่ปีหน้า จากเดิมที่ช่องทางจำหน่ายหลักจะอยู่ที่โมเดิร์นเทรด ด้วยความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป การตอบรับอาหารทะเลแช่แข็งมากขึ้น

การกระจายตู้แช่พรานทะเลเข้าร้านค้าทั่วไป หรือโชห่วย โดยตั้งเป้า 1 หมื่นจุดใน 3 ปี จากปัจจุบันมีอยู่ 700 จุด ขณะที่ช่องทางโมเดิร์นเทรดบริษัทมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว เนื่องจากมีตู้แช่กระจายเกือบทุกสาขาในโมเดิร์นเทรดค่ายหลัก ๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าของพรานทะเลเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และทำให้อาหารทะเลแช่แข็ง สามารถกระจายลงไปยังผู้บริโภครากหญ้า ซึ่งจะทำให้ตลาดเติบโตได้อีกมหาศาล

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง พรานทะเล

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด