background
MOTORCYCLE >> กลยุทธ์การตลาด รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis  6
     – SWOT  
 การวิเคราะห์ STP 8
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 10-11
     – 5 Forces Model
ข้อมูลการตลาด   รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ฮอนด้า คลิ๊ก 11
30/12/64
450
กลยุทธ์การตลาด รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

#วิเคราะห์ธุรกิจมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์ตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์มอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์swotมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์stpมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์5forcesมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์KSFมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์PESTมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #หนังสือข้อมูลการตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #หนังสือกลยุทธ์การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #หนังสือวิเคราะห์การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #มูลค่าตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #ส่วนแบ่งตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #สถานการณ์การแข่งขันตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #แนวโน้มตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณามอเตอร์ไซด์ฮอนด้าล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #กรณีศึกษาธุรกิจมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #พฤติกรรมการบริโภคมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #กลุ่มเป้าหมายมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #กลยุทธ์มอเตอร์ไซด์ฮอนด้า #จุดเด่นของมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า

วิเคราะห์ธุรกิจมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์ตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์มอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์swotมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์stpมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์5forcesมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์KSFมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์PESTมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า โฆษณามอเตอร์ไซด์ฮอนด้าล่าสุด กรณีศึกษาตลาดมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า กรณีศึกษาธุรกิจมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า พฤติกรรมการบริโภคมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า กลุ่มเป้าหมายมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า

www.mktinfoonline.com/index.php/cm197/

กลยุทธ์การตลาด รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS