background
SUPERMARKET >> กลยุทธ์การตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  1
 Market Summary  2
     – PEST
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     ท็อปส์   5
     กรูเมต์ มาร์เก็ต  5
     ฟู้ดแลนด์  6
     ซีพี เฟรชมาร์ท 7
     เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 7
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 8
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2558-2562 9
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2561-2563
     ผลิตภัณฑ์ 11
     ราคา  14
     ช่องทางจัดจำหน่าย  14
    การส่งเสริมการตลาด  17
 แนวโน้ม 33
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ซูเปอร์มาร์เก็ต คลิ๊ก 33
04/10/63
550
กลยุทธ์การตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต

วิเคราะห์ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์อุตสาหกรรมซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนแบ่งตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่าตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์swotซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์stpซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์5forcesซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์KSFซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์PESTซุปเปอร์มาร์เก็ต วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซุปเปอร์มาร์เก็ต         

วิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีก วิเคราะห์ตลาดค้าปลีก วิเคราะห์อุตสาหกรรมค้าปลีก วิเคราะห์ค้าปลีก ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก มูลค่าตลาดค้าปลีก วิเคราะห์swotค้าปลีก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคค้าปลีก วิเคราะห์stpค้าปลีก วิเคราะห์5forcesค้าปลีก วิเคราะห์KSFค้าปลีก วิเคราะห์PESTค้าปลีก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกค้าปลีก          

กลยุทธ์การตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

“Customer Journey ผู้บริโภคเปลี่ยนไป?:

ซูเปอร์มาร์เก็ตจะสื่อสารการตลาดอย่างไร… หลังหมดโควิด”

               ศูนย์ AMSAR นิเทศ ม.หอการค้าไทย เผยผลวิจัย Customer Journey ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป?    ซูเปอร์มาร์เก็ตจะสื่อสารการตลาดอย่างไร… หลังหมดโควิด

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) ร่วมกับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิจัย “เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคภายใต้การสื่อสารการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ตบนวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19” ของนางสาวสิรีภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ โดยมี ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ ผู้อำนวยการศูนย์ AMSAR เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่พัฒนาแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของซูเปอร์มาร์เก็ต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียน และ First Jobber โสด วัยทำงาน (Single Working) ครอบครัว (Family) กลุ่มลูกค้ารายได้สูง ( Luxury) ต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) และผู้สูงอายุ (Senior) ซึ่งเป็นผู้บริโภคชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเองเป็นหลักและเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าบ้านด้วยตัวเอง และจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในช่วงก่อนและหลังประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) จำนวน 400 คน โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2563 จำนวน 3 เดือน ผลการวิจัยพบว่า

               > โรค Covid-19 สร้างให้พฤติกรรมของผู้บริโภค Customer Jouney เปลี่ยนแปลง ซื้อซ้ำและบอกต่อหลังการซื้อ หากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปลอดภัย และ ช่องทางออนไลน์ไร้สัมผัสโรค

> ยามวิกฤตแบรนด์ไม่ควรหยุดสื่อสารตลาดกับผู้บริโภค ยิ่งช่วงผู้บริโภควิตกกังวลความปลอดภัย ซูเปอร์มาร์เก็ตยิ่งต้องสื่อสารการตลาด ทั้งความสะอาด และโปรโมชั่น

> เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคติดตาม เพราะสังคมที่กว้าง จำนวนสมาชิกมากเป็นอันต้นของโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลืมไม่ได้

> แอปพลิเคชั่น/ออนไลน์ช่วยเพิ่มยอดขาย ผลวิจัยชี้ชัด ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะมีออนไลน์ เพราะ “ สะดวก ปลอดภัย ไร้สัมผัส” เรียกว่า “ของมันต้องมี”  ซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นต้องเพิ่มควบคู่กับสาขา ตอบสนองผู้บริโภค

พนักงานใส่หน้ากากอนามัย-การเว้นระยะห่าง-ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น สามอันดับแรกผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ต

ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตในระดับมาก และมากกว่าครึ่งรับรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID  ไม่ว่าจะเป็น พนักงานใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น/ออนไลน์ สินค้าลดราคา คูปองส่วนลดแก่สมาชิก/ลูกค้า โปรโมชั่น 1 แถม 1 สินค้าพรีเมียมเช่น เชอร์รี่ สาลี่ญี่ปุ่น การขายสินค้าสุขภาพ ออแกร์นิกส์ ตามลำดับ ยกเว้น เรื่องการขายสินค้าเกษตรผลิตในประเทศในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่รับรู้ในระดับปานกลาง โดยช่องทางในการรับรู้เรื่องต่างๆ  คือ ผ่านภาพ Infographic และวีดิโอคลิปบนเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และยูทูป ข้อน่าสังเกตพบว่า แม้ว่าผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านทาง TV อยู่ในระดับปานกลาง แต่ในช่วง Covid-19 ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารผ่าน TV มากกว่าส่วนการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ SMS, E-mail, Brochure

ผู้บริโภคเปรียบเทียบข้อมูลการสื่อสารการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ตกับคู่แข่งก่อนตัดสินใจซื้อในระดับมาก

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่งเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นจากก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเกือบทุกด้าน โดยเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ ตามลำดับ ได้แก่ 1) โปรโมชั่น 1 แถม 1 สินค้าพรีเมียมเช่น เชอร์รี่ สาลี่ญี่ปุ่นของซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่ง 2) การใช้วัตถุดิบในประเทศ 3) ประโยชน์ของสินค้าสุขภาพ

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS