background
JUICE >> กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้มาลี
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มตรามาลี
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – Timeline 2
 Brand Analysis  4
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 5-7
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning   
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
มาลี คลิ๊ก 7
27/09/65
350
กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้มาลี

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้ วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้ วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ วิเคราะห์น้ำผลไม้ ส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้ มูลค่าตลาดน้ำผลไม้ วิเคราะห์swotน้ำผลไม้ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำผลไม้ วิเคราะห์stpน้ำผลไม้   วิเคราะห์5forcesน้ำผลไม้ วิเคราะห์KSFน้ำผลไม้ วิเคราะห์PESTน้ำผลไม้ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำผลไม้       

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่มวิเคราะห์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์swotน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์stpน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์5forcesน้ำผลไม้พร้อมดื่ม      วิเคราะห์KSFน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์PESTน้ำผลไม้พร้อมดื่ม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำผลไม้พร้อมดื่ม       

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์ตลาดน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์น้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์swotน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์stpน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์5forcesน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์KSFน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์PESTน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้มาลี #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำผลไม้มาลี #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำผลไม้มาลี #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้มาลี #มูลค่าตลาดน้ำผลไม้มาลี #ส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้มาลี #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำผลไม้มาลี #แนวโน้มตลาดน้ำผลไม้มาลี #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำผลไม้มาลี #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำผลไม้มาลีล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำผลไม้มาลี #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำผลไม้มาลี #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำผลไม้มาลี #พฤติกรรมการบริโภคน้ำผลไม้มาลี #กลุ่มเป้าหมายน้ำผลไม้มาลี #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำผลไม้มาลี #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำผลไม้มาลี #กลยุทธ์น้ำผลไม้มาลี #จุดเด่นของน้ำผลไม้มาลี

กลยุทธ์การตลาด น้ำผลไม้มาลี

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

มาลีตอกย้ำจุดยืน “สุขภาพ”

ขณะที่การตอบโจทย์ด้านสุขภาพในตลาดน้ำผลไม้พบว่าหลายแบรนด์เลือกที่จะตอบสนองความต้องการในเชิงลึกมากกว่าจะสื่อสารไปที่การมีสุขภาพดี

จะเห็นจากมาลีที่ลอนซ์น้ำผลไม้ มาลี โพรไบโอติก (Malee Probiotics) ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่นำน้ำผลไม้ 100% ผสมกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิต อย่างจุลินทรีย์ แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ เมื่อดื่มเป็นประจำต่อเนื่องระยะเวลา 14 วันขึ้นไป จุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยรักษาสมดุลระหว่างแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น

น้ำผลไม้มาลี โพรไบโอติก ถูกวางให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนม ทว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่าย โดยนำออกสู่ตลาด 3 สูตร ประกอบด้วย น้ำส้มแมนดาริน พาสเจอร์ไรส์100% พร้อมเนื้อส้มและเกล็ดส้ม, น้ำองุ่นขาว พาสเจอร์ไรส์ 100% ผสม เนื้อว่านหางจระเข้ และน้ำพรุน ผสม น้ำแอปเปิ้ลและน้ำองุ่นขาว พาสเจอร์ไรส์ 100% ในขนาด 200 และ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 25 และ 85 บาทซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สูง

ล่าสุดแบรนด์มาลีร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท เมก้า มาลี จำกัด หรือ Mega Malee เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยจะรุกด้วยแนวคิดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ซึ่งได้รับการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าจะช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์ของ Mega Malee จะไม่ใช่ยาแต่เป็นเครื่องดื่ม (Ready-to-Drink) ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่าและเรื่องดูแลสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่าย

ขณะที่น้ำผลไม้ดอยคำนำผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ (Low Sodium) ออกสู่ตลาดด้วยการชูจุดเด่นด้านรสชาติ คุณประโยชน์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ มั่นใจตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้บริโภค 2 สูตรใหม่

นอกจากนี้กระแสสุขภาพยังเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของแบรนด์ใหม่อย่าง “อีฟ ฟรุตตามิน” (if Fruitamin)ซึ่งวางตำแหน่งเครื่องดื่มน้ำผลไม้ระดับพรีเมียม พร้อมเพิ่มวิตามินและใช้เนื้อผลไม้เป็นส่วนประกอบโดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑ์หลักคือน้ำองุ่นขาวผสมอะโลเวรา น้ำมะนาวพร้อมดื่ม น้ำพันช์สตรอว์เบอร์รีผสมผลไม้รวม และน้ำมะม่วง โดยอีฟเลือกที่จะสร้างความแตกต่างจากตลาดน้ำผลไม้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบขวดเพ็ท สีสันสดใส โดยวางกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาและวัยทำงานเริ่มต้น มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยและชอบความแปลกใหม่

ขณะที่กำหนดไว้ราคา20 บาท ซึ่งด้วยองค์ประกอบเหล่านี้น้ำผลไม้อีฟสามารถดึงกลุ่มเป้าหมายจากตลาดฟังก์ชั่นนอล ดริ๊งคได้ไม่ยากนัก แต่ที่มากกว่าคือการวางตำแหน่งในฐานะน้ำผลไม้ ภาพลักษณ์ของแบรนด์จะมีความได้เปรียบมากในการแข่งขัน

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS