background
ICECREAM >> กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมตลาดแมส
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดไอศกรีมตลาดแมส
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary 
     – ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
5
     – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
5
       P – Politic / Legal
       E – Economic
       S – Social
       T – Technology
 มูลค่าตลาด ปี 2562-2564 9
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2562-2564 10
 ส่วนประสมทางการตลาด (วอลล์ / เนสท์เล่ / แมกโนเลีย)
     ผลิตภัณฑ์
10
     ราคา
15
     ช่องทางจัดจำหน่าย  19
     การส่งเสริมการตลาด  20
 แนวโน้ม 32
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ไอศกรีมตลาดแมส คลิ๊ก 32
23/05/65
600
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมตลาดแมส

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมแมส วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมแมส วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมแมส วิเคราะห์ไอศกรีมแมส วิเคราะห์swotไอศกรีมแมส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมแมส วิเคราะห์stpไอศกรีมแมส วิเคราะห์5forcesไอศกรีมแมส วิเคราะห์KSFไอศกรีมแมส วิเคราะห์PESTไอศกรีมแมส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมแมส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแมส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมแมส หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมแมส หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแมส หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมแมส หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแมส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมแมส มูลค่าตลาดไอศกรีมแมส ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมแมส สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมแมส แนวโน้มตลาดไอศกรีมแมส วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมแมส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมแมส บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด โฆษณาไอศกรีมแมสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมแมส กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมแมส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมแมส

ไอศกรีมเพิ่มโอกาสผ่าน Co-branding

แม้ว่าไอศกรีมระดับแมสหรือไอศกรีมตู้แช่ เป็นตลาดที่จับกลุ่มเป้าหมายเด็กเป็นหลัก ทว่าจากโครงสร้างด้านประชากรเด็กที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันตลาดไอศกรีมระดับแมสขนาด 14,700 ล้าน มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 7-8% ต่อปี โดยวอลล์ครองส่วนแบ่งกว่า 70% ของตลาด รองลงมาคือเนสท์เล่ 20% , แมกโนเลีย 6% และครีโม 2% ดังนั้น ภาระของวอลล์คือต้องหากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้ตลาดขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านการขับเคลื่อนใรตลาดไอศกรีมจะมุ่งไปที่การขยายฐานและเพิ่มโอกาสทางการตลาด ผ่านการขยายเซกเมนต์เพื่อครอบคลุมความต้องการให้ได้หลากหลายขึ้น

ขณะเดียวกันได้เห็นว่าไอศกรีมเลือกที่จะสร้างโอกาสผ่านการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปแทรกซึมในตลาดใหม่ๆที่มีฐานลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน ในลักษณะการแชร์กลุ่มเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ Co-branding อาทิ การพัฒนาไอศกรีมวอลล์ ซีเล็คชั่น โอรีโอเข้าสู่ตลาด ซึ่งเป้าหมายของวอลล์ครั้งนี้คือผู้นำในตลาดไอศกรีมเซกเม้นต์เทคโฮม ด้วยการขยายฐานลูกค้าเข้าไปที่กลุ่มแฟนพันธุ์แท้ของโอรีโอ ซึ่งเป็นแบรนด์ในตำนานด้วยอายุล่วงเข้าสู่  103 ปี โดยสิ่งที่โอรีโอไม่เคยเปลี่ยนจนถึงขณะนี้คือสโลแกน “บิด ชิมครีม จุ่มนม” (twist, lick and dunk)

การเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราว (Brand content)

มีอัตลักษณ์  (Brand Identity) รวมถึงความคุ้นเคยและการยอมรับในในแบรนด์ที่สำคัญคือมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น จึงไม่แปลกที่โอรีโอจะเป็นแบรนด์ที่มีพันธมิตรในรูปแบบ Co-branding หลากหลาย

Co-branding ในลักษณะเดียวกันยังเป็นปรากฏในตลาดไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง อาทิ วอลล์ซึ่งพัฒนา “วอลล์ ลิปตัน ครัช” ไอศกรีมรสชาดำกลิ่นเลมอนรูปแบบหลอดบีบ ภายใต้แนวคิด “ชามะนาว กัดได้ เคี้ยวได้ อร่อยด้วย” เพื่อยกระดับความสดชื่นฟรีซสุดขั้ว โดยครั้งนี้เป็นต้องการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปสู่วัยรุ่น

นอกจากนี้โอวัลตินและไมโล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกับไอศกรีม การร่วมกันเพิ่มโอกาสในการขายจึงถูกขับเคลื่อน โดยแบรนด์ “วอลล์ โอวัลติน “ ซึ่งเป็นไอศกรีมที่ผลิตจากผงโอวัลตินแท้ หอมกลิ่นมอลต์ช็อกโกแลต จำหน่ายทั้งแบบแท่งพร้อมช็อกโกแลตเคลือบ

ตลาดไอศกรีมซอฟต์เชิร์ฟจะเห็นได้ว่าโอรีโอมักจะป็นหนึ่งในเมนูของหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น แดรี่ควีน , ครัชบาร์ของเคเอฟซี ฯลฯ

ซึ่งแน่นอนว่าการร่วมกันสร้างแบรนด์ผ่านการเป็นส่วนผสมครั้งนี้ต่างต้องการที่จะทำให้แบรนด์มีโอกาสเข้าสู่ตลาดเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและมากขึ้น

วิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมตู้แช่

วิเคราะห์ตลาดไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์ไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์swotไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์stpไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์5forcesไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์KSFไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์PESTไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไอศกรีมตู้แช่ หนังสือข้อมูลการตลาดไอศกรีมตู้แช่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตู้แช่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดไอศกรีมตู้แช่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตู้แช่ มูลค่าตลาดไอศกรีมตู้แช่ ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมตู้แช่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดไอศกรีมตู้แช่ แนวโน้มตลาดไอศกรีมตู้แช่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไอศกรีมตู้แช่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไอศกรีมตู้แช่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไอศกรีมตู้แช่ กรณีศึกษาธุรกิจไอศกรีมตู้แช่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไอศกรีมตู้แช่ พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมตู้แช่ กลุ่มเป้าหมายไอศกรีมตู้แช่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไอศกรีมตู้แช่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดไอศกรีมตู้แช่ กลยุทธ์ไอศกรีมตู้แช่ จุดเด่นของไอศกรีมตู้แช่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไอศกรีมตลาดแมส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด