background
HOME CENTER >> กลยุทธ์การตลาด โฮมโปร
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด โฮมโปร
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis  2
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP  3
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน   
     – 5 Forces Model   5-8
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
โฮมโปร คลิ๊ก 8
30/12/64
450
กลยุทธ์การตลาด โฮมโปร

วิเคราะห์ธุรกิจศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์ตลาดศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ ส่วนแบ่งตลาดศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ มูลค่าตลาดศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์swotศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์stpศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์5forcesศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์KSFศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์PESTศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งสมัยใหม่             

วิเคราะห์ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์ตลาดโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์โฮมเซ็นเตอร์ ส่วนแบ่งตลาดโฮมเซ็นเตอร์ มูลค่าตลาดโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์swotโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์stpโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์5forcesโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์KSFโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์PESTโฮมเซ็นเตอร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโฮมเซ็นเตอร์             

วิเคราะห์ธุรกิจโฮมโปร วิเคราะห์ตลาดโฮมโปร วิเคราะห์อุตสาหกรรมโฮมโปร วิเคราะห์โฮมโปร ส่วนแบ่งตลาดโฮมโปร มูลค่าตลาดโฮมโปร วิเคราะห์swotโฮมโปร วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโฮมโปร วิเคราะห์stpโฮมโปร วิเคราะห์5forcesโฮมโปร วิเคราะห์KSFโฮมโปร วิเคราะห์PESTโฮมโปร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโฮมโปร             

กลยุทธ์การตลาด โฮมโปร

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

โฮมโปร ผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience พร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ลูกค้าผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ มีความปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโฮมโปร ในฐานะผู้นำในธุรกิจเรื่องบ้าน ยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สังคมผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) พร้อมส่งเสริมการใช้สินค้าพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Plastic Consumption) ด้วยสินค้ารีไซเคิล (Recycled) จากขวดพลาสติก (PET) ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้พัฒนาสินค้า ECO Choice กลุ่มหมอนหนุน แผ่นรองนอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน พรม หมอนอิง เบาะรองนั่ง ชุดกันเปื้อน ถุงมือ ผ้าเช็ดมือ และแผ่นรองจานภายใต้แบรนด์ HOME LIVING STYLE (HLS) ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ OEKO-TEX Standard 100 มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โดยกระบวนการผลิตกลุ่มสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ เลือกใช้เม็ดพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจากขวดพลาสติก (PET) มาแปรรูปเป็นเส้นใย และใช้เป็นไส้หมอนอิง รวมถึงเป็นเส้นใยในการผลิตพรม และผ้าม่าน เพื่อเป็นการลดขยะจากขวดพลาสติก และส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้นำขวดพลาสติก (PET) ใช้งานแล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผลิตเป็นสิ่งทอแบรนด์ HOME LIVING STYLE (HLS) ไปแล้ว มากกว่า 4 ล้านขวด สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ได้รับการยอมรับจากตัวผู้ใช้งานจริง ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นให้ชีวิตในบ้านง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

โฮมโปร ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดสรรผลิตภัณฑ์ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการร์ที่ดี และคุ้มค่ากับราคาให้กับลูกค้า ใส่ใจกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้เกิดกลุ่มสินค้า และบริการใหม่ๆ พร้อมสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อิษฏพร กล่าวทิ้งท้าย

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS