background
REAL ESTATE >> กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis   4
     – SWOT
การวิเคราะห์ STP 5-6
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คลิ๊ก 6
30/12/64
300

กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์
.

แนวโน้มตลาดอสังหาฯในปี 2563 ว่า ดีที่สุดแค่ทรงตัว เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาสนับสนุน ทำให้บริษัทมีแผนเปิดขายโครงการใหม่รวม 16 โครงการ (เท่ากับปี 2562) มูลค่าโครงการรวม 28,440 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 13 โครงการ และโครงการต่างจังหวัด จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย ในจังหวัดอยุธยา, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โครงการประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 11 โครงการ, โครงการประเภทบ้านแฝด จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะเริ่มได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะโซนบางนา ที่มีศักยภาพในการขยายตัว ระดับราคา4-6ล้านบาท และโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3 โครงการ

 

“ปี 2563 บริษัทยังชะลอการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมเนื่องจากเป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตามหากมีที่ดินหรือมีโอกาสในการลงทุนบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนพัฒนา ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 78 โครงการ เป็นโครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑล 50 โครงการ และต่างจังหวัด 28 โครงการ และมีคอนโดมิเนียมรอขายมูลค่า 10,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นคอนโดสร้างเสร็จมูลค่า 4,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 6,000 ล้านบาท”
.
กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์
.

วิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์      วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์      วิเคราะห์อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์     ส่วนแบ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์     มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์swotอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์stpอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์5forcesอสังหาริมทรัพย์     วิเคราะห์KSFอสังหาริมทรัพย์      วิเคราะห์PESTอสังหาริมทรัพย์      วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอสังหาริมทรัพย์      

 

วิเคราะห์ธุรกิจเรียลเอสเตท      วิเคราะห์ตลาดเรียลเอสเตท      วิเคราะห์อุตสาหกรรมเรียลเอสเตท     วิเคราะห์เรียลเอสเตท     ส่วนแบ่งตลาดเรียลเอสเตท     มูลค่าตลาดเรียลเอสเตท     วิเคราะห์swotเรียลเอสเตท     วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคเรียลเอสเตท     วิเคราะห์stpเรียลเอสเตท     วิเคราะห์5forcesเรียลเอสเตท     วิเคราะห์KSFเรียลเอสเตท      วิเคราะห์PESTเรียลเอสเตท      วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเรียลเอสเตท      
.

วิเคราะห์ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์      วิเคราะห์ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์      วิเคราะห์อุตสาหกรรมแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์แลนด์แอนด์เฮ้าส์     ส่วนแบ่งตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์     มูลค่าตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์swotแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์stpแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์5forcesแลนด์แอนด์เฮ้าส์     วิเคราะห์KSFแลนด์แอนด์เฮ้าส์      วิเคราะห์PESTแลนด์แอนด์เฮ้าส์      วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแลนด์แอนด์เฮ้าส์      

 

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS