background
REAL ESTATE >> กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร / แบรนด์
1
     – TIMELINE 2
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2566
4
  การวิเคราะห์ SWOT  8
  การวิเคราะห์ STP
     – Market Segmentation 10
     – Target Group 11
     – Product Positioning  11
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คลิ๊ก 12
30/12/66
400
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์

วิเคราะห์ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์swotแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์stpแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์5forcesแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์FiveForceModelแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์KSFแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์PESTELแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หนังสือข้อมูลการตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หนังสือกลยุทธ์การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หนังสือวิเคราะห์การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มูลค่าตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ส่วนแบ่งตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สถานการณ์การแข่งขันตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แนวโน้มตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแลนด์แอนด์เฮ้าส์ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กรณีศึกษาธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พฤติกรรมการบริโภคแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กลุ่มเป้าหมายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กลยุทธ์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จุดเด่นของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จุดอ่อนของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ยอดขายแลนด์แอนด์เฮ้าส์

เจ้าของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ประวัติธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ผลิตภัณฑ์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ราคาแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ช่องทางการจัดจำหน่ายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การส่งเสริมการขายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในประเทศไทย ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ไทย วิเคราะห์ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ไทย วิเคราะห์4Pแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กลยุทธ์ 4p ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กลยุทธ์ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป้าหมายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ กระบวนการผลิตแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ข้อดีข้อเสียแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ข้อมูล ผู้ผลิตแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การเติบโตของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ออนไลน์ การตลาดของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แพลตฟอร์มขายแลนด์แอนด์เฮ้าส์ออนไลน์ MarketShareตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ รายละเอียดตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ งานวิจัยธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ งานวิจัยตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สินค้าทดแทนแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปัญหาทางการตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์มีกี่ขนาด ประโยชน์ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในไทย สินค้าคู่แข่งแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เจาะลึกกลยุทธ์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ การโฆษณาของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ลักษณะของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การบริหารงานของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์2566 การตลาดแลนด์แอนด์เฮ้าส์2023 PestelAnalysisแลนด์แอนด์เฮ้าส์

นโยบายการตลาด

แนวโน้มตลาดอสังหาฯในปี 2563 ว่า ดีที่สุดแค่ทรงตัว เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาสนับสนุน ทำให้บริษัทมีแผนเปิดขายโครงการใหม่รวม 16 โครงการ (เท่ากับปี 2562) มูลค่าโครงการรวม 28,440 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 13 โครงการ และโครงการต่างจังหวัด จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย ในจังหวัดอยุธยา, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โครงการประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 11 โครงการ, โครงการประเภทบ้านแฝด จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะเริ่มได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะโซนบางนา ที่มีศักยภาพในการขยายตัว ระดับราคา4-6ล้านบาท และโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3 โครงการ

ปี 2563 บริษัทยังชะลอการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมเนื่องจากเป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตามหากมีที่ดินหรือมีโอกาสในการลงทุนบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนพัฒนา ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 78 โครงการ เป็นโครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑล 50 โครงการ และต่างจังหวัด 28 โครงการ และมีคอนโดมิเนียมรอขายมูลค่า 10,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นคอนโดสร้างเสร็จมูลค่า 4,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 6,000 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

ปัจจุบันบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์มีแหล่งที่มาของรายได้ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ

1.ที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง 2.ธุรกิจทางด้านโรงแรม และรีเทล เช่นศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21   และคอมมิวนิตี้มอลล์เดอะพรอมานาด รามอินทรา  3. ธุรกิจทางด้านลงทุน เช่นบจ.เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน บจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

ยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการทำวิจัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ปัญหาจากการใช้งาน และผลการตอบรับต่อสิ่งที่นำมาใช้ในบ้านจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันคือ การใช้เวลาอยู่ที่บ้านได้น้อยลงในวันทำงาน ดังนั้น ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แลนด์แอนด์เฮ้าส์

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด