background
SPORT >> กลยุทธ์การตลาด อาดิดาส
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด สินค้าและอุปกรณ์กีฬาอาดิดาส
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 การวิเคราะ์ SWOT
     – S : Strengths
4
     – W : Weaknesses
4
     – O : Opportunities
4
     – T : Threats
5
 การวิเคราะห์ STP
     – Market Segmentation 5
     – Target Group 6
     – Product Positioning  6
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
อาดิดาส คลิ๊ก 6
03/04/67
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดอาดิดาส

วิเคราะห์ธุรกิจอาดิดาส วิเคราะห์ตลาดอาดิดาส วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาดิดาส วิเคราะห์อาดิดาส วิเคราะห์swotอาดิดาส วิเคราะห์stpอาดิดาส วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอาดิดาส วิเคราะห์5forcesอาดิดาส วิเคราะห์FiveForceModelอาดิดาส วิเคราะห์KSFอาดิดาส วิเคราะห์PESTELอาดิดาส วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอาดิดาส วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาดิดาส วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดอาดิดาส วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาดิดาส หนังสือข้อมูลการตลาดอาดิดาส หนังสือกลยุทธ์การตลาดอาดิดาส หนังสือวิเคราะห์การตลาดอาดิดาส หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาดิดาส มูลค่าตลาดอาดิดาส ส่วนแบ่งตลาดอาดิดาส สถานการณ์การแข่งขันตลาดอาดิดาส แนวโน้มตลาดอาดิดาส วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSอาดิดาส บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาอาดิดาสล่าสุด กรณีศึกษาตลาดอาดิดาส กรณีศึกษาธุรกิจอาดิดาส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาดิดาส พฤติกรรมการบริโภคอาดิดาส กลุ่มเป้าหมายอาดิดาส กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาดิดาส บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจอาดิดาส บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจอาดิดาส รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจอาดิดาส รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจอาดิดาส ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจอาดิดาส ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจอาดิดาส การตลาดอาดิดาส กลยุทธ์อาดิดาส จุดเด่นของอาดิดาส จุดอ่อนของอาดิดาส ยอดขายอาดิดาส

เจ้าของธุรกิจอาดิดาส ประวัติธุรกิจอาดิดาส ผลิตภัณฑ์อาดิดาส ราคาอาดิดาส ช่องทางการจัดจำหน่ายอาดิดาส การส่งเสริมการขายอาดิดาส ตลาดอาดิดาสในประเทศไทย ธุรกิจอาดิดาสในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจอาดิดาสไทย วิเคราะห์ตลาดอาดิดาสไทย วิเคราะห์4Pอาดิดาส กลยุทธ์ 4p ของอาดิดาส กลยุทธ์ของอาดิดาส เป้าหมายอาดิดาส กระบวนการผลิตอาดิดาส ข้อดีข้อเสียอาดิดาส อาดิดาสข้อมูล ผู้ผลิตอาดิดาส ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดอาดิดาส วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดอาดิดาส การเติบโตของธุรกิจอาดิดาส ตลาดอาดิดาสออนไลน์ การตลาดของอาดิดาส แพลตฟอร์มขายอาดิดาสออนไลน์ MarketShareตลาดอาดิดาส รายละเอียดตลาดอาดิดาส วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจอาดิดาส งานวิจัยธุรกิจอาดิดาส งานวิจัยตลาดอาดิดาส สินค้าทดแทนอาดิดาส ปัญหาทางการตลาดอาดิดาส อาดิดาสมีกี่ขนาด ประโยชน์ของอาดิดาส ตลาดอาดิดาสในไทย สินค้าคู่แข่งอาดิดาส เจาะลึกกลยุทธ์อาดิดาส การโฆษณาของอาดิดาส ลักษณะของธุรกิจอาดิดาส การบริหารงานของอาดิดาส การตลาดอาดิดาส2566 การตลาดอาดิดาส2023 PestelAnalysisอาดิดาส ส่วนประกอบอาดิดาส ลักษณะงานอาดิดาส วิสัยทัศน์อาดิดาส ข้อมูลอาดิดาส โครงสร้างองค์กรอาดิดาส วิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาดิดาส

Brand Collaboration ทำไม Adidas จับมือคนอื่นสร้างแบรนด์

การร่วมมือกันทางการตลาดนอกจากผลประโยนช์ทางด้าน  Image หรือภาพลักษณ์ที่เอื้อต่อกันแล้ว การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ยังก่อให้เกิด benefit หรือผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านอื่นๆอีก เช่น การขยายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละฝ่าย หรือกระทั่งช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ฯลฯ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาดิดาสมีการใช้กลยุทธ์ Brand Collaboration หรือ Co-brand ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆในการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับทั้งสินค้าและแบรนด์ไปพร้อมๆกันด้วย

อาดิดาสได้ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับแบรนด์อื่นมาอย่างต่อเนื่องและในหลาย Category ด้วยกัน อาทิ กางเกงยีนส์ , กระเป๋า , เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หลักก็คือรองเท้า สิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากอาดิดาสที่สามารถสร้างความเป็น exclusive ให้แก่ผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างดี เพราะปกติอาดิดาสจะวางจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เฉพาะช้อปสำคัญในย่านกลางเมืองเท่านั้น

ที่สำคัญแฟนพันธุ์แท้ของอาดิดาสและแบรนด์พันธมิตรส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Royalty) ในระดับสูงและมีกำลังซื้อ โดยมีฐานลุกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานแต่ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้ชาย ขณะเดียวกันยังช่วยให้แบรนด์อาดิดาสสามารถก้าวข้ามไปถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลุ่มใหญ่และหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะอาดิดาสเองจะสามารถนำเสนอ Lifestyle Fashion ที่มีสินค้าได้ครบสมบูรณ์ทุกรูปแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า ทั้งหมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ

นอกจากนี้ทิศทางการตลาดของอาดิดาส ยังเลือกใช้กลยุทธ์ Emotional Marketing เข้ามาผสมผสานมากขึ้น พิจารณาได้จากการ Co-brand กับดีไซน์เนอร์และนักร้องชื่อดังหลายคน อาทิ Stella McCartney , Jeremy Scott  , Run-D.M.C.ฯลฯ หรือกระทั่งการจับธีมบางอย่างมาใส่ไว้ในรองเท้าและเครื่องแต่งกายในแบบที่ไม่คิดว่าจะทำได้ เช่น ธีม “project motor shoes” ที่เริ่มชิมลางจาก adidas Porsche design มาถึง adidas Good year กระทั่งผสานร่างเป็นแบรนด์ adidas original x Vespa เป็นการนำรากฐานและกลิ่นอายของแบรนด์สกู๊ตเตอร์ระดับคลาสสิคมาสอดแทรกลงในการดีไซน์

ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาในแต่ละคอลเลคชั่นมีความน่าสนใจในด้านแนวคิด ที่มา และความมีสไตล์ของตัวสินค้าเอง ที่มีเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่น่าสนใจ รวมทั้งบางรุ่นที่ได้เซเลปที่มีชื่อเสียง เช่น ศิลปินดารานักร้องและคนดังในหลากหลายวงการของโลกมาร่วมออกแบบด้วย ยิ่งช่วยสร้างบุคคลิกที่โดดเด่นให้กับสินค้าและต่อยอดความรู้สึกดังกล่าวมายังแบรนด์แม่คือ “อาดิดาส” ในที่สุด

adidas Originals Denim by DIESEL

อาดิดาส เลือก Co-brand กับ DIESEL จากอิตาลี ผลิตกางเกงยีนส์เพื่อเจาะตลาดแฟชั่นในกลุ่มสตรีทแวร์ในเมืองไทยมากขึ้น หลังจากที่แบรนด์คู่แข่งขันอย่างไนกี้ (NIKE) ออกแบรนด์ “ไนกี้ ดั๊งค์” เพื่อรุกตลาดวัยรุ่นสตรีทแวร์โดยเฉพาะ

adidas Originals Denim by DIESEL เป็นการผสานกันของสองแบรนด์ชั้นนำชื่อดังระดับโลก adidas Originals และ DIESEL เพื่อผลิตกางเกงยีนส์ภายใต้การออกแบบและสร้างสรรค์การดีไซน์โดยทีมครีเอทีฟของ Diesel เพื่อให้กางเกงยีนส์ที่ผลิตจากเดนิ่มแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ นี้สวมใส่สบาย และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทั้งสองแบรนด์ในทุกๆ ด้านมาผสานเข้าไว้ด้วยกัน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด อาดิดาส

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด