background
FASTFOOD / QSR >> กลยุทธ์การตลาด ดังกิ้น
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด ดังกิ้น
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี2562-2565
2
 Brand Analysis  5
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 7-8
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ดังกิ้น คลิ๊ก 8
22/07/65
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ดังกิ้น

วิเคราะห์ธุรกิจดังกิ้น วิเคราะห์ตลาดดังกิ้น วิเคราะห์อุตสาหกรรมดังกิ้น วิเคราะห์ดังกิ้น วิเคราะห์swotดังกิ้น วิเคราะห์stpดังกิ้น วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคดังกิ้น วิเคราะห์5forcesดังกิ้น วิเคราะห์KSFดังกิ้น วิเคราะห์PESTดังกิ้น วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกดังกิ้น วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดังกิ้น วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดดังกิ้น วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดังกิ้น หนังสือข้อมูลการตลาดดังกิ้น หนังสือกลยุทธ์การตลาดดังกิ้น หนังสือวิเคราะห์การตลาดดังกิ้น หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดังกิ้น มูลค่าตลาดดังกิ้น ส่วนแบ่งตลาดดังกิ้น สถานการณ์การแข่งขันตลาดดังกิ้น แนวโน้มตลาดดังกิ้น วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSดังกิ้น บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาดังกิ้นล่าสุด กรณีศึกษาตลาดดังกิ้น กรณีศึกษาธุรกิจดังกิ้น กรณีศึกษาอุตสาหกรรมดังกิ้น พฤติกรรมการบริโภคดังกิ้น กลุ่มเป้าหมายดังกิ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกิ้น บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดดังกิ้น กลยุทธ์ดังกิ้น จุดเด่นของดังกิ้น

วิเคราะห์ธุรกิจดังกิ้น วิเคราะห์ตลาดดังกิ้น วิเคราะห์อุตสาหกรรมดังกิ้น วิเคราะห์ดังกิ้น วิเคราะห์swotดังกิ้น วิเคราะห์stpดังกิ้น วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคดังกิ้น วิเคราะห์5forcesดังกิ้น วิเคราะห์KSFดังกิ้น วิเคราะห์PESTดังกิ้น วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกดังกิ้น วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดังกิ้น วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดดังกิ้น วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดังกิ้น โฆษณาดังกิ้นล่าสุด กรณีศึกษาตลาดดังกิ้น กรณีศึกษาธุรกิจดังกิ้น กรณีศึกษาอุตสาหกรรมดังกิ้น พฤติกรรมการบริโภคดังกิ้น กลุ่มเป้าหมายดังกิ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกิ้น

กลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโต

อย่างรวดเร็วสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในลักษณะ “Down to Earth” กลยุทธ์ด้านการบริหารภาพรวมรูปแบบ “Flexibility is the Key” และกลยุทธ์ด้านการกำหนดทิศทาง หรือแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการตั้งคำถาม “What’s next?”

กลยุทธ์การบริหารในภาพรวม Flexibility is the Key มุ่งเน้นที่การมองในภาพรวมหรือภาพกว้างเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังเช่นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการตัดสินใจขยายสาขาสวนกระแสแบรนด์อื่น ด้วยสาขาใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 20 สาขา และยอดขายด้านเดลิเวอรี่เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 3,000%

กลยุทธ์การตั้งคำถาม What’s next? เกิดจากความเชื่อมั่นในพลังของคำถามที่ดีจะส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ซึ่งภาคินได้เริ่มต้นตั้งคำถามเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทตั้งแต่เมื่อปลายปี 2563 ในช่วงที่ธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะผันผวนอย่างหนัก พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่สำรวจตลาดด้วยตัวเอง จนกระทั่งเล็งเห็นช่องว่างและโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเชิงรุก

ที่กำหนดทิศทางการเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายสาขาอย่างน้อย 60 สาขาทั่วประเทศ รวมจำนวนเป็น 351 สาขาในสิ้นปี 2564 ทั้งรูปแบบที่เป็นร้านเต็มรูปแบบ คีออส และร้านอาหารเคลื่อนที่ (food truck) พร้อมขยายธุรกิจเข้าไปในช่องทางใหม่ๆ เช่น โรงพยาบาล และไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างค้าส่งมากขึ้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ลงทุนไปประมาณ 70-80 ล้านบาท เปิดสาขามากประมาณ 30 กว่าสาขา และรีโนเวตอีกกว่า 20 สาขา รวมทั้งมีการนำโมเดลสาขาใหม่มาบริการด้วย เพื่อเป็นการรับมือกับโควิด-19 เช่น ฟู้ดทรัก จำนวน 4 คัน คีออส จำนวน 10 ยูนิตเพื่อเจาะเข้าหาลูกค้าให้มากที่สุด โดยปัจจุบันที่มีสาขาเปิดรวมกันประมาณ 296 สาขาแต่มีปิดสาขาไปบ้างประมาณ 15-18 สาขา

รวมถึงวางแผนขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์ในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสสร้างการเติบโตตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความมั่นใจในประสบการณ์ทำงานและความพร้อมของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสามารถบริหารจัดการต้นทุน วัตถุดิบ คุณภาพ ความสะอาด และการบริการได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกันก็จะบุกหนักช่องทางออนไลน์ หรือเดลิเวอรี่เพราะโควิด-19เป็นตัวกระตุ้นคาดว่ามีสัดส่วนรายได้ประมาณ 5-10% แล้ว และสร้างการเติบโตมากถึง 3,000% นอกจากนั้นก็ยังทำการออกสินค้าใหม่ทุกเดือน และมีโปรโมชันอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ซึ่งเป็นการทำที่มากกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภค อัตราการจ่ายยังไม่ตกลงไม่เฉลี่ยอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล โดยสัดส่วนรายได้ยังคงมาจาก โดนัท 80% และเครื่องดื่ม 20% โดยตลาดเติบโตเท่ากันทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ดังกิ้น https://www.mktinfoonline.com/index.php/market-3/

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด