background
FROZEN FOOD >> กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซีพี
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซีพี
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2558 – ปี 2565
2
 Brand Analysis 5
     – SWOT  
 การวิเคราะห์ STP 7
     – Segmentation  
     – Target  
     – Product Positioning  
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน  9-11
     – 5 Forces Model  
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซีพี คลิ๊ก 10
12/07/64
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซีพี

วิเคราะห์ธุรกิจอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์ตลาดอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์อาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์swotอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์stpอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์5forcesอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์KSFอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์PESTอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาหารแช่แข็งซีพี หนังสือข้อมูลการตลาดอาหารแช่แข็งซีพี หนังสือกลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งซีพี หนังสือวิเคราะห์การตลาดอาหารแช่แข็งซีพี หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอาหารแช่แข็งซีพี มูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งซีพี ส่วนแบ่งตลาดอาหารแช่แข็งซีพี สถานการณ์การแข่งขันตลาดอาหารแช่แข็งซีพี แนวโน้มตลาดอาหารแช่แข็งซีพี วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSอาหารแช่แข็งซีพี บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาอาหารแช่แข็งซีพีล่าสุด กรณีศึกษาตลาดอาหารแช่แข็งซีพี กรณีศึกษาธุรกิจอาหารแช่แข็งซีพี กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งซีพี พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งซีพี กลุ่มเป้าหมายอาหารแช่แข็งซีพี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาหารแช่แข็งซีพี บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดอาหารแช่แข็งซีพี กลยุทธ์อาหารแช่แข็งซีพี จุดเด่นของอาหารแช่แข็งซีพี

อาหารแช่แข็งสำเร็จรูปพร้อมทานถือเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างมาก ในยุคที่ไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบายและความเร่งรีบมากขึ้น ความเคลื่อนไหวของค่ายยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจอาหารจึงเกิดขึนเป็นระยะในการเข้าสู่สมรภูมินี้ ทั้งรายเก่าที่งัดกลยุทธ์มาใช้ต่อกรป้องตลาด รวมทั้งรายใหม่ที่งัดเกมเข้าช่วงชิงตลาด ที่ว่ากันว่ามูลค่าตลาดต่อปีไม่น่าจะต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทาน

ในปี 2564-2566 มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานในประเทศมีทิศทางเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อย เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายจึงยังคงเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งถือเป็นอาหารทางเลือกที่มีราคาต่ำ ส่วนอาหารพร้อมทานแช่เย็น-แช่แข็งคาดว่าจะเติบโตดีตามการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายหลัก (สัดส่วนกว่า 90%) รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเมืองที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่สังคมเมืองที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย

กลุ่มอาหารพร้อมทานแบบแห้งและแบบจัดวางบนชั้น ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกจากความได้เปรียบด้านต้นทุนจากตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ทำให้การผลิตอยู่ในระดับ Economies of scale อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว และมีการแข่งขันรุนแรงจึงเติบโตได้อย่างจำกัด ผู้ผลิตจึงให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเน้นตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก กลุ่มอาหารพร้อมทานแช่เย็น-แช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เป็นอาหารที่สะดวกในการรับประทาน ราคาจำหน่ายไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด/ใหม่มากนัก และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนตลาดส่งออกมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่มีโอกาสเติบโตจากกระแสความนิยมอาหารไทยจากต่างชาติ และราคาที่ยังจูงใจ

แนวโน้มตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทาน

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯมีแผนจะรุกตลาดเต็มที่ ทั้งในแบรนด์ต่างๆที่บริษัทฯมีอยู่อย่าง ซีพีมีล บีเคมีล และอีซี่ส์โก ที่มีอยู่แล้ว แต่จะแตกต่างกันตรงที่ ช่องทางจำหน่าย ทีมขาย กลุ่มเป้าหมาย และระดับราคา ก็มีอัตราการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปีเฉลี่ย 35% และแบรนด์ใหม่ๆที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทานยังมีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ตลาดรวมอาหารกล่องแช่แข็งยังเป็นตลาดที่เล็กมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทเท่านั้นเอง เมื่อมีผู้ประกอบการรายใหญ่ลงมาเล่นมากขึ้น ทำตลาดมากขึ้น ก็จะทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซีพี

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด