background
HOUSEHOLD >> กลยุทธ์การตลาด น้ำยาล้างจานไลปอน
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด น้ำยาล้างจานไลปอน
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 Brand Analysis  2
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 3-4
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
น้ำยาล้างจานไลปอน คลิ๊ก 4
30/12/63
300
กลยุทธ์การตลาด น้ำยาล้างจานไลปอน

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์ตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์น้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์swotน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์stpน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์5forcesน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์KSFน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์PESTน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #มูลค่าตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #ส่วนแบ่งตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #แนวโน้มตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำยาล้างจานไลปอน #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำยาล้างจานไลปอนล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำยาล้างจานไลปอน #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำยาล้างจานไลปอน #พฤติกรรมการบริโภคน้ำยาล้างจานไลปอน #กลุ่มเป้าหมายน้ำยาล้างจานไลปอน #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำยาล้างจานไลปอน #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน #กลยุทธ์น้ำยาล้างจานไลปอน #จุดเด่นของน้ำยาล้างจานไลปอน

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์ตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์น้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์swotน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์stpน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์5forcesน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์KSFน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์PESTน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน โฆษณาน้ำยาล้างจานไลปอนล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำยาล้างจานไลปอน กรณีศึกษาธุรกิจน้ำยาล้างจานไลปอน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำยาล้างจานไลปอน พฤติกรรมการบริโภคน้ำยาล้างจานไลปอน กลุ่มเป้าหมายน้ำยาล้างจานไลปอน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำยาล้างจานไลปอน

www.mktinfoonline.com/index.php/cm592/

กลยุทธ์การตลาด น้ำยาล้างจานไลปอน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

“ไลปอน เอฟ” (Lipon F) เป็นแบรนด์แรก ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ล้างจานชนิดน้ำขึ้นมา โดยอยากเห็นคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติการใช้งานและเพื่อสุขอนามัยที่ดี ไร้สารตกค้างจากการใช้ผงซักฟอกและสบู่ล้างจาน

โดยไลปอน เอฟ วางจำหน่ายในปี 2513 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อยู่คู่คนไทยมาแล้ว 50 ปี สะท้อนแนวคิด “ผู้บุกเบิก” กับไอเดีย “เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของผู้บริโภค” ที่จับต้องได้ อย่างที่บอกไปแล้วว่า การล้างจานของคนไทยในยุคก่อนใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ เพื่อทำความสะอาดจานชาม นั่นกลายเป็นจุด

เริ่มต้นที่ทำให้แบรนด์ ไลปอน เอฟ (Lipon F) เกิดไอเดียทำตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจาน เพื่อทำให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ตรงกับการใช้งาน ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี จากการใช้สินค้าที่ช่วยเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS