background
FUEL - ENERGY >> กลยุทธ์การตลาด คัพโยเกิร์ตดัชชี่
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด คัพโยเกิร์ตดัชชี่
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 การวิเคราะห์  SWOT 2
 การวิเคราะห์ STP 3-5
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
  ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 6-8
     – 5 Forces Model
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
คัพโยเกิร์ตดัชชี่ คลิ๊ก 8
05/09/65
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด คัพโยเกิร์ตดัชชี่

วิเคราะห์ธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์อุตสาหกรรมคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์คัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์swotคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์stpคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์5forcesคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์FiveForceModelคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์KSFคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์PESTELคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ หนังสือข้อมูลการตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ หนังสือกลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ หนังสือวิเคราะห์การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ มูลค่าตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ส่วนแบ่งตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ สถานการณ์การแข่งขันตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ แนวโน้มตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSคัพโยเกิร์ตดัชชี่ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาคัพโยเกิร์ตดัชชี่ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กรณีศึกษาธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคัพโยเกิร์ตดัชชี่ พฤติกรรมการบริโภคคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กลุ่มเป้าหมายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กลยุทธ์คัพโยเกิร์ตดัชชี่ จุดเด่นของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ จุดอ่อนของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ยอดขายคัพโยเกิร์ตดัชชี่

เจ้าของธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ประวัติธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ผลิตภัณฑ์คัพโยเกิร์ตดัชชี่ ราคาคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ช่องทางการจัดจำหน่ายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ การส่งเสริมการขายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ในประเทศไทย ธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ไทย วิเคราะห์ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ไทย วิเคราะห์4Pคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กลยุทธ์ 4p ของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กลยุทธ์ของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ เป้าหมายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ กระบวนการผลิตคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ข้อดีข้อเสียคัพโยเกิร์ตดัชชี่ คัพโยเกิร์ตดัชชี่ข้อมูล ผู้ผลิตคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ การเติบโตของธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ออนไลน์ การตลาดของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ แพลตฟอร์มขายคัพโยเกิร์ตดัชชี่ออนไลน์ MarketShareตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ รายละเอียดตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ งานวิจัยธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ งานวิจัยตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ สินค้าทดแทนคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ปัญหาทางการตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ คัพโยเกิร์ตดัชชี่มีกี่ขนาด ประโยชน์ของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่ในไทย สินค้าคู่แข่งคัพโยเกิร์ตดัชชี่ เจาะลึกกลยุทธ์คัพโยเกิร์ตดัชชี่ การโฆษณาของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ลักษณะของธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่ การบริหารงานของคัพโยเกิร์ตดัชชี่ การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่2566 การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่2023 PestelAnalysisคัพโยเกิร์ตดัชชี่

เบอร์ 1 ในตลาดคัพโยเกิร์ต

สิ่งที่ผลักดันให้ดัชมิลล์ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ในตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่มและคัพโยเกิร์ตแบบทิ้งห่างคู่แข่งขันก็คือ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมการตลาดที่ดัชมิลล์ไม่เคยละสายตาไปจาก Core Target อย่างวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ไล่ตั้งแต่ การจัดประกวดดัชชี่บอย ดัชชี่เกิร์ล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบีโลว์เดอะไลน์ที่สร้างฮือฮาอย่างมากในฐานะที่สามารถสะท้อนภาพหรือรีเลทมายังแบรนด์ดัชมิลล์ที่มีการต่อยอดในเรื่องของการดูดี หรืออย่างการสื่อสารการตลาดที่ดัชมิลล์เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่แม้ในช่วงหลังมานี้ตลาดนมพร้อมดื่มเริ่มมีการเซ็กเม้นต์ที่ย่อยมากขึ้นก็ตาม แต่วัยรุ่นก็ยังเป็นกลุ่มหลักที่ดัชมิลล์พูดคุยด้วยเป็นประจำทั้งการทำผ่านโฆษณาและกิจกรรมอีเว้นต์ต่างๆ

การทำตลาดของดัชมิลล์สวนกระแสเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เพราะถือว่าเป็นโอกาสทองที่บริษัทจะต้องอัดงบการตลาดอย่างหนัก บริษัทไม่เน้นการทำธุรกิจแบบตั้งรับ โดยในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางราย เริ่มลดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือกระทั่งการทำบีโลว์เดอะไลน์ลง เนื่องจากรายได้ลดลง

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละเซกเมนต์

แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจาะตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละเซกเมนต์ อย่าง โยเกิร์ตดัชชี่ จะจัดการประกวดดัชชี่บอย-ดัชชี่ เกิร์ล เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป้าเป็นวัยรุ่น นมถั่วเหลืองดีน่า มีกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์โลว์แฟตเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมหลักๆ ในปีนี้บริษัทจะเน้นจัดกิจกรรมเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น ส่วนครึ่งปีหลังจะจัดกิจกรรมในเชิงคอปอร์เรต ขณะที่ปีหน้าจะเน้นจัดกิจกรรมภายใต้ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ขยายฐานสู่กลุ่มเด็ก

ในฐานะผู้นำที่กุมตลาดไว้มากที่สุดในตลาดโยเกิร์ต ปฏิกิริยาของดัชมิลล์ต่อสถานการณ์ทรงๆ ทรุดๆ ของตลาดโดยรวมนั้น นอกจากพยายามกระตุ้นการเติบโตผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ เช่น คัพโยเกิร์ตรสแมงโก้เชอร์เบต ผสมชิ้นมะม่วงและลูกชิดหรือคัพโยเกิร์ตรสลิ้นจี่และว่านหางจระเข้ รวมถึงการเข้าถึงกระแสสุขภาพผ่านการนำดัชชี่ไบโอสูตรใหม่ ที่มีจุลินทรีย์ดูโอโพรไบโอติก 2 ชนิด คือ บีแลคทิส และแอลจีจี ช่วยย่อยอาหารหรือสูตรแลคโตสฟี น้ำตาลน้อย

วิเคราะห์ธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์ตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์อุตสาหกรรมคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์คัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์swotคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์stpคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์5forcesคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์KSFคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์PESTคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่  วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่  โฆษณาคัพโยเกิร์ตดัชชี่ ล่าสุด กรณีศึกษาตลาดคัพโยเกิร์ตดัชชี่  กรณีศึกษาธุรกิจคัพโยเกิร์ตดัชชี่  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคัพโยเกิร์ตดัชชี่  พฤติกรรมการบริโภคคัพโยเกิร์ตดัชชี่  กลุ่มเป้าหมายคัพโยเกิร์ตดัชชี่  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคัพโยเกิร์ตดัชชี่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด คัพโยเกิร์ตดัชชี่

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด