background
FUNCTIONAL DRINK >> กลยุทธ์การตลาด ฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มผสมวิตามิน
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน ปี 2563-2564
1
 Market Summary 
     โอกาส / อุปสรรค
3
     PEST 4
 กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขัน ปี 2563-2564
     ยันฮี วิตามินวอเตอร์
6
     บลู (B’lue)
7
     อิชิตัน
8
     วิตอะเดย์ 9
 มูลค่าตลาด ปี 2563 10
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2563 10
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2563-2564
     ผลิตภัณฑ์  10
     ราคา  14
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  15
     การส่งเสริมการตลาด  15
 แนวโน้ม 23
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
น้ำดื่มผสมวิตามิน คลิ๊ก 23
18/05/64
550
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มผสมวิตามิน

#วิเคราะห์ธุรกิจน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์ตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์น้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์swotน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์stpน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์5forcesน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์KSFน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์PESTน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #มูลค่าตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #แนวโน้มตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำดื่มผสมวิตามิน #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาน้ำดื่มผสมวิตามินล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #กรณีศึกษาธุรกิจน้ำดื่มผสมวิตามิน #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำดื่มผสมวิตามิน #พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มผสมวิตามิน #กลุ่มเป้าหมายน้ำดื่มผสมวิตามิน #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำดื่มผสมวิตามิน #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน #กลยุทธ์น้ำดื่มผสมวิตามิน #จุดเด่นของน้ำดื่มผสมวิตามิน

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด น้ำดื่มผสมวิตามิน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forcesปลากระป๋อง #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การเข้ายึดตำแหน่งผู้นำในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน ของแบรนด์ “ยันฮี วิตามิน วอเตอร์”  สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบด้าน “ตราสินค้า”ซึ่งนำมาสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในระนาบของการตอบโจทย์ด้านสุขภาพได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้บริโภคจะให้การยอมรับและเชื่อมั่นสูงนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้น “ยันฮี โมเดล” ได้กลายเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลตัดสินใจรุกเข้ามาแข่งขันในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินมากขึ้น

เกมนี้ ยันฮี ขอค้ำบังลังก์ ผู้นำ

การที่ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ยังสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 35 – 37%วิตามิน วอร์เตอร์ไว้ได้ ท่ามกลางการรุกเข้ามาอย่างหนักของแบรนด์ในธุรกิจน้ำดื่มในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึง การมีจุดแข็งที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ “แบรนด์” ที่มาจากภาพโรงพยาบาลที่ทำให้ผู้บริโภคยอมรับและเชื่อถือได้ง่ายและเร็ว ที่สำคัญเป็นการเลือกเข้ามาในตลาดที่สอดคล้องกับฐานธุรกิจเดิม

อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมา ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ยังคงขับเคลื่อนทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐานที่มั่นในตลาดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายในกับสินค้า โดยในเดือนเมษายนได้พัฒนา 2 รสชาติใหม่เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น  โดยเพิ่มน้ำดื่มผสมวิตามินซีเข้าสู่ตลาดอีก 2 รสชาติ คือสตรอเบอร์รี่อามาโอะสกัด และลิ้นจี่สกัด จากที่มีอยู่  2 รสชาติคือน้ำดื่มผสมวิตามิน B ฝาสีเหลืองและผสมวิตามิน C ฝาสีส้ม

รวมถึงการเพิ่มขนาด (Sizing) ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นแล้วกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ถือเป็นตอบโต้คู่แข่งขันที่นำเข้ามาใช้โจมตียันฮี วิตรมิน วอเตอร์อย่างหนัก  จากเดิมมีที่ขนาดเดียว   460 มล. ขนาดเล็กพกพาสะดวกได้เพิ่มขนาด 750 มล.เพื่อสร้างความคุ้มค่า เข้ามาตอบโจทย์การดื่มในบ้านและดื่มได้ทั้งครอบครัว

นอกจากนี้ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ยังเร่งสกัดจุดอ่อนของตัวเองในด้านช่องทางกระจายสินค้าและเร่งทำให้เป็นจุดแข็ง ด้วยการตั้งเป้าหมายเข้าคลุมช่องทางขายผ่านโมเดิร์นเทรดให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2565 จากปัจจุบันวางจำหน่ายอยู่ประมาณ 60 จังหวัด ส่วนช่องทางเทรดดิชั่นนอลเทรด ได้แต่งตั้งให้บริษัท โอสถสภา จำกัด เป็นผู้กระจายเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ (กลุ่มวิตามินบี)เข้าสู่ตลาด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS