background
BUBBLE MILK TEA >> กลยุทธ์การตลาด โอชายะ Ochaya
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด โอชายะ Ochaya
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท 1
 ตารางรายได้ ปี 2559-2563
1
 Brand Analysis 
     – SWOT 2
 การวิเคราะห์ STP 4-5
     – Market Segmentation
     – Target Group
     – Product Positioning 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
โอชายะ Ochaya คลิ๊ก 5
08/09/65
300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โอชายะ Ochaya

วิเคราะห์ธุรกิจโอชายะ วิเคราะห์ตลาดโอชายะ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโอชายะ วิเคราะห์โอชายะ วิเคราะห์swotโอชายะ วิเคราะห์stpโอชายะ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโอชายะ วิเคราะห์5forcesโอชายะ วิเคราะห์KSFโอชายะ วิเคราะห์PESTโอชายะ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโอชายะ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโอชายะ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโอชายะ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโอชายะ หนังสือข้อมูลการตลาดโอชายะ หนังสือกลยุทธ์การตลาดโอชายะ หนังสือวิเคราะห์การตลาดโอชายะ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโอชายะ มูลค่าตลาดโอชายะ ส่วนแบ่งตลาดโอชายะ สถานการณ์การแข่งขันตลาดโอชายะ แนวโน้มตลาดโอชายะ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโอชายะ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาโอชายะล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโอชายะ กรณีศึกษาธุรกิจโอชายะ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโอชายะ พฤติกรรมการบริโภคโอชายะ กลุ่มเป้าหมายโอชายะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโอชายะ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดโอชายะ กลยุทธ์โอชายะ จุดเด่นของโอชายะ จุดอ่อนของโอชายะ 4Pโอชายะ ยอดขายโอชายะ

โอชายะ กรุ๊ป

ภายใต้ โอชายะ กรุ๊ป ประกอบด้วยโรงงานใบชา, แบรนด์ชานมไข่มุก โอชายะ, แบรนด์ราเมนบอย, และแบรนด์โอกี้ชา โดยมีแบรนด์ชาไข่มุกโอชายะ เป็นธุรกิจหลัก

โอชายะเป็นชาจากไต้หวันแท้มีโรงงานผลิตและจัดส่งใบชาเป็นของตัวเอง ทำให้การคัดเลือกใบชาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราได้ใบชาที่เกรดดีมาใหม่ๆ ทางโรงงานจะคัดเอาเฉพาะใบชาคุณภาพสูงแค่เพียง 20% เท่านั้น มาทำเป็นวัตถุดิบให้กับ แฟรนไชส์ชาไข่มุก โอชายะ และยังเป็นการทำขึ้นมาใหม่ ณ จุดขายตามสโลแกนว่า ชงสด ต้มสด ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดฟอง ทำให้ผู้ดื่มด่ำกับรสชาติที่ชุ่มคอ แก้กระหาย สดชื่น รสชาติติดปลายลิ้นจนหยดสุดท้าย

วิเคราะห์ธุรกิจโอชายะ วิเคราะห์ตลาดโอชายะ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโอชายะ วิเคราะห์โอชายะ วิเคราะห์swotโอชายะ วิเคราะห์stpโอชายะ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโอชายะ วิเคราะห์5forcesโอชายะ วิเคราะห์KSFโอชายะ วิเคราะห์PESTโอชายะ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโอชายะ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโอชายะ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโอชายะ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโอชายะ โฆษณาโอชายะล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโอชายะ กรณีศึกษาธุรกิจโอชายะ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโอชายะ พฤติกรรมการบริโภคโอชายะ กลุ่มเป้าหมายโอชายะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโอชายะ FiveForceModelโอชายะ

ภาพรวมตลาดชานมไข่มุก

ภาพรวมตลาดชานมไข่มุกในช่วงโควิดระบาดอาจชะลอตัวไปบ้าง ซึ่งหลังโควิดซาพบว่าผู้เล่นในตลาดลดน้อยลง ปัจจุบันเทรนด์การดื่มของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคไม่ใช่แค่จะเลือกดื่มชานมไข่มุก และดูเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวแต่ผู้บริโภคยังมองเรื่องของแบรนดิ้งเป็นสำคัญ

การแข่งขันของตลาดชานมไข่มุกเมืองไทยมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากมีผู้เล่นหน้าใหม่กระโดดเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายเดิมต่างเข็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมารุกตลาด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โอชายะ Ochaya

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด