background
BUBBLE MILK TEA >> กลยุทธ์การตลาด โคอิ เตะ KOI The'
background
สารบัญ : กลยุทธ์การตลาด โคอิ เตะ KOI The’
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – ตารางรายได้ ปี 2559-2565
3
     – กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2565-2566
3
 การวิเคราะห์ SWOT 4
 การวิเคราะห์ STP
     – Market Segmentation 6
     – Target Group 7
     – Product Positioning  8
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
โคอิ เตะ KOI The’ คลิ๊ก 8
05/12/66
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โคอิ เตะ KOI The’

วิเคราะห์ธุรกิจโคอิเตะ วิเคราะห์ตลาดโคอิเตะ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโคอิเตะ วิเคราะห์โคอิเตะ วิเคราะห์swotโคอิเตะ วิเคราะห์stpโคอิเตะ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโคอิเตะ วิเคราะห์5forcesโคอิเตะ วิเคราะห์FiveForceModelโคอิเตะ วิเคราะห์KSFโคอิเตะ วิเคราะห์PESTELโคอิเตะ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโคอิเตะ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโคอิเตะ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโคอิเตะ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโคอิเตะ หนังสือข้อมูลการตลาดโคอิเตะ หนังสือกลยุทธ์การตลาดโคอิเตะ หนังสือวิเคราะห์การตลาดโคอิเตะ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโคอิเตะ มูลค่าตลาดโคอิเตะ ส่วนแบ่งตลาดโคอิเตะ สถานการณ์การแข่งขันตลาดโคอิเตะ แนวโน้มตลาดโคอิเตะ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโคอิเตะ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาโคอิเตะล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโคอิเตะ กรณีศึกษาธุรกิจโคอิเตะ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโคอิเตะ พฤติกรรมการบริโภคโคอิเตะ กลุ่มเป้าหมายโคอิเตะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโคอิเตะ บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจโคอิเตะ บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจโคอิเตะ รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจโคอิเตะ รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจโคอิเตะ ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจโคอิเตะ ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจโคอิเตะ การตลาดโคอิเตะ กลยุทธ์โคอิเตะ จุดเด่นของโคอิเตะ จุดอ่อนของโคอิเตะ ยอดขายโคอิเตะ

เจ้าของธุรกิจโคอิเตะ ประวัติธุรกิจโคอิเตะ ผลิตภัณฑ์โคอิเตะ ราคาโคอิเตะ ช่องทางการจัดจำหน่ายโคอิเตะ การส่งเสริมการขายโคอิเตะ ตลาดโคอิเตะในประเทศไทย ธุรกิจโคอิเตะในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจโคอิเตะไทย วิเคราะห์ตลาดโคอิเตะไทย วิเคราะห์4Pโคอิเตะ กลยุทธ์ 4p ของโคอิเตะ กลยุทธ์ของโคอิเตะ เป้าหมายโคอิเตะ กระบวนการผลิตโคอิเตะ ข้อดีข้อเสียโคอิเตะ โคอิเตะข้อมูล ผู้ผลิตโคอิเตะ ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดโคอิเตะ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโคอิเตะ การเติบโตของธุรกิจโคอิเตะ ตลาดโคอิเตะออนไลน์ การตลาดของโคอิเตะ แพลตฟอร์มขายโคอิเตะออนไลน์ MarketShareตลาดโคอิเตะ รายละเอียดตลาดโคอิเตะ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจโคอิเตะ งานวิจัยธุรกิจโคอิเตะ งานวิจัยตลาดโคอิเตะ สินค้าทดแทนโคอิเตะ ปัญหาทางการตลาดโคอิเตะ โคอิเตะมีกี่ขนาด ประโยชน์ของโคอิเตะ ตลาดโคอิเตะในไทย สินค้าคู่แข่งโคอิเตะ เจาะลึกกลยุทธ์โคอิเตะ การโฆษณาของโคอิเตะ ลักษณะของธุรกิจโคอิเตะ การบริหารงานของโคอิเตะ การตลาดโคอิเตะ2566 การตลาดโคอิเตะ2023 PestelAnalysisโคอิเตะ

ทำตลาดอยู่หลายๆ ประเทศในเอเชีย

KOI Thé จะเป็นแบรนด์ชาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง และมีการทำตลาดอยู่หลายๆ ประเทศในเอเชีย มีสาขาอยู่ใน 12 ประเทศ อาทิ ไต้หวัน ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่ง เพื่อทำเป็นสาขาต้นแบบเท่านั้น ก่อนจะขยายมาที่สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และพม่า เป็นต้น

โคอิ เตะ ยังอยู่ที่การเป็น Handmade Tea เพราะวัตถุดิบที่ใช้ทุกอย่างจะทำใหม่หมดแบบ On Site เพื่อให้แต่ละแก้วที่ลูกค้าได้ดื่มนั้น คงความเป็นชาไข่มุกแบบไต้หวันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการต้มชา ที่การต้มแต่ละครั้งจะเก็บไว้แค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น เช่นเดียวกับการต้มไข่มุกหรือ Golden Bubble ซึ่งต้องถือเป็น Signature ของโคอิเตะ เพราะเม็ดไข่มุกจะมีขนาดเล็กว่าทั่วไปและมีสีทอง ทำให้บางคนแปรียบเทียบเม็ดไข่มุกของโคอิ เตะ ว่าเหมือนกับไข่ปลาแซลมอน

ระบบสมาชิกของโคอิเตะ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 10 ที่โคอิ เตะ เลือกเข้ามาทำตลาด และเป็นหนึ่งประเทศที่มิสหม่ามองว่าเป็น Strategic Location ที่ต้องขยายเข้ามา เพราะเป็น Destination ของธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคที่คนทั่วโลกอยากเดินทางเข้ามา

ประกอบกับแบรนด์อาหารดังๆ หลายแบรนด์ก็เลือกที่จะขยายสาขามาเปิดในประเทศไทย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2019 นี้ ก็จะครบรอบ 3 ปี ที่โคอิ เตะ เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย

KOI Leaf Rewards คือ Membership Program หรือระบบสมาชิกของโคอิ เตะ ให้ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนผ่านทุกการใช้จ่าย และรับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อบัตร KOI Card ได้ที่หน้าร้านทุกสาขา โดยเติมเงินขั้นต่ำเพียง 100 บาท และลงทะเบียนผ่านแอปฯ KOI Thé Thailand ได้เลย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โคอิ เตะ KOI The’

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด