background
SNACK - กลยุทธ์การตลาด มันฝรั่งทอดกรอบ
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด มันฝรั่งทอดกรอบ (ตลาดรวม)
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน 1
 Market Summary  3
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
     เลย์ 4
     เทสโต 6
     พริงเกิลส์ 7
 มูลค่าตลาด ปี 2556-2560 8
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2556-2560 9
 ส่วนประสมทางการตลาด
     ผลิตภัณฑ์ 10
     ราคา  16
     ช่่องทางจัดจำหน่าย  18
     การส่งเสริมการตลาด  18
 แนวโน้ม 31
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
มันฝรั่งทอดกรอบ คลิ๊ก 31
30/12/60
550
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด มันฝรั่งทอดกรอบ

วิเคราะห์ธุรกิจมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์ตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์อุตสาหกรรมมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์มันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์swotมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์stpมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์5forcesมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์KSFมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์PESTมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ หนังสือข้อมูลการตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ หนังสือกลยุทธ์การตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ หนังสือวิเคราะห์การตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ มูลค่าตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ ส่วนแบ่งตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ สถานการณ์การแข่งขันตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ แนวโน้มตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSมันฝรั่งทอดกรอบ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณามันฝรั่งทอดกรอบล่าสุด กรณีศึกษาตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ กรณีศึกษาธุรกิจมันฝรั่งทอดกรอบ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมันฝรั่งทอดกรอบ พฤติกรรมการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ กลุ่มเป้าหมายมันฝรั่งทอดกรอบ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมันฝรั่งทอดกรอบ บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดมันฝรั่งทอดกรอบ กลยุทธ์มันฝรั่งทอดกรอบ จุดเด่นของมันฝรั่งทอดกรอบ

ตลาดขนมขบเคี้ยว

ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 36,000 ล้านบาท ซึ่งมันฝรั่งทอดกรอบถือเป็นเซ็กเมนต์ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ 14%ในช่วง10เดือนแรกของปี2561. และเป็ปซี่โคได้ส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรไทยประมาณ 3,500 ราย ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกรวมกว่า 22,000ไร่ ปัจุจบันตลาดขบเคี้ยวในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 36,000 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาเติบโตประมาณ6%ถ้าเจาะลึกตลาดขนมขบเคี้ยวที่เป็นมันฝรั่งทอดกรอบมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณ14% และคิดว่าปี2019น่าจะมีการเติบโตอยู่ประมาณ5-6%ส่วนขนมเลย์คาดว่าจะโตมากกว่าตลาด

ในปี 2562 นี้ ตลาดขนมขบเคี้ยวมีมูลค่ารวม 38,457 ล้าน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 8.1%

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดมันฝรั่งทอดกรอบซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,499 ล้านบาท ถือเป็นเซกเมนต์ที่มีการเติบโตสูงที่สุดด้วยอัตรา 14.3% รองลงมาคือ ปลาเส้นและถั่ว ซึ่งมีการเติบโตที่ 10.5% 5 และ 6.8% 6 ตามลำดับ

ในด้านการตลาด

เลย์ เตรียมทุ่มงบถึง 80 ล้านบาทเพื่อโปรโมตสินค้าใหม่อย่าง เลย์ คูลลิ่ง เพื่อผลักดันให้ตลาดเติบโตต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่สอง ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร โดยคว้าซุป’ตาร์สาวสุดคูลที่มีภาพลักษณ์ผู้นำเทรนด์อย่าง “ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อถ่ายทอดความเย็นสุดคูลของเลย์ คูลลิ่ง พร้อมร่วมร้องเพลงประกอบโฆษณาซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของแคมเปญในช่วงหน้าร้อนของเลย์ โดยนอกจากภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่แล้ว ยังมีสื่อสนับสนุนต่างๆ ทั้งสื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อ ณ จุดขายและในร้านค้า รวมถึงสื่อดิจิทัลและออนไลน์ นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดกิจกรรมบีโลว์เดอะไลน์เพื่อสร้างเอนเกจเมนต์กับผู้บริโภคในงานเทศกาลดนตรีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ด้วย

ตลาดขนมขบเตี้ยวกลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบ มีการเติบโตสูงทั้งในตลาดโลกและประเทศไทย โดยข้อมูลทางการตลาดระบุการเติบโตในรอบ 12 เดือน (เดือนธ.ค. 2563 – พ.ย.64) ที่ผ่านมา พบว่าตลาดมันฝรั่งทอดในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.2% โดยแบรนด์เลย์ เป็นผู้นำตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด มันฝรั่งทอดกรอบ

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด