background
SOYMILK >> กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดนมถั่วเหลืองแลคตาซอย
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – TIME LINE
2
 Brand Analysis 4
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 6
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน  8-10
     – 5 Forces Model 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
แลคตาซอย คลิ๊ก 10
03/09/65
450
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย

จากเป้าหมายการเติบโตและการลงทุนขยายกำลังผลิต ทำให้แลคตาซอยต้องวางกลยุทธ์ให้แผนที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าที่วางไว้  โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าในขนาดบรรจุ 500 มล. สื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับขนาดบรรจุที่มีความหลากหลาย แทนการเพิ่มรสชาติ สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ นอกจากร้านค้าทั่วไปแล้ว ยังขยายไปยังร้านอาหารโดยเฉพาะในต่างจังหวัด รวมถึงการเตรียมแผนที่จะทำแพ็ค 3 กล่องเพื่อเจาะช่องทางโมเดิร์นเทรด

นอกจากการทำตลาดในประเทศแล้ว แลคตาซอยยังเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศไปพร้อมๆ กันโดยวางแผนพัฒนาระบบการขายและการขนส่งที่ชัดเจน เน้นการพัฒนาตลาดที่มีความแข็งแกร่งอยู่เดิม เช่น พม่า ลาว เขมร ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทำได้ตามแผนที่วางไว้จะส่งผลให้แลคตาซอยสามารถผลักดันการส่งออกให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์การตลาดปี 64 จัดแคมเปญการตลาดหลายผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ โดยเปิดตัวหนังโฆษณาชุด Lactasoy Extra 300 มีเต-ตะวัน วิหครัตน์ เป็นพรีเซนเตอร์ สะท้อนถึงสุขภาพดีและมีพลังในแบบฉบับของแลคตาซอย เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมพร้อมกับขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่

นอกจากนี้ ยังได้ออกแคมเปญใหม่แบรนด์ซังซัง ที่ได้ศิลปิน ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร และ กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ จาก GMM TV มีเป้าหมายช่วยผลักดันกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ และสร้างยอดขายซังซังในปี 64 ให้เติบโตเพิ่มขึ้น

www.mktinfoonline.com/index.php/cm08/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm108/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm84/

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย

#วิเคราะห์ธุรกิจแลคตาซอย #วิเคราะห์ตลาดแลคตาซอย #วิเคราะห์อุตสาหกรรมแลคตาซอย #วิเคราะห์แลคตาซอย #วิเคราะห์swotแลคตาซอย #วิเคราะห์stpแลคตาซอย #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแลคตาซอย #วิเคราะห์5forcesแลคตาซอย #วิเคราะห์KSFแลคตาซอย #วิเคราะห์PESTแลคตาซอย #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแลคตาซอย #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแลคตาซอย #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแลคตาซอย #หนังสือข้อมูลการตลาดแลคตาซอย #หนังสือกลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย #หนังสือวิเคราะห์การตลาดแลคตาซอย #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย #มูลค่าตลาดแลคตาซอย #ส่วนแบ่งตลาดแลคตาซอย #สถานการณ์การแข่งขันตลาดแลคตาซอย #แนวโน้มตลาดแลคตาซอย #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแลคตาซอย #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาแลคตาซอยล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดแลคตาซอย #กรณีศึกษาธุรกิจแลคตาซอย #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแลคตาซอย #พฤติกรรมการบริโภคแลคตาซอย #กลุ่มเป้าหมายแลคตาซอย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแลคตาซอย #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดแลคตาซอย #กลยุทธ์แลคตาซอย #จุดเด่นของแลคตาซอย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS