background
SOYMILK >> กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดนมถั่วเหลืองแลคตาซอย
รายละเอียด  หน้า
 ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
     – ประวัติองค์กร 1
     – TIME LINE
2
 Brand Analysis 4
     – SWOT
 การวิเคราะห์ STP 6
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน  8-10
     – 5 Forces Model 
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
แลคตาซอย คลิ๊ก 10
03/09/65
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย

วิเคราะห์ธุรกิจแลคตาซอย วิเคราะห์ตลาดแลคตาซอย วิเคราะห์อุตสาหกรรมแลคตาซอย วิเคราะห์แลคตาซอย วิเคราะห์swotแลคตาซอย วิเคราะห์stpแลคตาซอย วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแลคตาซอย วิเคราะห์5forcesแลคตาซอย วิเคราะห์KSFแลคตาซอย วิเคราะห์PESTแลคตาซอย วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแลคตาซอย วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแลคตาซอย วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแลคตาซอย หนังสือข้อมูลการตลาดแลคตาซอย หนังสือกลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย หนังสือวิเคราะห์การตลาดแลคตาซอย หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแลคตาซอย มูลค่าตลาดแลคตาซอย ส่วนแบ่งตลาดแลคตาซอย สถานการณ์การแข่งขันตลาดแลคตาซอย แนวโน้มตลาดแลคตาซอย วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแลคตาซอย บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแลคตาซอยล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแลคตาซอย กรณีศึกษาธุรกิจแลคตาซอย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแลคตาซอย พฤติกรรมการบริโภคแลคตาซอย กลุ่มเป้าหมายแลคตาซอย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแลคตาซอย บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดแลคตาซอย กลยุทธ์แลคตาซอย จุดเด่นของแลคตาซอย จุดอ่อนของแลคตาซอย 4Pแลคตาซอย ยอดขายแลคตาซอย

แผนกลยุทธ์การตลาด

จากเป้าหมายการเติบโตและการลงทุนขยายกำลังผลิต ทำให้แลคตาซอยต้องวางกลยุทธ์ให้แผนที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าที่วางไว้  โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าในขนาดบรรจุ 500 มล. สื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับขนาดบรรจุที่มีความหลากหลาย แทนการเพิ่มรสชาติ สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ นอกจากร้านค้าทั่วไปแล้ว ยังขยายไปยังร้านอาหารโดยเฉพาะในต่างจังหวัด รวมถึงการเตรียมแผนที่จะทำแพ็ค 3 กล่องเพื่อเจาะช่องทางโมเดิร์นเทรด

นอกจากการทำตลาดในประเทศแล้ว แลคตาซอยยังเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศไปพร้อมๆ กันโดยวางแผนพัฒนาระบบการขายและการขนส่งที่ชัดเจน เน้นการพัฒนาตลาดที่มีความแข็งแกร่งอยู่เดิม เช่น พม่า ลาว เขมร ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทำได้ตามแผนที่วางไว้จะส่งผลให้แลคตาซอยสามารถผลักดันการส่งออกให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์การตลาดปี 64 จัดแคมเปญการตลาดหลายผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ โดยเปิดตัวหนังโฆษณาชุด Lactasoy Extra 300 มีเต-ตะวัน วิหครัตน์ เป็นพรีเซนเตอร์ สะท้อนถึงสุขภาพดีและมีพลังในแบบฉบับของแลคตาซอย เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมพร้อมกับขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่

นอกจากนี้ ยังได้ออกแคมเปญใหม่แบรนด์ซังซัง ที่ได้ศิลปิน ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร และ กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ จาก GMM TV มีเป้าหมายช่วยผลักดันกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ และสร้างยอดขายซังซังในปี 64 ให้เติบโตเพิ่มขึ้น

www.mktinfoonline.com/index.php/cm08/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm108/

www.mktinfoonline.com/index.php/cm84/

แลคตาซอย 125 มิลลิลิตร

มีแผนทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ สำหรับกลยุทธ์การทำตลาดในประเทศ ได้จัดแคมเปญพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ ได้แก่ ศิลปินสุดฮอต “เปเปอร์ เพลนส์” Paper planes พร้อมทำเพลงประกอบหนังโฆษณา “แลคตาซอย 125 มิลลิลิตร” มุ่งสร้างความจดจำแบรนด์แลคตาซอย ซึ่งการเลือกใช้มาจากกระแสการตอบรับที่ดีของศิลปินในกลุ่มครอบครัว เด็กและบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคของแลคตาซอยเช่นกัน ในขณะที่ตลาดต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับกลุ่มอินโดไชน่าโดยจะเริ่มเข้าไปทำการโฆษณาอย่างจริงจังเพื่อขยายตลาดให้มีมูลค่าสูงขึ้น

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด นมถั่วเหลืองแลคตาซอย

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด