background
HOTEL >> กลยุทธ์การตลาด โรงแรม
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การตลาด 1
     – นโยบายภาครัฐในช่วงโควิด-19 5
     – กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 7
     – กลุ่มธุรกิจรับบริหารโรงแรมในไทย 9
 Market Summary  11
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2563
     – เครือดุสิตธานี 12
     – เครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 14
     – เครือแอสเสท เวิรด์ คอร์ป 16
     – เครือเซ็นทารา 17
 ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของธุรกิจโรงแรม
     – จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย ปี 2558-2563 (ม.ค.-มิ.ย.63) 19
     – รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย ปี 2558-2563 (ม.ค.-มิ.ย.63) 19
     – อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ปี 2558-2562 20
     – อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ปี 2558-2562 20
     – ค่าห้องพักที่ขายได้ (เฉลี่ย) ปี 2558-2562 20
     – สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนา ปี 2558-2562 20
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 20
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
โรงแรม (ไม่มีส่วนแบ่งตลาด) คลิ๊ก 20
18/08/63
450
กลยุทธ์การตลาด โรงแรม

#วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม #วิเคราะห์ตลาดโรงแรม #วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงแรม #วิเคราะห์โรงแรม #วิเคราะห์swotโรงแรม #วิเคราะห์stpโรงแรม #วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงแรม #วิเคราะห์5forcesโรงแรม #วิเคราะห์KSFโรงแรม #วิเคราะห์PESTโรงแรม #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงแรม #วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม #วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงแรม #วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงแรม #หนังสือข้อมูลการตลาดโรงแรม #หนังสือกลยุทธ์การตลาดโรงแรม #หนังสือวิเคราะห์การตลาดโรงแรม #หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม #มูลค่าตลาดโรงแรม #ส่วนแบ่งตลาดโรงแรม #สถานการณ์การแข่งขันตลาดโรงแรม #แนวโน้มตลาดโรงแรม #วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโรงแรม #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด #มาร์เก็ตอินโฟ #marketinfo #โฆษณาโรงแรมล่าสุด #กรณีศึกษาตลาดโรงแรม #กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม #กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม #พฤติกรรมการบริโภคโรงแรม #กลุ่มเป้าหมายโรงแรม #กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงแรม #บริการวิเคราะห์ธุรกิจ #บริการวิเคราะห์การตลาด #รับวิเคราะห์ธุรกิจ #รับวิเคราะห์การตลาด #ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ #ขายบทวิเคราะห์การตลาด #การตลาดโรงแรม #กลยุทธ์โรงแรม #จุดเด่นของโรงแรม

วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ตลาดโรงแรม วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงแรม วิเคราะห์โรงแรม วิเคราะห์swotโรงแรม วิเคราะห์stpโรงแรม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงแรม วิเคราะห์5forcesโรงแรม วิเคราะห์KSFโรงแรม วิเคราะห์PESTโรงแรม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงแรม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงแรม โฆษณาโรงแรมล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโรงแรม กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม พฤติกรรมการบริโภคโรงแรม กลุ่มเป้าหมายโรงแรม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงแรม

www.mktinfoonline.com/index.php/cm153/

กลยุทธ์การตลาด โรงแรม

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://www.mktinfoonline.com/index.php/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://line.me/ti/p/@marketinfo

#EBOOK #แผนธุรกิจ #คู่แข่งขัน #วิจัย #กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย #อีบุ๊กธุรกิจการตลาด #อีบุ๊คธุรกิจการตลาด #วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก #PEST #โอกาสอุปสรรค #5forces #KeySuccessFactors #KSF #ปัจจัยแห่งความสำเร็จ #บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS