background
HOTEL >> กลยุทธ์การตลาด โรงแรม
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาด ธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การตลาด 1
     – นโยบายภาครัฐในช่วงโควิด-19 5
     – กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 7
     – กลุ่มธุรกิจรับบริหารโรงแรมในไทย 9
 Market Summary  11
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2561-2563
     – เครือดุสิตธานี 12
     – เครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 14
     – เครือแอสเสท เวิรด์ คอร์ป 16
     – เครือเซ็นทารา 17
 ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของธุรกิจโรงแรม
     – จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย ปี 2558-2563 (ม.ค.-มิ.ย.63) 19
     – รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย ปี 2558-2563 (ม.ค.-มิ.ย.63) 19
     – อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ปี 2558-2562 20
     – อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ปี 2558-2562 20
     – ค่าห้องพักที่ขายได้ (เฉลี่ย) ปี 2558-2562 20
     – สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนา ปี 2558-2562 20
 มูลค่าตลาด ปี 2558-2562 20
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
โรงแรม (ไม่มีส่วนแบ่งตลาด) คลิ๊ก 20
18/08/63
450
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงแรม

วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ตลาดโรงแรม วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงแรม วิเคราะห์โรงแรม วิเคราะห์swotโรงแรม วิเคราะห์stpโรงแรม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงแรม วิเคราะห์5forcesโรงแรม วิเคราะห์KSFโรงแรม วิเคราะห์PESTโรงแรม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงแรม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงแรม หนังสือข้อมูลการตลาดโรงแรม หนังสือกลยุทธ์การตลาดโรงแรม หนังสือวิเคราะห์การตลาดโรงแรม หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม มูลค่าตลาดโรงแรม ส่วนแบ่งตลาดโรงแรม สถานการณ์การแข่งขันตลาดโรงแรม แนวโน้มตลาดโรงแรม วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโรงแรม บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาโรงแรมล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโรงแรม กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม พฤติกรรมการบริโภคโรงแรม กลุ่มเป้าหมายโรงแรม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงแรม บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดโรงแรม กลยุทธ์โรงแรม จุดเด่นของโรงแรม จุดอ่อนของโรงแรม 4Pโรงแรม ยอดขายโรงแรม

วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม วิเคราะห์ตลาดโรงแรม วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงแรม วิเคราะห์โรงแรม วิเคราะห์swotโรงแรม วิเคราะห์stpโรงแรม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงแรม วิเคราะห์5forcesโรงแรม วิเคราะห์KSFโรงแรม วิเคราะห์PESTโรงแรม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงแรม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงแรม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดโรงแรม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดโรงแรม โฆษณาโรงแรมล่าสุด กรณีศึกษาตลาดโรงแรม กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม พฤติกรรมการบริโภคโรงแรม กลุ่มเป้าหมายโรงแรม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโรงแรม FiveForceModelโรงแรม

สถานการณ์การแข่งขัน

การผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับไทยได้ประกาศแผนดำเนินการ 4 ระยะ เพื่อเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม โดยอนุญาตให้สถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวยกเลิกการปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆ สำหรับขั้นตอนถัดไป คาดว่ารัฐบาลไทยจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

เทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้าที่อยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤตของตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทุกอย่างบนโลกนี้แทบจะหยุดชะงักทั้งหมด รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินและโรงแรมต้องหยุดชะงักไปโดยปริยาย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการระบาด แม้ว่าจะเริ่มมีการผ่อนปรนเปิดประเทศบ้างแล้วก็ตาม รวมทั้งการเปิดน่านฟ้าในบางประเทศ

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยต้องปิดให้บริการชั่วคราวทั้งโรงแรมในประเทศไทยและในต่างประเทศ แตกต่างจากปี 2564 นี้ซึ่งโรงแรมสามารถเปิดให้บริการได้ ทำให้รายได้ไม่ได้หยุดชะงักเหมือนกับการแพร่ระบาดในระลอกแรกเมื่อปีก่อน (2563)

แนวโน้มจับตาท่องเที่ยวเติบโต

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และกลายเป็นโรคประจำถิ่น ผู้คนมีการปรับตัวอยู่กับโควิดได้ ประกอบกับมาตรการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เป็นอานิสงส์ทำให้บริษัทพร้อมรับโอกาสกลับมาเติบโต

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเริ่มมีดีมานด์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการยกเลิกระบบ Thailand Pass ช่วยผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้

ธุรกิจโรงแรมในไทย อัตราเข้าพักในไตรมาสแรกปรับตัวดีขึ้น เริ่มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา โดยเฉพาะชาวอินเดียที่ค่อนข้างมีฐานะเข้ามาอยู่ในไทยมากขึ้น ส่วนแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป และประเทศออสเตรเลีย อัตราการเข้าพักฟื้นตัวจากดีมานด์กลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงงานเทรดแฟร์อีเวนต์ทั้งหลายที่มากขึ้น

แม้ลูกค้าชาวจีนยังไม่กลับมาแต่ยังสามารถเติบโตได้ ส่วนประเทศมัลดีฟส์ การท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องและส่งผลดีต่อรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนโควิด ขณะที่ไทยเริ่มขยับมาใกล้เคียงกัน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงแรม

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด