background
COSMETIC
background
Cosmetic >> กลยุทธ์การตลาด เครื่องสำอาง
กลยุทธ์การตลาด เครื่องสำอาง
 รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
กลยุทธ์การตลาด เครื่องสำอาง คลิ๊ก 20 30/12/65 500
มิสทิน คลิ๊ก 7 30/12/64 450
อีฟแอนด์บอย คลิ๊ก 4 30/12/63 300
โอเรียลทอล พริ้นเซส คลิ๊ก 6 30/12/63 300
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

กลยุทธ์การตลาด เครื่องสำอาง

วิเคราะห์ธุรกิจเครื่องสำอาง วิเคราะห์ตลาดเครื่องสำอาง วิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง วิเคราะห์เครื่องสำอาง วิเคราะห์swotเครื่องสำอาง วิเคราะห์stpเครื่องสำอาง วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคเครื่องสำอาง วิเคราะห์5forcesเครื่องสำอาง วิเคราะห์KSFเครื่องสำอาง วิเคราะห์PESTเครื่องสำอาง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเครื่องสำอาง วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอาง วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดเครื่องสำอาง วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเครื่องสำอาง หนังสือข้อมูลการตลาดเครื่องสำอาง หนังสือกลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอาง หนังสือวิเคราะห์การตลาดเครื่องสำอาง หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอาง

มูลค่าตลาดเครื่องสำอาง

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอาง สถานการณ์การแข่งขันตลาดเครื่องสำอาง แนวโน้มตลาดเครื่องสำอาง วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSเครื่องสำอาง บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาเครื่องสำอางล่าสุด กรณีศึกษาตลาดเครื่องสำอาง กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องสำอาง กลุ่มเป้าหมายเครื่องสำอาง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเครื่องสำอาง บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดเครื่องสำอาง กลยุทธ์เครื่องสำอาง จุดเด่นของเครื่องสำอาง

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษุกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เครี่องสำอางแบรนด์ดังจากต่างประเทศทยอยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด่อเนือง ทั้งเครื่องสำอางจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นหรือแม้แต่เครื่องสำอางจากสหรัฐฯ และยุโรป ก็มีเเนวใน้มจะหาตลาดใหม่ๆ มากขึ้น หลังตลาดเครื่องสำอางในประเทศเหล่านั้นเผชิญการเติบโตที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อีกทั้งการเข้ามาในไทยก็เพื่อใช้เป็นฐานในการทำตลาดแม้ภาคอาเซียนด้วยนอกจากนี้ เครื่องสำอางจากประเทศจีนก็เริ่มเข้ามาทำตลาดมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ยังมุ่งเจาะตลาดล่างเป็นหลัก

วิเคราะห์ธุรกิจคอสเมติก วิเคราะห์ตลาดคอสเมติก วิเคราะห์อุตสาหกรรมคอสเมติก วิเคราะห์คอสเมติก วิเคราะห์swotคอสเมติก วิเคราะห์stpคอสเมติก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคคอสเมติก วิเคราะห์5forcesคอสเมติก วิเคราะห์KSFคอสเมติก วิเคราะห์PESTคอสเมติก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคอสเมติก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคอสเมติก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดคอสเมติก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดคอสเมติก หนังสือข้อมูลการตลาดคอสเมติก หนังสือกลยุทธ์การตลาดคอสเมติก หนังสือวิเคราะห์การตลาดคอสเมติก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคอสเมติก มูลค่าตลาดคอสเมติก ส่วนแบ่งตลาดคอสเมติก สถานการณ์การแข่งขันตลาดคอสเมติก แนวโน้มตลาดคอสเมติก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSคอสเมติก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาคอสเมติกล่าสุด กรณีศึกษาตลาดคอสเมติก

กรณีศึกษาธุรกิจคอสเมติก

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอสเมติก พฤติกรรมการบริโภคคอสเมติก กลุ่มเป้าหมายคอสเมติก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคอสเมติก บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดคอสเมติก กลยุทธ์คอสเมติก จุดเด่นของคอสเมติก

แบรนด์ The Body Shop มีกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงวัยทำงานที่ต้องการดูมีเสน่ห์ ทางแบรนด์จึงผลิตสินค้าออกมาเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวแห้งสำหรับคนที่ต้องทำงานในห้องปรับอากาศ

อีกทั้งยังบริหารคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียได้ดี ทำให้ผู้ติดตามสัมผัสได้ว่าทางแบรนด์ต้องการส่งเสริมให้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ซึ่งถือว่าสัมพันธ์กับ กระแสรักสุขภาพ ที่กำลังเติบโตในทุกวันนี้

นอกจากนั้น The Body Shop ยังออกมารณรงค์เพื่อ ต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งตัดสินใจซื้อสินค้าจากแบรนด์นี้ เพราะมองว่ามีจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ตลาดเครื่องสำอางกว่า 3 แสนล้านบาท ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างหนักและเผชิญการหดตัว 4.5% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากที่ผ่านมาเศรษฐกิจ กำลังซื้อหดตัว แต่ผู้บริโภคยังซื้อสินค้าความงาม เครื่องสำอาง หนุนตลาดขยายตัว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด เครื่องสำอาง www.mktinfoonline.com/index.php/cm138/

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด