background
ORAL CARE
background
Oral Care >> กลยุทธ์การตลาด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก

วิเคราะห์ธุรกิจยาสีฟัน วิเคราะห์ตลาดยาสีฟัน วิเคราะห์อุตสาหกรรมยาสีฟัน วิเคราะห์ยาสีฟัน วิเคราะห์swotยาสีฟัน วิเคราะห์stpยาสีฟัน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคยาสีฟัน วิเคราะห์5forcesยาสีฟัน วิเคราะห์KSFยาสีฟัน วิเคราะห์PESTยาสีฟัน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกยาสีฟัน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดยาสีฟัน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดยาสีฟัน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดยาสีฟัน หนังสือข้อมูลการตลาดยาสีฟัน หนังสือกลยุทธ์การตลาดยาสีฟัน หนังสือวิเคราะห์การตลาดยาสีฟัน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดยาสีฟัน มูลค่าตลาดยาสีฟัน ส่วนแบ่งตลาดยาสีฟัน สถานการณ์การแข่งขันตลาดยาสีฟัน แนวโน้มตลาดยาสีฟัน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSยาสีฟัน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณายาสีฟันล่าสุด กรณีศึกษาตลาดยาสีฟัน กรณีศึกษาธุรกิจยาสีฟัน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยาสีฟัน พฤติกรรมการบริโภคยาสีฟัน กลุ่มเป้าหมายยาสีฟัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยาสีฟัน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดยาสีฟัน กลยุทธ์ยาสีฟัน จุดเด่นของยาสีฟัน

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตลาด Mass เท่านั้น แต่มีตลาด Premium ที่มีราคาสูง เช่น Marvis และ Curaprox และพรีเมียมที่ขายในช่องทางแมส อย่าง Dentiste และ เซ็นโซดายน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่โหยหาความแปลกใหม่ และต้องการความพรีเมียมมากขึ้นอีกด้วย เช่น บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ ดารา นางแบบ ที่ไม่ใช่แค่ต้องการความสะอาดแต่ต้องการความมั่นใจจากสินค้าพรีเมียม และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการใช้สินค้าพรีเมียม

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์ตลาดน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์น้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์swotน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์stpน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์5forcesน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์KSFน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์PESTน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำยาบ้วนปาก หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำยาบ้วนปาก หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำยาบ้วนปาก หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำยาบ้วนปาก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาบ้วนปาก มูลค่าตลาดน้ำยาบ้วนปาก ส่วนแบ่งตลาดน้ำยาบ้วนปาก สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำยาบ้วนปาก แนวโน้มตลาดน้ำยาบ้วนปาก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำยาบ้วนปาก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาน้ำยาบ้วนปากล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำยาบ้วนปาก กรณีศึกษาธุรกิจน้ำยาบ้วนปาก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำยาบ้วนปาก พฤติกรรมการบริโภคน้ำยาบ้วนปาก กลุ่มเป้าหมายน้ำยาบ้วนปาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำยาบ้วนปาก บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดน้ำยาบ้วนปาก กลยุทธ์น้ำยาบ้วนปาก จุดเด่นของน้ำยาบ้วนปาก

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ในเมืองไทยปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพ และหันมาสร้างเสริมความมั่นใจด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่หัวจรดเท้ากันมากขึ้น ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแทบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มน้ำหอม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องตกแต่งใบหน้ากลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ตามมา ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพภายในช่องปากและฟันด้วย ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน หรือน้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น ที่มักจะสื่อสารเพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงผลดีของสินค้าดังกล่าวต่อสุขภาพของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยผู้บริโภคแทบทุกรายในประเทศต่างทำความสะอาดฟันด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟันกันเป็นประจำอยู่แล้ว ประกอบกับผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มดังกล่าวเปิดสงครามราคากันค่อนข้างหนัก ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของสินค้าประเภทยาสีฟัน และแปรงสีฟันจึงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างทรงตัว ส่วนผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยในช่องปากและฟันอย่างน้ำยาบ้วนปาก ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกตัวใหม่กลับมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยระดับการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10-15 ต่อปี

 ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สินค้าน้ำยาบ้วนปากภายในประเทศมีการขยายตัวค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมา ก็คืออุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมีการขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น จากเดิมที่เป็นตลาดเฉพาะของผู้ที่มีปัญหาภายในช่องปากเท่านั้น ก็ได้ขยายตัวก้าวเข้าไปมีบทบาทเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนับตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยทำงาน ประกอบกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น

วิเคราะห์ธุรกิจแปรงสีฟัน วิเคราะห์ตลาดแปรงสีฟัน วิเคราะห์อุตสาหกรรมแปรงสีฟัน วิเคราะห์แปรงสีฟัน วิเคราะห์swotแปรงสีฟัน วิเคราะห์stpแปรงสีฟัน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแปรงสีฟัน วิเคราะห์5forcesแปรงสีฟัน วิเคราะห์KSFแปรงสีฟัน วิเคราะห์PESTแปรงสีฟัน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแปรงสีฟัน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแปรงสีฟัน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแปรงสีฟัน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแปรงสีฟัน หนังสือข้อมูลการตลาดแปรงสีฟัน หนังสือกลยุทธ์การตลาดแปรงสีฟัน หนังสือวิเคราะห์การตลาดแปรงสีฟัน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแปรงสีฟัน มูลค่าตลาดแปรงสีฟัน ส่วนแบ่งตลาดแปรงสีฟัน สถานการณ์การแข่งขันตลาดแปรงสีฟัน แนวโน้มตลาดแปรงสีฟัน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแปรงสีฟัน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแปรงสีฟันล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแปรงสีฟัน กรณีศึกษาธุรกิจแปรงสีฟัน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแปรงสีฟัน พฤติกรรมการบริโภคแปรงสีฟัน กลุ่มเป้าหมายแปรงสีฟัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแปรงสีฟัน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดแปรงสีฟัน กลยุทธ์แปรงสีฟัน จุดเด่นของแปรงสีฟัน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด