background
ENTERTAINMENT
background
Entertainment >> กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม

วิเคราะห์ธุรกิจโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ตลาดโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โรงภาพยนตร์ วิเคราะห์swotโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์stpโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์5forcesโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์KSFโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์PESTโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่งตลาดโรงภาพยนตร์ สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSโรงภาพยนตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดโรงภาพยนตร์ บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

การนำระบบ AI เข้ามา

เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้บริโภคเพื่อทำให้การดูหนังเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้บริโภคเคยใช้งานในอดีต เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความสนใจ โดยจะเชื่อมโยงบริการและประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั้งแต่บริการด้านภาพยนตร์ ในการค้นหาข้อมูลหนังตลอดจนการทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์และการมาใช้บริการที่โรงภาพยนตร์

หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเพื่อหาความบันเทิงอย่างคึกคัก โดยเฉพาะการดูหนังในโรงภาพยนตร์ จากกระแสแรงของหนังฟอร์มยักษ์  Jurassic World Dominion สามารถดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และครอบครัว กลับมาชมภาพยนตร์ในโรงมากขึ้น

หลายแบรนด์ดังใช้กระแสความเป็น Brand Loyalty ที่มีต่อ “จูราสสิค” ซึ่งเป็นภาพยนตร์แม่เหล็กสามารถดึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น มาทำกิจกรรมการตลาด (On Ground Marketing) ร่วมกับเมเจอร์ฯ ที่มีโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ถือเป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างแบรนด์ดังที่มา Collaboration กับหนังจูราสสิคและเมเจอร์ฯ

วิเคราะห์ธุรกิจสถานีโทรทัศน์

วิเคราะห์ตลาดสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์สถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์swotสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์stpสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์5forcesสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์KSFสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์PESTสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดสถานีโทรทัศน์ ส่วนแบ่งตลาดสถานีโทรทัศน์ สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSสถานีโทรทัศน์ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสถานีโทรทัศน์ บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วิเคราะห์ธุรกิจเคเบิลทีวี วิเคราะห์ตลาดเคเบิลทีวี วิเคราะห์อุตสาหกรรมเคเบิลทีวี วิเคราะห์เคเบิลทีวี วิเคราะห์swotเคเบิลทีวี วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคเคเบิลทีวี วิเคราะห์stpเคเบิลทีวี วิเคราะห์5forcesเคเบิลทีวี วิเคราะห์KSFเคเบิลทีวี วิเคราะห์PESTเคเบิลทีวี วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเคเบิลทีวี วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดเคเบิลทีวี ส่วนแบ่งตลาดเคเบิลทีวี สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSเคเบิลทีวี วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเคเบิลทีวี บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการใช้เม็ดเงินลงโฆษณาไปกับโรงภาพยนตร์ประมาณ 1,736 ล้านบาท เติบโตขึ้น 43.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือว่าเป็นประเภทสื่อที่มีอัตราการฟื้นตัวและการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาสูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า แบรนด์สินค้าต่าง ๆ เริ่มกลับมาสนใจทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับโรงภาพยนตร์

จากสัญญาณเชิงบวกแบบนี้ทำให้บรรดาผู้ประกอบการโรงหนังทั้งหลาย พร้อมใจเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ขยับตัวลงทุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อหวังดึงดูดคอหนังให้กลับมาร่วมรันวงการอีกครั้ง

วิเคราะห์ธุรกิจทีวีดาวเทียม วิเคราะห์ตลาดทีวีดาวเทียม วิเคราะห์อุตสาหกรรมทีวีดาวเทียม วิเคราะห์ทีวีดาวเทียม วิเคราะห์swotทีวีดาวเทียม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคทีวีดาวเทียม วิเคราะห์stpทีวีดาวเทียม วิเคราะห์5forcesทีวีดาวเทียม วิเคราะห์KSFทีวีดาวเทียม วิเคราะห์PESTทีวีดาวเทียม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทีวีดาวเทียม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด หนังสือข้อมูลการตลาด หนังสือกลยุทธ์การตลาด หนังสือวิเคราะห์การตลาด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาด มูลค่าตลาดทีวีดาวเทียม ส่วนแบ่งตลาดทีวีดาวเทียม สถานการณ์การแข่งขันตลาด แนวโน้มตลาด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSทีวีดาวเทียม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดทีวีดาวเทียม บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด โรงภาพยนตร์ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด