background
HOUSEHOLD
background
Household >> กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
บรีส คลิ๊ก
8
30/12/64
450
เปา คลิ๊ก
5
30/12/64
300
แอทแทค คลิ๊ก
6
30/12/64
300
โอโม คลิ๊ก
6
30/12/64
300
น้ำยาปรับผ้านุ่ม คลิ๊ก
10
20/08/64
400
ซันไลต์ คลิ๊ก
7
30/12/63
450
ไลปอน คลิ๊ก
4
30/12/63
300
น้ำยาล้างจาน คลิ๊ก
10
17/08/64
350
ผงซักฟอก (ตลาดรวม) คลิ๊ก
0
00/00/00
000

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS