background
HOUSEHOLD
background
Household >> กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ผงซักฟอก (ตลาดรวม) คลิ๊ก
35
01/10/66
600
บรีส คลิ๊ก
9
14/09/66
450
เปา คลิ๊ก
7
18/09/66
350
แอทแทค คลิ๊ก
7
22/09/66
350
โอโม คลิ๊ก
7
28/09/66
350
น้ำยาปรับผ้านุ่ม คลิ๊ก
10
20/08/64
400
ซันไลต์ คลิ๊ก
9
30/12/66
450
ไลปอน คลิ๊ก
4
30/12/63
300
น้ำยาล้างจาน คลิ๊ก
10
17/08/64
350
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน

วิเคราะห์ธุรกิจผงซักฟอก วิเคราะห์ตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์อุตสาหกรรมผงซักฟอก วิเคราะห์ผงซักฟอก วิเคราะห์swotผงซักฟอก วิเคราะห์stpผงซักฟอก วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคผงซักฟอก วิเคราะห์5forcesผงซักฟอก วิเคราะห์KSFผงซักฟอก วิเคราะห์PESTผงซักฟอก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกผงซักฟอก วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดผงซักฟอก หนังสือข้อมูลการตลาดผงซักฟอก หนังสือกลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก หนังสือวิเคราะห์การตลาดผงซักฟอก หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผงซักฟอก มูลค่าตลาดผงซักฟอก ส่วนแบ่งตลาดผงซักฟอก สถานการณ์การแข่งขันตลาดผงซักฟอก แนวโน้มตลาดผงซักฟอก วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSผงซักฟอก บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาผงซักฟอกล่าสุด กรณีศึกษาตลาดผงซักฟอก กรณีศึกษาธุรกิจผงซักฟอก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผงซักฟอก พฤติกรรมการบริโภคผงซักฟอก กลุ่มเป้าหมายผงซักฟอก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผงซักฟอก บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดผงซักฟอก กลยุทธ์ผงซักฟอก จุดเด่นของผงซักฟอก

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์ตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์น้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์swotน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์stpน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์5forcesน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์KSFน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์PESTน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม มูลค่าตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม ส่วนแบ่งตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม แนวโน้มตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำยาปรับผ้านุ่ม บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม กรณีศึกษาธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำยาปรับผ้านุ่ม พฤติกรรมการบริโภคน้ำยาปรับผ้านุ่ม กลุ่มเป้าหมายน้ำยาปรับผ้านุ่ม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำยาปรับผ้านุ่ม บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่ม กลยุทธ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม จุดเด่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม

วิเคราะห์ธุรกิจน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์ตลาดน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์น้ำยาล้างจาน วิเคราะห์swotน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์stpน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์5forcesน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์KSFน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์PESTน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดน้ำยาล้างจาน หนังสือข้อมูลการตลาดน้ำยาล้างจาน หนังสือกลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจาน หนังสือวิเคราะห์การตลาดน้ำยาล้างจาน หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดน้ำยาล้างจาน มูลค่าตลาดน้ำยาล้างจาน ส่วนแบ่งตลาดน้ำยาล้างจาน สถานการณ์การแข่งขันตลาดน้ำยาล้างจาน แนวโน้มตลาดน้ำยาล้างจาน วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSน้ำยาล้างจาน บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาน้ำยาล้างจานล่าสุด กรณีศึกษาตลาดน้ำยาล้างจาน กรณีศึกษาธุรกิจน้ำยาล้างจาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำยาล้างจาน พฤติกรรมการบริโภคน้ำยาล้างจาน กลุ่มเป้าหมายน้ำยาล้างจาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ำยาล้างจาน บริการวิเคราะห์ธุรกิจ บริการวิเคราะห์การตลาด รับวิเคราะห์ธุรกิจ รับวิเคราะห์การตลาด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจ ขายบทวิเคราะห์การตลาด การตลาดน้ำยาล้างจาน กลยุทธ์น้ำยาล้างจาน จุดเด่นของน้ำยาล้างจาน

ผงซักฟอกแข่งที่ความขาวและสะอาด

บรีสหันมาใช้กลยุทธ์นอกกรอบนำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเข้ามาใช้เพื่อปูทางไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และขยายตัวออกจากกลุ่มแม่บ้านเข้าสู่คนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยลง

โดยปีที่แล้วได้ผสานความร่วมมือกับทีมฟุตบอลดังระดับโลก “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด”  ในการจัดแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นครั้งแรกที่สองแบรนด์ได้ผนึกกำลังในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แต่บรีสยังคงไม่ลืมที่จะสอกแทรกจุดขายสำคัญของตนเองในเรื่องความสะอาดลงไปในกิจกรรมสปอร์ตอีเว้นต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆด้วย

นอกจากนี้ยูนิลีเวอร์ยังให้ความสำคัญต่อตลาดระดับล่างเพื่อเติมเต็มตลาดให้ครบทุกเซกเม้นต์หลังจากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสามารถสร้างความแข็งแกร่งในตลาดระดับบนมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม

ขณะที่ในเซกเม้นต์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ำพบว่าผู้ประกอบการมุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ในการดูแลและทะนุถนอมเสื้อผ้ามากกว่าต้องการความสะอาด เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่สกปรกมากนักทำให้จุดขายของผลิตภัณฑ์ในเซกเม้นต์มีส่วนที่แตกต่างไปจากเซ็กเม้นต์ผงซักฟอกในบางส่วน

ทำให้ทิศทางของผู้ประกอบการส่วยใหญ่ในตลาดยังคงมุ่งประเด็นหลักที่ “ความขาว” และ “สะอาด” เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการ นอกเหนือจากนั้นก็เป็น “Gimmick” ที่ผู้ประกอบการจะแต่งเติมลงไปให้แต่ละแบรนด์มีจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาดอื่นๆได้อย่างไรบ้าง

เป็นการค้นหาความต้องการของผู้ใช้ที่นอกเหนือจากเรื่องของความสะอาด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ผงซักฟอก ปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p’s) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด