background
SEASONING / FOOD
background
Seasoning >> กลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงรส ข้าวบรรจุถุง กะทิ ไส้กรอก น้ำปลา ปลากระป๋อง
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชนิดผงและก้อน คลิ๊ก 9 30/12/61 400
น้ำปลา คลิ๊ก 15 30/12/64 550
etc. >> อาหารประเภทอื่นๆ
ข้อมูลการตลาด  รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
ปลากระป๋อง คลิ๊ก 17 30/12/64 550
กะทิสำเร็จรูป คลิีก 19 30/12/60 450
ข้าวบรรจุถุง คลิ๊ก 4 30/12/61 300
ไส้กรอก คลิ๊ก 14 30/12/62 450
วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงรส ข้าวบรรจุถุง กะทิ ไส้กรอก น้ำปลา ปลากระป๋อง

 

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p’s ) และแนวโน้ม ( Trend )

 
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS